ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Výročné správy a účtovné závierky

Informácie o hospodárskych výsledkoch spoločnosti a o programe súladu.

Výročné správy a účtovné uzávierky

RokDokument
2021 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2021
2020 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2020
2019 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2019
2018 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2018
2018 Účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2018
2017 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2017
2017 Účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2017
2016 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2016
2016 Účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2016
2015 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2015
2015 Účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2015
2014 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2014
2013 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2013
2012 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (do 31. 12. 2012 ZSE Distribúcia, a.s.), za rok 2012
2011 Výročná správa spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2011
2010 Výročná správa spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2010
2009 Výročná správa spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2009
2008 Výročná správa spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2008
2007 Výročná správa spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2007

Kľúčové údaje o spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 
k 31. decembru

V tis. EUR 2021 2020
Dlhodobý majetok 1 208 523 1 166 077
Obežný majetok 61 527 66 972
Aktíva spolu 1 270 050 1 233 049

   
Vlastné imanie 208 503 207 477
Dlhodobé záväzky 884 754 889 872
Krátkodobé záväzky 176 793 135 700
Pasíva spolu 1 270 050 1 233 049

   
Tržby  376 111 352 658
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 99 171 114 821
EBITDA 177 109 196 397

   
Výnosy 400 883 396 227
Náklady  -320 451 -300 493
Zisk pred zdanením 80 432 95 734
Čistý zisk 60 663 71 236
Celkový súhrnný zisk 63 803 70 222

   
Investície 102 862 90 901
Priemerný počet zamestnancov 1 505 1 506

Program súladu

RokDokument
2021 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2021
2020 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2020
2019 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2019
2018 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2018
2017 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2017
2016 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2016
2015 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2015
2014 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2014
2013 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2013
2012 Informácie o Výročnej správe prevádzkovateľa distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2012