ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Štandardy projektovej dokumentácie

Požiadavky na predkladanú projektovú dokumentáciu

Pokiaľ z pozície investora (projektanta) zabezpečujete v rámci

  • zmlúv o pripojení,
  • zmlúv o preložkách,
  • iných zmlúv, na základe ktorých sa budované zariadenia dostanú do vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná,

projektovú dokumentáciu, bude naša spoločnosť vyžadovať, aby bola vypracovaná v štandarde, ktorého popis nájdete v týchto súboroch.

 

Štandardy pre NN a VN siete

Dokument
Všeobecné požiadavky na obsah PD distribučných rozvodov – kontrolný list
Požiadavky na vzhľad a obsah projektovej dokumentácie
Príloha č. 1 Obálka PD – vzor
Príloha č. 2 Textová časť PD – vzor
Príloha č. 3 Spisový obal, dokladová časť – vzor
Príloha č. 4 – Kontrolný list obsahu PD pre stavebné povolenie
Príloha č. 5 – Kontrolný list obsahu PD pre realizáciu stavby
Príloha č. 6 – Kontrolný list obsahu PD - legislatívna časť
Príloha č. 7 – Usmernenie ku kategorizácii odpadov
Obrázok č. 1 – Situácia
Obrázok č. 2 – Protokol o meraní a výpočte zemniča
Obrázok č. 3 – Osadenie TS
Obrázok č. 4 – Jednopólová schéma TS – časť VN
Obrázok č. 5 – Jednopólová schéma NN rozvádzača
Obrázok č. 6 – Situácia s úložným optickým káblom a markermi

Štandardy pre VVN siete

Názov dokumentu
D6.VVN.15 Štandardy pre tvorbu stavebných objektov elektrických staníc v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.
D6.VVN.02 Postup pre spracovávanie projektovej dokumentácie elektrických staníc v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. technológiou CAD/CAE
D6.VVN.16 Štandard pre spracovávanie projektovej dokumentácie elektrických vedení 110 kV v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.