ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Cenníky

Pripojovacie poplatky NN, VN a VVN

DátumNázov dokumentu
od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 Pripojovacie poplatky NN
od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2025 Pripojovacie poplatky VN
od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2025 Pripojovacie poplatky VVN

Cenník za distribúciu elektriny

Dátum Názov dokumentu
od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 Cenník za distribúciu elektriny

Cenník služieb distribúcie elektriny

DátumNázov dokumentu
od 1. 4. 2024 Cenník služieb distribúcie elektriny

Cenník Národného jadrového fondu

DátumNázov dokumentu
od 1. 7. 2018 Oznámenie o výške efektívnej sadzby
Pripojovacie poplatky NN
DátumNázov dokumentu
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 Pripojovacie poplatky NN
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 Pripojovacie poplatky NN
od 20. 1. 2022 do 31. 12. 2022 Pripojovacie poplatky NN
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 Pripojovacie poplatky NN
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 Pripojovacie poplatky NN
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 Pripojovacie poplatky NN
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 Pripojovacie poplatky NN
od 10. 2. 2017 do 31. 12. 2017 Pripojovacie poplatky NN
od 1. 1. 2017 do 9. 2. 2017
Pripojovacie poplatky NN - zrušené Rozhodnutím č. 0433/2017/E
2016 Pripojovacie poplatky NN
2015 Pripojovacie poplatky NN
2014 Pripojovacie poplatky NN
2013 Pripojovacie poplatky NN
2012 Pripojovacie poplatky NN
2011 Pripojovacie poplatky NN
2010 Pripojovacie poplatky NN
2009 Pripojovacie poplatky NN
2008 Pripojovacie poplatky NN
od 1. 7. 2007 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky NN
2007 Rozhodnutie ÚRSO - zmena pripojovacích poplatkov NN
2007 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky NN
2006 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky NN
2005 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky NN
 
Pripojovacie poplatky VN a VVN
Dátum Názov dokumentu
od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024 Pripojovacie poplatky VVN
od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024 Pripojovacie poplatky VN
od 1. 10. 2022 do 28. 2. 2023 Pripojovacie poplatky VVN
od 1. 10. 2022 do 28. 2. 2023 Pripojovacie poplatky VN
od 1. 3. 2022 do 30. 9. 2022 Pripojovacie poplatky VVN
od 1. 3. 2022 do 30. 9. 2022 Pripojovacie poplatky VN
od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 Pripojovacie poplatky VVN
od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022 Pripojovacie poplatky VN
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 Pripojovacie poplatky VVN
od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021 Pripojovacie poplatky VN
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 Pripojovacie poplatky VVN pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity
od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 Pripojovacie poplatky VN
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 Pripojovacie poplatky VVN pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 Pripojovacie poplatky VVN pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity
od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2019 Pripojovacie poplatky VN
od 10. 2. 2017 do 31. 12. 2017 Pripojovacie poplatky VN
od 1. 1. 2017 do 9. 2. 2017 Pripojovacie poplatky VN
od 10. 2. 2017 do 31. 12. 2017 Pripojovacie poplatky VVN pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity
od 1. 1. 2017 do 9. 2. 2017 Pripojovacie poplatky VVN pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity
2016 Pripojovací poplatok VVN pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity
2016 Pripojovacie poplatky VN
2015 Pripojovací poplatok VVN pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity
2015 Pripojovacie poplatky VN
2014 Pripojovací poplatok VVN pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity
2014 Pripojovacie poplatky VN
2013 Pripojovacie poplatky VN
2013 Pripojovací poplatok VVN pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity
2012 Pripojovacie poplatky VN
2012 Pripojovací poplatok VVN pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity
2011 Pripojovacie poplatky VN
2011 Pripojovací poplatok pre VVN pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity
2010
Pripojovacie poplatky VN
2010 Pripojovací poplatok pre VVN pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity
 
Cenníky distribúcie
Dátum Názov dokumentu
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 Cenník za distribúciu elektriny
od 1. 5. 2023 do 31. 12. 2023 Cenník za distribúciu elektriny
od 1. 1. 2023 do 30. 04. 2023 Cenník za distribúciu elektriny
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 Cenník za distribúciu elektriny
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 Cenník za distribúciu elektriny
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 Cenník za distribúciu elektriny
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 Cenník za distribúciu elektriny
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 Cenník za distribúciu elektriny
od 1.1.2017 do 31.12.2017 Cenník za distribúciu elektriny
od 1.1.2017 do 31.12.2017 Cenník za distribúciu elektriny - zrušené Rozhodnutím č. 0195/2017/E.
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 Cenník za distribúciu elektriny
od 1. 1. do 31. 12. 2015 Cenník za distribúciu elektriny
od 1.1. do 31.12.2014 Cenník za distribúciu elektriny
od 1.1. do 31.12.2014 Informačný cenník za distribúciu elektriny pre podnikateľov
od 1.1. do 31.12.2014 Informačný cenník za distribúciu elektriny pre domácnosti
od 1.1. do 31.12.2013 Cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb
od 1.1. do 31.12.2013 Informačný cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre podnikateľov
od 1.1. do 31.12.2013 Informačný cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre domácnosti
od 1.1. do 31.12.2012 Cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb
od 1.1. do 31.12.2012 Príloha k cenníku za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb
od 1.1. do 31.12.2012 Informačný cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre podnikateľov
od 1.1. do 31.12.2012 Informačný cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre domácnosti
od 1.1. do 31.12.2011
Cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb
od 1.1. do 31.12.2011 Informačný cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre podnikateľov
od 1.1. do 31.12.2011
Informačný cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre domácnosti
od 1.1. do 31.12.2010 Cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb
od 1.1. do 31.12.2010 Informačný cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre podnikateľov
od 1.1. do 31.12.2010 Informačný cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre domácnosti
od 1.1. do 31.12.2009 Cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb
od 1. 1. do 31.12.2008 Cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb
2008 Rozhodnutie ÚRSO – zmena cenníka distribúcie
2008 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie
od 1. 7. 2007 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie 2007 pre odberateľov v domácnostiach
od 1. 7. 2007 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie 2007 pre odberateľov mimo domácností
2007 Rozhodnutie ÚRSO - druhá zmena cenníka distribúcie
2007 Rozhodnutie ÚRSO - zmena cenníka distribúcie
2007 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie
2006 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie
2005 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie
2005 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie - zmena
 
Cenníky PDS
DátumNázov dokumentu
od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 Cenník služieb distribúcie elektriny
od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 Cenník služieb distribúcie elektriny
od 1. 5. 2021 do 31. 3. 2022 Cenník služieb distribúcie elektriny
od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 Cenník služieb distribúcie elektriny
od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 Cenník služieb distribúcie elektriny
od 15. 9. 2019 do 31. 3. 2020 Cenník služieb distribúcie elektriny
od 1. 4. 2019 do 14. 9. 2019 Cenník služieb distribúcie elektriny
od 16. 11. 2018 do 31. 3. 2019
Cenník služieb distribúcie elektriny
od 1. 4. 2018 do 15. 11. 2018 Cenník služieb distribúcie elektriny
od 1. 8. 2016 do 31. 3. 2018 Cenník služieb distribúcie elektriny
od 1. 10. 2015 do 31. 7. 2016 Cenník služieb distribúcie elektriny
od 1.1. do 30. 9. 2015 Cenník služieb distribúcie elektriny
od 1. 6. do 31. 12. 2014 Cenník služieb distribúcie elektriny
od 1. 1. do 31. 5. 2014

Cenník služieb distribúcie elektriny

od 1. 5. 2012 Cenník služieb distribúcie elektriny
od 1.3.2011 Cenník služieb distribúcie elektriny
od 1.1.2011 Cenník služieb distribúcie elektriny
od 1. 7. 2010 Cenník služieb distribúcie elektriny
od 1. 4. 2010 Cenník služieb distribúcie elektriny
od 1. 1. 2010 Cenník služieb distribúcie elektriny
od 1. 5. 2009 Cenník služieb distribúcie elektriny
od 1. 1. 2009 Cenník služieb distribúcie elektriny
od 1. 1. do 31.12.2008 Cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb
od 1. 4. 2008 Cenník služieb distribúcie elektriny
 
Cenník Národného jadrového fondu
DátumNázov dokumentu
od 1. 7. 2017 Oznámenie o výške efektívnej sadzby
od 1. 7. 2016 Oznámenie o výške efektívnej sadzby
od 1. 7. 2015 Oznámenie o výške efektívnej sadzby
od 1. 7. 2014 Oznámenie o zvýšení efektívnej sadzby
od 1. 7. 2013 Oznámenie o zvýšení efektívnej sadzby
od 1. 7. 2012 Oznámenie o zvýšení efektívnej sadzby

 

Cenníky pre domácnosti
DátumNázov dokumentu
od 1. 7. 2007 Rozhodnutie ÚRSO - cenník domácností
do 30.6.2007
Rozhodnutie ÚRSO - zmena cenníka domácností
do 30.6.2007 Rozhodnutie ÚRSO - cenník domácností
2006 Rozhodnutie ÚRSO - cenník domácností
2005 Rozhodnutie ÚRSO - cenník domácností