ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Štandardy projektovej dokumentácie

Požiadavky na predkladanú projektovú dokumentáciu

Pokiaľ z pozície investora (projektanta) zabezpečujete v rámci

  • zmlúv o pripojení,
  • zmlúv o spolupráci,
  • zmlúv o prekládkach,
  • iných zmlúv, na základe ktorých sa budované zariadenú dostanú do vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná,

projektovú dokumentáciu, bude naša spoločnosť vyžadovať, aby bola projektová dokumentácia vypracovaná v štandarde, ktorého popis nájdete v týchto súboroch.

Štandardy pre NN a VN siete

Dokument
Všeobecné požiadavky na obsah PD distribučných rozvodov – kontrolný list
Požiadavky na vzhľad a obsah projektovej dokumentácie
Príloha č. 1 Obálka PD – vzor
Príloha č. 2 Textová časť PD – vzor
Príloha č. 3 Spisový obal, dokladová časť – vzor
Príloha č. 4 Obsah PD pre SP 
Príloha č. 5 Obsah PD pre realizáciu stavby
Príloha č. 6 Obsah PD – legislatívna časť

Štandardy pre VVN siete

Názov dokumentu
D6.VVN.15 Štandardy pre tvorbu stavebných objektov elektrických staníc v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.
D6.VVN.02 Postup pre spracovávanie projektovej dokumentácie elektrických staníc v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. technológiou CAD/CAE
D6.VVN.16 Štandard pre spracovávanie projektovej dokumentácie elektrických vedení 110 kV v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.