ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Výročné správy a účtovné závierky

Informácie o hospodárskych výsledkoch spoločnosti a o programe súladu.

Výročné správy a účtovné uzávierky

RokDokument
2022 Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. za rok 2022
2021 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2021
2020 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2020
2019 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2019
2018 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2018
2018 Účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2018
2017 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2017
2017 Účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2017
2016 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2016
2016 Účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2016
2015 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2015
2015 Účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2015
2014 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2014
2013 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2013
2012 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (do 31. 12. 2012 ZSE Distribúcia, a.s.), za rok 2012
2011 Výročná správa spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2011
2010 Výročná správa spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2010
2009 Výročná správa spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2009
2008 Výročná správa spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2008
2007 Výročná správa spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2007

Kľúčové údaje o spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 
k 31. decembru

V tis. EUR 2022 2021
Dlhodobý majetok 1 233 600 1 208 523
Obežný majetok 125 121 61 527
Aktíva spolu 1 358 721 1 270 050

   
Vlastné imanie 219 723 208 503
Dlhodobé záväzky 595 842 884 754
Krátkodobé záväzky 543 156 176 793
Pasíva spolu 1 358 721 1 270 050

   
Tržby  465 659 376 111
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 104 024 99 171
EBITDA 184 683 177 109

   
Výnosy 491 910 400 883
Náklady  -406 633 -320 451
Zisk pred zdanením 85 277 80 432
Čistý zisk 63 624 60 663
Celkový súhrnný zisk 64 492 63 803

   
Investície 96 476 102 862
Priemerný počet zamestnancov 1 518 1 505

Program súladu

RokDokument
2023 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2023
2022 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2022
2021 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2021
2020 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2020
2019 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2019
2018 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2018
2017 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2017
2016 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2016
2015 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2015
2014 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2014
2013 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2013
2012 Informácie o Výročnej správe prevádzkovateľa distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2012