ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Novinky

Novinky

V pilotnej prevádzke si prostredníctvom neho môžu zákazníci objednať dve služby.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD) poskytuje obyvateľom západného Slovenska desiatky služieb. S cieľom zjednodušiť zákazníkom ich objednávanie vytvorila spoločnosť vlastný e-Shop, ktorý je dostupný od júla tohto roku na stránke www.zsdis.sk/eshop.

Aktuálne je možné objednať si cez e-Shop služby obnovenie prevádzkovej plomby a montáž IMS elektromera na žiadosť zákazníka. Užívateľ sa po kliknutí na vybranú službu dozvie, kedy je vhodné ju využiť a aké sú jej výhody. Následne môže v prípade záujmu zrealizovať objednávku a platbu.

V blízkej budúcnosti plánuje ZSD rozšíriť e-Shop o ďalšie položky, aby sa stal využívanou platformou pre objednávanie jej služieb a produktov.

eShop

Medzi českým Hodonínom a slovenským Holíčom vzniká nové 22 kV prepojenie elektrických distribučných sústav. Investícia sa realizuje v rámci cezhraničného projektu ACON, ktorého cieľom je zaistenie bezpečných a spoľahlivých dodávok energie prihraničným oblastiam. V okolí miest bolo vybudovaných 122 moderných distribučných trafostaníc s inteligentnými prvkami a desiatky kilometrov nových optických liniek.

Projekt ACON spája distribučné územie českého EG.D a slovenskej Západoslovenskej distribučnej (ZSD) prostredníctvom inteligentných sústav. Hlavným cieľom cezhraničnej spolupráce je posilnenie integrácie trhu s elektrinou v oboch krajinách, zvýšenie konkurencieschopnosti v regióne a zaistenie bezpečných, vysokokvalitných a spoľahlivých dodávok elektriny. 

Modernizácia a inteligentné prvky

Prepojenie českého Hodonína a slovenského Holíča bolo znovu sprevádzkované takmer po 30 rokoch. Moderná sústava využíva inteligentné a komunikačné prvky. Vďaka diaľkovo ovládaným inteligentným prvkom je umožnené sprevádzkovanie prepojenia 22 kV Hodonín Holíč, a tým aj spustenie dodávok elektriny do prihraničných oblastí v Českej republike a na Slovensku, v reálnom čase.

V Holíči a jeho bezprostrednom okolí bude vďaka projektu ACON vybudovaných celkovo 65 kilometrov nových optických liniek. Modernizácie sa už dočkalo 8 distribučných trafostaníc, na ktoré sú pripojení obyvatelia mesta. „V trafostaniciach je implementovaná nová moderná technológia so smart prvkami. Tie okrem iného zaisťujú aj flexibilnejšiu možnosť riešenia porúch a plánovaných revízií, čím umožňujú plynulú dodávku elektriny pre všetkých zákazníkov od obyvateľov mesta po podnikateľské subjekty,“ opísal za slovenskú stranu Radoslav Haluška, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

Stabilná distribúcia elektriny pri havarijných stavoch

Okolo Hodonína bolo postavených alebo modernizovaných 114 distribučných trafostaníc. „V rámci prepojenia Holíča a Hodonína sme vybudovali 45 kilometrov nových optických liniek a do konca projektu pribudne ďalších 17 kilometrov. Inštalovali sme tiež 70 smart prvkov do distribučnej sústavy, a to diaľkovo ovládané úsekové spínače a technológie recloser,“ vysvetlil Marian Rusko, predseda predstavenstva spoločnosti EG.D.

Výhody nového prepojenia pocítia obyvatelia českého a slovenského pohraničia najmä v prípade neštandardných alebo havarijných stavov distribučných sústav. Vďaka cezhraničnej spolupráci bude možné si vzájomne vypomáhať v prípade prerušenia dodávok elektriny. „K rozsiahlemu výpadku došlo v okolí Hodonína napríklad v roku 2021, keď južnú Moravu zasiahli silné búrky spojené s ničivým tornádom. Nové prepojenie by v takých prípadoch výrazne pomohlo,“ dodáva Marian Rusko.

Projekt ACON

Cezhraničný projekt ACON je spolufinancovaný z programu Nástroj na prepojenie Európy (CEF), ktorý zriaďuje Európska komisia. Objem investícií do modernizácie a automatizácie distribučných sietí dosiahne na Slovensku celkovo 92 miliónov eur a v Českej republike viac než 90 miliónov eur. Implementované inteligentné prvky prispievajú k prechodu na koncept inteligentnej siete, takzvaný smart grid, vďaka ktorému bude elektrická sústava pripravená na budúcnosť a umožní pripájanie ešte väčšieho množstva obnoviteľných zdrojov.

Sme veľmi radi, že sme svedkami spustenia prevádzkovej fázy transeurópskeho prepojenia medzi Slovenskom a Českom na úrovni distribučnej sústavy. Ukazuje to, ako grant CEF vo výške 91 miliónov eur, ktorý bol udelený projektu ACON, pomáha zabezpečiť cezhraničné toky energie a inštaláciu inteligentnej energetickej infraštruktúry v prospech všetkých európskych občanov,” uviedla Ona Kostinaitė-Grinkevičienė, zástupkyňa CINEA (European Climate, Infrastructure and Environmental Executive Agency - Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie).

Populácia u nás vzácneho a ohrozeného sokola rároha hniezdi od strednej Európy po východnú Áziu. Z globálneho hľadiska sa druhu v poslednom období nedarí a klesá jeho početnosť najmä vo východnej časti oblastí jeho výskytu. Na Slovensku sa však v posledných rokoch teší mierne pozitívnemu trendu - napriek mnohým negatívnym antropickým vplyvom dnes u nás hniezdi približne 50 párov. Významne tomu prispela ponuka hniezdnych búdok, ktoré sa doteraz inštalovali takmer výhradne na stožiare prenosovej sústavy. Sokoly, ktoré si sami hniezda nestavajú, ich s obľubou obsadzujú a úspešne v nich vychovávajú potomstvo.

Vďaka spolupráci so Západoslovenskou distribučnou, a.s. (ZSD) v rámci medzinárodného projektu LIFE Danube Free Sky, ktorý je realizovaný s podporou Európskej únie a Ministerstva životného prostredia SR, sme v roku 2022 umiestnili nové búdky pre sokola rároha aj do ďalších území s historickým výskytom tohto druhu. Ide o lokality v blízkosti hraníc s Maďarskom, kde sa nachádzajú distribučné vedenia 110 kV napätia, vhodné a bezpečné pre osadenie búdok. Našim cieľom je, aby došlo k prepojeniu slovenskej a početnejšej maďarskej populácie, ktorá sa odhaduje na 150 až 180 párov. Konštrukcia búdok je z hliníka, sú vetrané cez predvŕtané otvory, majú pristávaciu plošinku a na dne je štrková výstelka pre vajíčka. Sú tak špeciálne uspôsobené, aby v nich sokoly našli čo najväčšie pohodlie a nehrozilo im prehriatie. Sokoly ich veľmi obľubujú a cítia sa v nich bezpečne, o čom svedčí aj fakt, že takmer celá populácia na Slovensku hniezdni práve v takýchto búdkach,“ uvádza Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

Na stožiare distribučných vedení v našej správe inštalujeme hniezdne búdky pre menšie druhy sokolov (napríklad sokol myšiar) od roku 2019. Aktuálne je osadených takmer 100 takýchto búdok, z ktorých doposiaľ vyletelo takmer 500 mláďat. V roku 2022 sme pristúpili k inštalácii 20 rozmerovo väčších búdok pre vzácneho sokola rároha. V napätí sme očakávali, či si tieto nové búdky obľúbi. Veľmi sme sa preto potešili, keď sme v nich pri tohtoročnom monitoringu opäť zbadali jedince sokola rároha. Naše búdky si na hniezdenie vybrali tento rok dva páry tohto vzácneho dravca, pričom minulý rok zahniezdil jeden pár. Okrem sokola rároha sa v búdkach páči aj sokolom myšiarom, tento rok v nových búdkach zahniezdilo až 13 párov,“ dopĺňa Zuzana Lančaričová z tímu environmentu ZSD.

V rámci realizácie projektových aktivít projektu LIFE Danube Free Sky pristupujeme v rokoch 2020 - 2025 okrem vytvorenia nových hniezdnych príležitostí aj k ekologizácii viac ako 800 stĺpov napätia 22 kV, a to formou montáže prvkov zabraňujúcich zraneniam vtákov elektrickým prúdom na konštrukciách, ktoré dravé vtáky s obľubou využívajú na odpočinok, či lov koristi. Tak ako v minulosti, aj tentokrát sú medzi územiami s najvyššou prioritou hniezdne teritóriá sokola rároha či orla kráľovského. Tri kilometre našich vedení budú navyše bezpečnejšie pre vtáctvo z hľadiska nárazov vďaka inštalácii špeciálnych zviditeľňujúcich prvkov, tzv. odkloňovačov letu vtáctva,“ uzatvára Lančaričová.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke: www.danubefreesky.eu/sk.

Nové búdky pre sokola rároha sa tešia vzácnym nájomcom

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) zaznamenáva v posledných dvoch rokoch enormný záujem o pripájanie zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov. Aby sa proces pripojenia zdrojov urýchlil a zefektívnil, spoločnosť ho postupne digitalizuje.  Proces je tak na jednej strane jednoduchší, lebo sa eliminujú chyby v jednotlivých krokoch a zároveň sa výrazne skráti čas celej realizácie fotovoltického riešenia.

V priebehu minulého roka ZSD kompletne zdigitalizovala proces pripojenia malého zdroja, od mája tohto roka je komplete zdigitalizovaný proces pripojenia lokálneho zdroja. Komunikácia počas celého procesu pripojenia prebieha so žiadateľom elektronicky prostredníctvom notifikácii, ktoré sú odosielané automatizovane na e-mail uvedený v žiadosti o pripojenie. Odstránením papierovej komunikácie sa v neposlednom rade prispelo aj k zníženiu uhlíkovej stopy.

Čo konkrétne prináša digitalizácia pripojenia lokálneho zdroja žiadateľom o pripojenie?

V aplikácii e-Žiadosti (ktorej súčasťou je aj aplikácia na sledovanie stavu žiadosti) môžu:

 • podať žiadosť v definovaných prípadoch bez potreby pripojenia príloh (situačného plánu, jednopólovej schémy zapojenia),
 • pri vypĺňaní žiadosti vybrať výrobcu/striedač z nami pripraveného zoznamu schválených hybridných striedačov, ako aj akceptovaných on-grid striedačov,
 • sledovať stav krokov vybavovania žiadosti (od podania žiadosti až po uvedenie zdroja do prevádzky vrátane vykonania funkčnej skúšky),
 • zobraziť všetky dokumenty, ktoré v rámci procesu odošleme žiadateľovi elektronicky,
 • odoslať nám podpísanú zmluvu nahratím cez aplikáciu,
 • potvrdiť nám splnenie technických podmienok pripojenia (v závislosti od výkonu zdroja):
  • čestným vyhlásením alebo
  • nahratím projektovej dokumentácie a dokladov potvrdzujúcich splnenie technických podmienok.

Všetky žiadosti o pripojenie nového zariadenia, ako aj zmeny technických podmienok pripojenia pre zariadenia už uvedené do prevádzky, sa podávajú výlučne elektronicky. Žiadosť o vydanie stanoviska pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia už nie je potrebné podávať dvojkrokovo, stačí podať žiadosť o pripojenie nového zariadenia a spolu s návrhom zmluvy žiadateľom odošleme aj stanovisko pre vydanie osvedčenia (platí pre prípady, kde je podľa §12 zákona č. 251/2012 Z.z. potrebné osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia).

Pozrite si zoznam vybudovaných a plánovaných lokalít optickej siete spoločnosti Západoslovenská distribučná (ZSD).

Naše optické siete NN budujeme od roku 2021. Primárne slúžia na prevádzkovanie a riadenie distribučnej sústavy:

 • prepojenia transformačných staníc 22/0,4 kV;
 • zabezpečenie ďalších funkcionalít inteligentnej distribučnej sústavy (vrátane merania, diaľkových odpočtov, diaľkového riadenia a pod).

ZSD je tiež v zmysle Zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách oprávnená poskytnúť prístup k optickej sieti iným podnikom na účely poskytovania elektronických komunikačných služieb.

V prípade záujmu o prístup do optickej siete, kontaktujete spoločnosť Západoslovenská distribučná e-mailom: fttx@zsdis.sk.

Zoznam vybudovaných optických sietí:

Trnava - Kopánka
Trenčianska Turná
Padáň
Láb
Zemianske Podhradie/ Bošáca
Neporadza
Trenčianske Mitice
Mníchova Lehota
Dubovce
Unín
Popudinské Močidľany
Soblahov
Dunajská Streda - Sever
Dunajská Streda - Stred
Dunajská Streda - Západ
Kátov
Andovce
Trenčianska Teplá
Gajary
Trenčianske Stankovce
Dubodiel
Baka
Dežerice
Vrakúň
Chocholná-Velčice
Ivanovce
Považany
Svinná

Zoznam pripravovaných optických sietí:

Mokrý Háj
Brodské
Závod
Veľké Leváre
Malé Leváre
Skýcov
Stráže nad Myjavou/ Šaštín Stráže
Nitra časť Zobor/ Nitrianske Hrnčiarovce
Gbely
Dolné Krškany
Horné Krškany
Tvrdošovce
Plavecký Štvrtok
Pata
Hurbanovo
Dolné Sŕnie
Modra
Dunajský Klátov
Trenčín - Istebník a Zamarovce
Hody
Galanta
Piešťany Floreát
Šaľa-Veča
Pribeta
Obid
Kostolné Kračany
Cabaj-Čápor
Červeník
Horné Orešany
Dolné Orešany
Holice
Horná Streda
Trnovec nad Váhom
Bojničky
Borský Mikuláš
Lubina
Modrany
Malženice
Nitrianska Blatnica
Ostrov
Špačince
Reca
Okoč
Štefanov
Tešedíkovo
Trakovice
Šenkvice
Vaďovce
Veľké Úľany
Veľký Cetín
Veľký Grob
Vinodol
Letničie
Veľká Mača
Horná Súča
Trenčianske Bohuslavice
Kúty
Dojč
Smolinské
Šajdíkové Humence

Webovú aplikáciu „chatbot Edo“ využívajú obyvatelia západného Slovenska čoraz častejšie. Od februára ich dokáže informovať aj o stave vybavovania podanej žiadosti o pripojenie odberného miesta.

Od svojho spustenia v roku 2021 je tu chatbot Edo pre zákazníkov spoločnosti Západoslovenská distribučná (ZSD) v prípade, ak u nich prišlo k výpadku elektrickej energie. Dokáže zistiť a napísať, čo sa na danom odbernom mieste práve deje: či ide o poruchu, plánovanú odstávku, prípadne odpojenie z dôvodu porušenia zmluvných vzťahov.

Zároveň vie odberateľov nasmerovať na konkrétny postup a žiadosť v prípade, ak si chcú pripojiť nové odberné miesto do distribučnej sústavy, potrebujú vyjadrenie našej spoločnosti pre vydanie stavebného povolenia alebo ak majú záujem o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

Rok 2024 štartuje Edo s novinkou

K týmto štyrom témam pribudla 1. februára ďalšia – chatbot dokáže zákazníkov procesom pripojenia už aj sprevádzať. Čiže na základe čísla podanej žiadosti alebo čísla Zmluvy o pripojení spotreby napíše používateľovi informáciu o kroku, ktorý bol v rámci riešenia jeho žiadosti zrealizovaný naposledy a ktorý má byť zo strany zákazníka alebo ZSD vykonaný ako nasledujúci. Tieto informácie dokáže poskytnúť aj v prípade podanej Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

Výber tém, resp. funkcionalít, ktoré sú postupne pridávané do uvedenej aplikácie, je priamo úmerný záujmu zo strany zákazníkov. Zatiaľ najviac využívaná je funkcionalita „výpadok elektrickej energie“, miera jej používania závisí predovšetkým od externých vplyvov. V prípade horšieho počasia, s ktorým súvisí väčší počet porúch, je počet hlásení vyšší.
 
S postupným rozširovaním tém, s ktorými dokáže chatbot Edo poradiť, počíta ZSD aj v nasledujúcich mesiacoch. 

ZSD rozšírila nonstop poradenstvo pre odberateľov elektriny

Na Nivách vznikli unikátne maľby, ktoré vyzdvihujú ich charakter a jedinečnosť.

Známy streetartový umelec Fat Heat pochádza z Budapešti, za sebou má však realizácie po celom svete. Pred niekoľkými rokmi vytvoril na Kamennom námestí v Bratislave ikonickú „Líšku“, ktorá však neskôr musela ustúpiť rekonštrukcii fasády.

Líška už Kamenné námestie, nezdobí. Organizátori BSAF však plánujú jej návrat

Líška už Kamenné námestie, nezdobí. Organizátori BSAF však plánujú jej návrat.

Začiatkom októbra sa na pozvanie Bratislava Street Art Festivalu (BSAF) vrátil na Slovensko, aby na križovatke Páričkovej a Svätoplukovej ulice oživil fasádu trafostanice spoločnosti Západoslovenská distribučná. Exponovanej lokalite bratislavského downtownu tak dodal ešte viac urbánnej vitality.

Pri návrhu diela bolo dôležité pochopiť genius loci tohto miesta, na ktorom sa stretávajú dva svety. Ten starý reprezentuje ikonické sídlisko 500 bytov, nový zas zrekonštruovaná budova Pradiarne a v pozadí sa črtajúce výškové budovy,“ hovorí Tomáš Lukačka, riaditeľ festivalu.

Fat Heat zvládol toto zadanie vynikajúco. Vznikla tak veľkometrážna maľba s názvom Do.Care., ktorej hlavnou emóciou je starostlivosť. Či o naše okolie, prírodu, zvieratá, ale aj nás samých. Farebnou škálou prirodzene zapadá do prostredia. Svetlé pozadie ju prepája s Pradiarňou, zatiaľ čo odtiene sivo-hnedej odkazujú na celú štvrť a jej pôvodnú výstavbu. Nivy a 500 bytov sú totiž charakteristické povestnou brizolitovou fasádou (pre túto mestskú časť dokonca existuje farebný manuál).

Umelecké dielo Do.Care. od Fat Heata v uliciach Bratislavy

Umelecké dielo Do.Care. od Fat Heata v uliciach Bratislavy.

V okolí autobusovej stanice Nivy pribudol nový street art svetovej úrovne

V okolí autobusovej stanice Nivy pribudol nový street art svetovej úrovne.

Skrášlením tohto miesta sa práca autora na Nivách neskončila. Následne sa presunul len o pár ulíc ďalej, aby premenil trafostanicu v areáli Základnej školy Kulíškova. Športový areál školy tak oživila svieža farebná maľba s názvom Spaceboard, ktorej kvalita nezostáva nič dlžná menu autora.

Chceli sme vytvoriť dielo, ktoré oživí školský dvor a zároveň bude podporovať detskú predstavivosť. Nič nevystihuje neobmedzené možnosti lepšie ako vesmír. Objavovať neznáme zákutia univerza na spaceboarde (intergalaktickom skateboarde) je pekná metafora aj vo vzťahu k vzdelaniu. Autor zámerne zachytil len nohy spaceboardistu a opäť sa zahráva s predstavivosťou žiakov, učiteľov, rodičov, aj športujúcej verejnosti. Vždy sa snažíme vytvoriť diela aj v blízkosti škôl, nemocníc a domovov sociálnych služieb, aby sme priliali trošku farby tam, kde ju najviac treba. “ dopĺňa Tomáš Lukačka.

Veľkometrážna maľba Spaceboard, ktorá zdobí Školský dvor ZŠ Kulíškova 8.

Veľkometrážna maľba „Spaceboard“, ktorá zdobí Školský dvor ZŠ Kulíškova 8.

Trafostanice sú v mestskom prostredí častým terčom vandalizmu a neprofesionálneho graffiti. Spolupráca Západoslovenskej distribučnej s renomovanými umelcami ukazuje cestu, ako sa s týmto negatívnym fenoménom vyrovnať. Vďaka partnerstvu spoločnosti s Bratislava Street Art Festivalom by v uliciach nášho hlavného mesta mali v budúcom roku pribudnúť ďalšie skrášlené objekty.

Fat Heat pri práci na Páričkovej ulici

Fat Heat pri práci na Páričkovej ulici.

Západoslovenská distribučná, a.s., získala za rok 2022 popredné umiestnenie spomedzi 4400 verejných obstarávateľov.

Portál TRANSPAREX nám udelil ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. „Veľmi sa tešíme, že sme získali nadpriemerné hodnotenie A+,“ reagoval na zverejnené výsledky Ondrej Jombík, vedúci úseku logistiky.

Za toto ocenenie by som chcel poďakovať predovšetkým mojim kolegyniam a kolegom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie našej spoločnosti v očiach zákazníkov a celého Slovenska,“ dodal Ondrej Jombik.

Okrem rýchlosti a férovosti procesu verejného obstarávania je pre nás mimoriadne dôležitá aj jeho transparentnosť. Preto sme v septembri tohto roku spustili na webe skupiny ZSE verejný whistleblowing systém pre nahlasovanie podozrenia z nekalých praktík, ktorý môžu využiť aj naši dodávatelia. Veríme, že aj vďaka takýmto krokom si nadpriemerné hodnotenie udržíme aj za rok 2023.

Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ udeľuje spoločnosť ProWise, a.s., ktorá portál TRANSPAREX prevádzkuje.

TRANSPAREX

 • Získali ste finančnú dotáciu na vybudovanie zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie (fotovoltický zdroj) nad 10,8 kW od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry?
 • Máte v podmienkach dotácie povinnosť predložiť do konca roka 2023 doklady o tom, že je váš zdroj pripojený do distribučnej sústavy?
 • Nenechávajte si to na poslednú chvíľu, naše kapacity sú obmedzené.

Na Slovensku je momentálne v procese realizácie viac ako 400 projektov, ktoré majú v zmluvných podmienkach na dotáciu aj povinnosť pripojiť svoj zdroj do distribučnej sústavy do konca roka 2023. Napriek tomu, že je koniec októbra, registrujeme na západnom Slovensku veľké množstvo prípadov, ktoré ešte nemajú splnené ani niektoré skoršie procesné kroky. Napríklad nie sú podpísané Zmluvy o pripojení a prístupe do distribučnej sústavy, nedošlo k schváleniu projektovej dokumentácie či spracovaniu miestnych prevádzkových predpisov...

Ak sa potrebujete pripojiť do distribučnej sústavy ešte tento rok, je potrebné z vašej strany obratom doručiť všetky relevantné podklady potrebné pre vykonanie funkčnej skúšky. 

Čo by ste mali bezodkladne zrealizovať? 

Aby sme mohli stanoviť termín vykonania funkčnej skúšky, je potrebné, aby každý žiadateľ:

 • mal odsúhlasenú Realizačnú projektovú dokumentáciu (ďalej ako „PD“) a pre zdroje nad 100 kW vrátane aj odsúhlasenú PD automatizovaného systému dispečerského riadenia,
 • mal vybudovaný zdroj v celom rozsahu a v súlade so schválenou PD,
 • dodal nám všetky ostatné doklady potrebné k začatiu funkčných skúšok, respektíve skúšok automatizovaného systému dispečerského riadenia,
 • mal úspešne dokončené skúšky automatizovaného systému dispečerského riadenia (relevantné len pre zdroje nad 100 kW vrátane),
 • mal uzatvorenú Zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku. Informáciu o uzatvorení zmluvy nám pošle vybraný dodávateľom s ktorým je táto zmluva uzatvorená,
 • mal uzatvorenú Zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy.

Detailné informácie o procese a potrebných náležitostiach jeho priebehu si môžete prečítať na tejto stránke.

Obmedzené kapacity pre vykonanie funkčnej skúšky

Upozorňujeme všetkých žiadateľov, že počet voľných termínov na vykonanie funkčných skúšok (ako aj skúšok automatizovaného systému dispečerského riadenia) je ohraničený kapacitnými možnosťami našej spoločnosti. Po vyčerpaní zostávajúcich voľných termínov pre kalendárny rok 2023 bude ďalším žiadateľom ponúknutý najbližší možný termín v roku 2024.

Odporúčame preto konať ihneď. Čím skôr pripravíte potrebné dokumenty a dokončíte realizáciu zámeru, tým skôr si môžete dohodnúť termín vykonania funkčnej skúšky.

Záujem o výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu rastie. Mnohí sa však nevedia zorientovať v legislatívnych a technických požiadavkách, načo dopláca ich peňaženka a spôsobuje ohrozenie distribučnej sústavy.

Pomocnú ruku im podávame na našom webe zsdis.sk, kde sme spustili novú online službu Fotovoltická poradňa. V prehľadnej forme tu nájdu:

 • definície jednotlivých typov zdrojov,
 • širšie súvislosti – legislatívne aj technické,
 • na čo treba myslieť pred investovaním do konkrétneho zdroja,
 • informácie o procese vybavovania pripojenia zdroja do distribučnej sústavy,
 • prehľad, na čo majú zákazníci nárok bezplatne.

Pripojili si zdroj na výrobu elektriny, spotreba im však vzrástla

Fotovoltická poradňa informuje aj o momentálne rozšírenom negatívnom fenoméne pripájania svojpomocne postavených zdrojov bez splnenia náležitostí voči našej spoločnosti ako distribútorovi elektriny na západnom Slovensku.

Štandardné elektromery na odberných miestach sú už z továrne výrobcom nastavené tak, že všetku elektrinu, ktorá nimi pretečie v akomkoľvek smere, počítajú ako odobratú elektrinu (teda ako spotrebu). Zákazníci, ktorí u seba vybudovali zdroj, ale nenahlásili nám túto skutočnosť, zdroj prevádzkujú nelegálne a všetka nimi vyrobená elektrina sa im započítava do spotreby.

Prevádzkovanie nelegálneho zdroja predstavuje tiež zvýšené bezpečnostné riziko pre užívateľov sústavy, a možné ohrozenie života našich zamestnancov pri prevádzke a údržbe siete. Vlastník takéhoto zdroja je za jeho nelegálne prevádzkovanie trestnoprávne zodpovedný.

Jediným správnym riešením je takýto zdroj okamžite vypnúť. Následne je potrebné zlegalizovať zdroj prostredníctvom podania Žiadosti o pripojenie zdroja, a absolvovania celého procesu pripojenia.

Ak plánujete inštaláciu fotovoltiky, oboznámte sa s problematikou pripájania prehľadne na www.zsdis.sk/poradna.

Fotovoltická poradňa