Novinky

Novinky

Online novinka prináša obyvateľom západoslovenského regiónu množstvo výhod a zjednodušenie riešenia ich požiadaviek.

Elektronické podávanie žiadostí umožnila spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., (ZSD) svojim zákazníkom po prvý krát v roku 2014, pričom išlo o najčastejší typ žiadosti – Žiadosť o pripojenie nového odberného miesta. Neskôr k nej pribudli aj Žiadosť o pripojenie malého zdroja na výrobu elektrinyŽiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

Keďže v blízkej budúcnosti plánuje ZSD rozšíriť možnosti elektronického podávania o ďalšie typy žiadostí, pristúpila k ich dizajnovému zjednoteniu a integrácii na samostatný portál s možnosťou registrácie.

Novinka je dostupná na adrese www.zsdis.sk/eziadosti. Menu s ponukou žiadostí je rozdelené podľa zákazníckych segmentov (Domácnosti, Podnikatelia) a podľa aktuálnej situácie, v ktorej sa zákazník nachádza v procese riešenia svojej požiadavky (Pred pripojením, Nové pripojenie, Zmena pripojenia, etc.).

Výhody pre registrovaných užívateľov e-Žiadostí

Registrácia, resp. prihlásenie do portálu e-Žiadosti nie je povinné, zákazníkom však prináša ďalšie výhody. Prihlásenie je navyše možné aj s už existujúcimi prihlasovacími údajmi, ktoré zákazníci používajú pre vstup do iných aplikácií ZSD – Distribučného portálu, Mobilnej aplikácie ZSD či Geoportálu.

Prihlásený používateľ má na jednom mieste k dispozícii:

 • prehľad ním podaných elektronických žiadostí,
 • informácie o stave ich vybavovania,
 • dokumenty, ktoré nahral pri podávaní žiadostí,
 • dokumenty, ktoré mu zaslala spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

Registrácia tiež znamená výrazné uľahčenie podávania žiadosti vďaka tomu, že prihlásený zákazník nemusí do ďalšej žiadosti opätovnej zadávať všetky dáta. Portál e-Žiadosti sám doplní relevantné dáta o zákazníkovi, ktoré má k dispozícii z riešenia predošlých požiadaviek.

Registrovaní zákazníci môžu navyše odložiť dokončenie rozpracovanej žiadosti až o 10 kalendárnych dní. Získajú tak čas v prípade, ak počas podávania žiadosti narazia na niečo, v čom si nie sú istí a potrebujú  sa poradiť. K rozpracovanej žiadosti sa môžu opätovne vrátiť na mieste, kde skončili pri jej predchádzajúcom vypĺňaní.

Verím, že portál e-Žiadosti prispeje k ďalšiemu skvalitneniu a sprehľadneniu online služieb spoločnosti Západoslovenská distribučná. V elektronizácii našich žiadostí plánujeme naďalej pokračovať,“ uviedol člen predstavenstva a finančný riaditeľ ZSD Marian Kapec.

eŽiadosti

Na našom webe sme spustili chatovacieho bota, ktorý vás dokáže jednoducho sprevádzať procesom nahlásenia poruchy. V rámci pilotnej prevádzky bude dostupný počas pracovných dní v čase od 7.00 do 16.00 hodiny a v prípade mimoriadnych situácií.

V čase kalamity, kedy vplyvom extrémneho počasia postihuje výpadok elektriny veľký počet zákazníkov, neraz dochádza k neprimeranému predĺženiu čakacej doby na spojenie s Poruchovou linkou. Preto prichádzame s novou technológiou, ktorá pomôže vyriešiť tento problém. Od 8. decembra 2021 je možné vybaviť neobmedzený počet hlásení zákazníkov v tom istom čase vďaka nášmu novému „kolegovi“, ktorého sme nazvali „ChatBot Edo“.

Ako to funguje?

Ide o aplikáciu v podobe chatovacieho okna, ktoré nájdete v uvedenom čase na tejto stránke (v pravom dolnom rohu). Táto technológia je schopná spracovávať ľudskú konverzáciu vo forme písaného textu. ChatBot Edo „chápe“, čo mu pri nahlasovaní poruchy píšete a dokáže konverzovať tak, aby od vás získal všetky informácie, potrebné pre presné nahlásenie poruchy.

V súčasnosti je ChatBot Edo určený výhradne na riešenie poruchových stavov – dokáže vám napísať,  čo sa na vašom odbernom mieste práve deje: či ide o poruchu, plánovanú odstávku, prípadne odpojenie z dôvodu porušenia zmluvných vzťahov. Pokiaľ ide o poruchu, ktorá ešte nebola nahlásená, dokážete s Edom zrealizovať jej nahlásenie. V budúcnosti uvažujeme o rozšírení tejto služby pre riešenie ďalších zákazníckych požiadaviek.

Chatbot Edo

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) sa v spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku aktívne zapája do medzinárodného projektu Life Eurokite. Jeho cieľom je záchrana dravca z čeľade jastrabovité, haje červenej.

Na západnom Slovensku obýva haja červená nížinné listnaté lesy, predovšetkým luhy na Záhorí. V súčasnosti je z tejto oblasti známych 32 hniezdiacich párov. Populácia haje červenej na Slovensku mierne narastá, ale stále patrí k najohrozenejším dravcom u nás.

V minulosti sa na znížení počtu hají výraznou mierou podieľali zámerné otravy, ktoré, žiaľ, pretrvávajú aj dnes.

V súčasnosti haje ohrozujú aj lesohospodárske aktivity, keď kvôli rušeniu rodičia opustia hniezdo alebo dochádza priamo k výrubu hniezdneho stromu. Mnoho hají tiež  hynie na niektorých nevhodných konštrukciách stĺpov elektrických vedení.

Preto si účastníci projektu stanovili tieto hlavné ciele:

 • znížiť vplyv otráv tzv. vtáčej kriminality - vyhľadávanie otrávených návnad špeciálne vycvičenými psami v okolí hniezdísk a usvedčenie páchateľov;
 • identifikácia a ošetrovanie rizikových elektrických vedení ochrannými prvkami, ktoré chránia vtáctvo pred zásahmi elektrickým prúdom;
 • zníženie ďalších antropogénnych vplyv na mortalitu týchto druhov.

V priebehu rokov 2021 - 2026 nainštaluje spoločnosť Západoslovenská distribučná prvky na ochranu vtáctva pred zásahom elektrickým prúdom na viac ako 500 podperných bodov. Inštalácia prebieha v Chránenom vtáčom území Záhorské Pomoravie, kde sa haja červená vyskytuje a hniezdi.

Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.life-eurokite.eu.

ZSD pomáha pri záchrane mimoriadne ohrozeného druhu dravých vtákov

Vážení zákazníci, 
 
z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie je naša podateľna na Čulenovej ulici 6 v Bratislave uzavretá pre verejnosť. Prosíme vás, aby ste nevstupovali do jej priestorov (momentálne nevydávame potvrdenia), ale nechávali vaše zásielky vo vyhradenom boxe vo vestibule budovy, prípadne ich poslali poštou či e-mailom na odberatel@zsdis.sk
 
Ďakujeme za pochopenie.

Upozornenie na obmedzený režim podateľne

Vyhľadávač aktuálnych porúch a plánovaných odstávok patrí medzi najpoužívanejšie aplikácie nášho webu. Teraz prichádzame s novinkou, prostredníctvom ktorej vám poskytne tieto informácie v ešte prehľadnejšej forme.

Nová aplikácia využíva populárnu platformu Google Maps.  Vyhľadávanie lokalít prebieha rovnakým spôsobom ako na verejných Google mapách, na ktoré sú používatelia internetu zvyknutí.

Ako funguje Mapa odstávok a porúch:

 • pri prvom načítaní mapy (otvorení aplikácie) je užívateľovi automaticky zobrazené distribučné územie ZSD, na ktorom sú vyznačené aktuálne prebiehajúce odstávky a poruchy;
 • pri zoomovani (približovaní) mapy bez zadania adresy do vyhľadávania sa od určitého zoomu (priblíženia) zobrazia aj budúce (plánované) odstávky pre dané územie;
 • aktuálne prebiehajúce odstávky a poruchy sú graficky (farebne) odlíšené od budúcich (plánovaných) odstávok;
 • v aplikácii je zobrazená legenda, aby užívateľ vedel, čo ktorá farba či symbol znamenajú;
 • po vyhľadaní sa užívateľovi zobrazia všetky odstávky a poruchy v danej lokalite, navyše sa zobrazí bublina s pointerom označujúca nájdenú polohu;
 • zároveň po vyhľadaní lokality je farebne vyznačená oblasť, pre ktorú sa zobrazujú záznamy (pri zoomovani po vyhľadaní sa nebudú zobrazovať ďalšie záznamy). 

Vyskúšajte si Mapu odstávok a porúch aj vy.

Mapa odstávok a porúch

V spolupráci s mestom Trnava a občianskym združením EUFORION dala Západoslovenská distribučná (ZSD) nasprejovať trafostanicu na ulici Ludviga van Beethovena v Trnave. Táto aktivita nadväzuje na pilotný projekt, ktorý sme realizovali v rámci podujatia Bratislava Street Art v roku 2018 ako ukážku toho, akou cestou sa môže revitalizácia trafostaníc uberať. Pozitívne ohlasy nás motivovali v ich premene pokračovať.

Vzhľad trafostaníc je v ZSD dlhodobo diskutovanou témou. Projekt Trnava Street Art Gallery 2021 bol ďalšou vhodnou príležitosťou, ako priniesť do ulíc mesta niečo originálne a nové. Trafostanica na ulici Ludviga van Beethovena prešla takouto premenou len za 14 dní. Zaslúžili sa o ňu dvaja francúzski umelci – JACE a Cart 1. Keďže ide o jedinečné umelecké diela, grafická stránka bola ponechaná na kreativite umelcov.

Objekt sa nachádza oproti tunajšej škole pre deti so špeciálnymi potrebami, na jeho opačnej strane zas sídli základná škola. Deti tak majú niečo zaujímavé a inšpiratívne priamo vo svojom okolí, pred oknami svojej školy – a to je ďalší bonus, ktorý táto aktivita prináša. „Výsledkom som nadšený, a som rád, že aj reakcie obyvateľov sú veľmi pozitívne. Verím, že aj takýmito projektami dokážeme o sebe, distribučiaroch, hovoriť a propagovať tak našu firmu,“ povedal predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD Tomáš Turek.

Posúďte sami, ako úsilie umelcov dopadlo:

Sprejeri opäť vytvorili dielo na jednej z našich trafostaníc

Sprejeri opäť vytvorili dielo na jednej z našich trafostaníc

Sprejeri opäť vytvorili dielo na jednej z našich trafostaníc

Investícia v Borskom Svätom Jure prispeje k posilneniu regionálnej energetickej bezpečnosti a bude mať významný́ dopad aj na prepojenie slovenskej a českej elektrizačnej sústavy. Západoslovenská distribučná investuje do výstavby novej stanice takmer 11 miliónov eur. 

Nová elektrická stanica 110/22kV prináša do regiónu Záhoria najmodernejšie dostupné technológie a smart riešenia. Strategická stavba je navrhnutá ako zdroj s dostatočnou rezervou, čo umožní v prípade potreby jej ďalšie rozšírenie. Elektrická stanica zvýši spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou nielen existujúcich ale aj potenciálnych zákazníkov v tejto oblasti a výrazne prispeje k prepojeniu slovenskej a českej elektrizačnej sústavy. Stavba bola slávnostne otvorená za účasti Richarda Sulíka, podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR, Markusa Kauneho, predsedu predstavenstva ZSE a realizátorov.

Nová elektrická stanica Borský Svätý Jur vyrieši dlhodobý problém so zásobovaním elektrickou energiou na Záhorí. Konkrétne ide o lokalitu ohraničenú najbližšími elektrickými stanicami Malacky, Holíč, Senica a Myjava. Vzhľadom na rastúcu výstavbu v tomto regióne je nevyhnutné vyriešiť možnosť pripájania nových zákazníkov, či už z radov domácností alebo firiem. Flexibilnejšie riešenie požiadaviek na pripojenie zvýši atraktivitu lokality pozdĺž diaľnice D2 a prispeje k rozvoju podnikateľského prostredia. Konkrétny pozitívny dopad pocíti  vyše 90 000 obyvateľov a podnikateľských subjektov v tomto regióne.

Zároveň sa vyrieši problém, týkajúci sa veľkých úbytkov napätia na 22kV vedeniach, ktoré sú spôsobené vzdialenosťami medzi existujúcimi stanicami a doterajšou absenciou ďalšieho potrebného napájacieho bodu v tejto lokalite. Práve dĺžka vedení významne vplývala na veľké úbytky napätia, ktoré neumožňovali zásobovať odberateľov časti Záhoria elektrickou energiou spĺňajúcou všetky najvyššie kvalitatívne požiadavky. „Sme radi, že do regiónu Záhoria prinášame významnú a najmä strategickú investíciu do distribučnej sústavy. Elektrická stanica Borský Svätý Jur zníži poruchovosť a výrazne zvýši kvalitu dodávky elektrickej energie. Prispeje aj k prepojeniu energetickej sústavy v Európe a stane sa jedným z dôležitých strategických elektrických uzlov, “ uviedol  Markus Kaune, predseda predstavenstva ZSE.

Energetická stabilita regiónu

Vzhľadom na veľké vzdialenosti okolitých elektrických staníc nie je aktuálne možné, aby sa v prípade mimoriadnych udalostí v distribučnej sústave navzájom zálohovali. Nová elektrická stanica sa bude nachádzať približne v strede okolitých staníc a preto bude plniť aj funkciu rezervného zdroja výkonu, ktorý sa môže využívať nielen v prípade mimoriadnych udalostí ale aj pri plánovaní odstávok a riešení poruchových stavov v distribučnej sústave.

Okrem obyvateľov Záhoria pocítia výhody bezpečného a spoľahlivého zásobovania elektrickou energiou rovnako obyvatelia v priľahlých oblastiach Českej republiky. Zároveň bude elektrická stanica slúžiť ako záloha v prípade neštandardných a havarijných stavov distribučných sústav v prihraničnej oblasti.

Ako príklad je možné uviesť pomoc pri nedávnom obrovskom výpadku elektrickej energie, ktorý spôsobili silné búrky sprevádzané tornádom v juhomoravských okresoch Břeclav a Hodonín. Úplne bez napájania vtedy zostala aj 110 kV rozvodňa Tvrdonice, ktorá slúži na napájanie kompresorovej stanice plynu, čo je strategicky dôležitý bod z pohľadu plnenia zásobníkov plynu v Českej republike. Táto rozvodňa bola napojená operatívne, na úrovni dispečingov spoločností EG.D, ZSD a SEPS, zo siete ZSD. Lokalizácia novej elektrickej stanice v budúcnosti umožní realizáciu takejto cezhraničnej spolupráce a pomoci.

Obnoviteľné zdroje v energetickej sústave

Vzhľadom na potrebu rozširovania využívania obnoviteľných zdrojov energie a dosahovanie energetických cieľov Európskej únie a Slovenskej republiky, je nevyhnutná modernizácia distribučnej sústavy. Elektrická stanica Borský Svätý Jur bude vybavená najmodernejšími dostupnými smart technológiami, ktoré posilnia integráciu nových zdrojov v budúcnosti, predovšetkým OZE. Nová energetika si vyžaduje už dnes reagovať a pripravovať distribučnú sústavu na budúcnosť v čom výrazne napomáhajú smart technológie, ktoré zároveň umožňujú rýchlejšie zistiť stav zariadení, poruchy na nich, ovládať ich, vyhodnocovať prevádzku počas dlhšieho obdobia.

„Prepájanie európskej energetickej sústavy a možnosť väčšej implementácie obnoviteľných zdrojov je významným míľnikom pre budúcnosť energetiky. Sme radi, že sa u nás realizujú dôležité strategické investície do energetickej sústavy, ktoré majú dlhodobý význam a prínos pre koncových zákazníkov ako aj postavenie Slovenska v Európe“ zhodnotil Richard Sulík, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR

Ukončenie výstavby a zaradenie elektrickej stanice Borský Svätý Jur do distribučnej siete sa predpokladá do 2023.

Významný EÚ projekt cezhraničnej spolupráce

Stavba sa realizuje v rámci EÚ projektu spoločného záujmu - ACON Smart Grids. Realizátormi projektu ACON je na slovenskej strane spoločnosť Západoslovenská distribučná a na českej strane distribučná spoločnosť EG.D. Hlavným zámerom projektu ACON je zlepšiť existujúcu distribučnú sústavu, čím bude vytvorená vyššia kapacita na rozvoj a pripojenie zdrojov výroby elektriny a primerané kapacity na pripojenie nových užívateľov distribučnej sústavy.

Distribučná sústava bude takisto modernizovaná prostredníctvom implementácie smart prvkov a nového IT rozhrania za účelom vytvorenia smart grid energetickej sústavy. Odhadovaný rozpočet projektu ACON je 182 mil. eur s mierou spolufinancovania EÚ vo výške 50 %; objem investície na Slovensku dosiahne 92 mil. eur. Ide o prvý projekt distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi PCI projektami.

ACON je zcela v souladu s naší strategií masivně do distribuční sítě zavádět inteligentní technologie, které nám umožní zlepšit efektivnost i bezpečnost dodávek elektřiny a zároveň zkvalitnit dálkové řízení sítí. To přinese zejména zlepšení infrastruktury v příhraničních oblastech na pomezí Moravy a Slovenska. Chytré sítě se stanou opěrným bodem při budování distribuční sítě na příští desetiletí, kdy domácnosti i firmy budou chtít zapojit více solárních panelů, elektromobilů a baterií,“ uviedol Zdeněk Bauer, predseda predstavenstva EG.D.

Región Záhoria bude mať najmodernejšiu elektrickú stanicu, ktorá zvýši energetickú bezpečnosť na západnom Slovensku

Dodržiavanie ochranných pásiem a pravidiel bezpečnosti vám môže zachrániť život. Pripravili sme pre vás krátku PDF príručku.

Poľnohospodári, stavbári, ale aj široká verejnosť – príručka je určená všetkým, ktorí sa počas rôznych činností v exteriéri dostávajú do blízkosti elektrických zariadení. Cieľom je vysvetliť, na čo si treba dávať pozor a ako predísť kolíznym a rizikovým situáciám.

Príručka obsahuje tiež fotografie s konkrétnymi príkladmi porušenia predpisov a ich následkami. Venujte jej prosím pozornosť v záujme ochrany vášho majetku, a najmä zdravia. Stiahnite si bezplatne praktického sprievodcu bezpečnou prácou v okolí elektrických zariadení:

Príručka ochranné pásma (PDF, 5,8 MB)

Ochranné pásma

Tešíme sa z našej účasti na unikátnom projekte ochrany prírody LIFE Danube Free Sky. V spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku identifikujeme pomocou vysielačiek miesta významné pre vzácne vtáctvo v blízkosti elektrických vedení. Tie potom ošetríme špeciálnymi prvkami na ochranu vtákov pred nárazmi a zásahmi prúdom.

Využitie rádiovej či satelitnej telemetrie na sledovanie pohybu a zvyšovanie poznatkov o vtáctve sa na Slovensku využíva už niekoľko rokov. Pri monitoringu a identifikácii rizikových elektrických stĺpov začala Ochrana dravcov využívať túto metódu prvý krát v rámci medzinárodného projektu LIFE Danube Free Sky.

Spomínaný projekt sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie a predstavuje jedinečný príklad širokej medzinárodnej spolupráce siedmych krajín pozdĺž rieky Dunaj: Slovenska, Rakúska, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Bulharska a Rumunska. Povodie Dunaja je jedným z najdôležitejších migračných koridorov, miestom odpočinku i zimovania mnohých druhov vtákov v Európe, pričom sú vystavené nebezpečenstvu – nárazom do nadzemných elektrických vedení a zásahom elektrickým prúdom.

Na zvyšovaní bezpečnosti konzol podperných stĺpov 22 kV elektrických vedení spolupracujeme s ornitológmi dlhodobo. V rámci projektu LIFE Danube Free Sky sa na základe dát z vysielačiek zameriavame na zóny/biotopy s najvyššou prioritou a zvyšujeme presnosť identifikácie úsekov vedení 22 kV v správe ZSD, kde je potrebné uskutočniť opatrenia,“ hovorí Zuzana Lančaričová z tímu environmentu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Celkovo sa v rámci projektu budú realizovať technické zmeny na 3200 identifikovaných elektrických stĺpoch (z nich 370 je na území Slovenska), ktoré budú vďaka tomu bezpečné pre vtáctvo. Okrem toho sa na 245 km elektrických vedení nainštalujú špeciálne prvky, tzv. odkloňovače letu vtákov za účelom zvýšenia ich viditeľnosti“ informuje Marek Gális z Ochrany dravcov na Slovensku.

Pribudnú aj ďalšie búdky

Vysielačky boli osadené nedávno, u nás ich dostalo zatiaľ 6 jedincov sokola rároha, v prípade 6 jedincov orla kráľovského bude využitá vysielačka, ktorá kombinuje dve technológie – satelitnú a rádiovú. Aktuálne vo všetkých projektových krajinách prebieha s pomocou 40 vyškolených terénnych pracovníkov monitoring elektrických vedení.

Okrem opatrení na zníženie rizikovosti elektrických vedení a konštrukcií stĺpov budú v rámci projektu LIFE Danube Free Sky podporené tiež hniezdne možnosti vtáctva osadením 370 ks búdok.

Viac informácií o projekte nájdete na webstránke www.danubefreesky.eu/sk.

Vysielačky pomáhajú pri hľadaní nebezpečných elektrických vedení

Spoľahlivá distribúcia elektriny by nebola možná bez monitoringu a pravidelnej údržby elektrických vedení a zariadení. Drony, vrtuľníky, LIDAR skenery, štvorkolky či presné orotofotomapy – to sú len niektoré z technických vymožeností, ktoré používame pri našej práci. Zoznámte sa aj vy s inovatívnymi technológiami v energetike.

 

 

Prehĺbenie cezhraničnej spolupráce medzi prevádzkovateľmi distribučných a prenosových sústav prináša do regiónov západného a juhozápadného Slovenska moderné inteligentné siete. Využívajú najnovšie technológie „Smart Grid“ na automatizované riadenie, vďaka ktorému je možné na diaľku monitorovať a ovládať elektrizačnú sústavu, pričom je možné flexibilne upravovať jej parametre a riešiť poruchové stavy.

Modernizačné aktivity v elektrizačnej sústave začala realizovať Západoslovenská distribučná, a. s. (ZSD) v rámci jedného z jej najkľúčovejších projektov – ACON. Partnerom pri realizácii projektu je český prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť EG.D, a. s. (pôvodný E.ON ČR) a podporovateľom projektu je Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS).  ACON sa v roku 2018 stal prvým PCI projektom (projekt spoločného záujmu) v oblasti inteligentných sietí realizovaným výlučne distribučnými spoločnosťami v regióne strednej a východnej Európy. V tomto roku sa rozbieha aj ďalší PCI projekt budovania inteligentnej sústavy Danube InGrid, vďaka ktorému vznikne rozsiahla prepojená energetická infraštruktúra. Projekt Danube InGrid je výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností – SEPSZSD – a maďarského prevádzkovateľa distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. PCI projekty predstavujú kľúčové infraštruktúrne projekty, ktorých cieľom je prepájanie európskych energetických systémov a dosahovanie energetických a klimatických cieľov EÚ.

Projekt ACON prináša prvé výsledky

Vzhľadom k cezhraničnému charakteru projektu sa jednotlivé aktivity realizujú predovšetkým v prihraničných oblastiach, nakoľko jedným z cieľov projektu ACON je prehlbovanie vzájomnej spolupráce medzi Slovenskou a Českou republikou a integrácia trhu s elektrinou medzi oboma krajinami. Pandémia koronavírusu nezasiahla do realizácie projektu ACON a modernizácia sústav pokračuje. „Od začiatku projektu sa zakabelizovalo

23 km VN vzdušného vedenia, bolo postavených niekoľko moderných trafostaníc VN/NN. Kabelizácia vedení sa realizovala predovšetkým  v nedostupných lesných terénoch v lokalitách okolo obcí Čachtice, Lubina – Javorina, Dolná Súča, Krásna Ves a Borský Mikuláš, nakoľko tieto úseky boli výrazne poruchové pri každej väčšej poveternostnej kalamite, najmä pri búrkach, silnom vetre, alebo námraze. Pre rok 2021 je naplánovaná realizácia aktivít v celkovej výške takmer 20 miliónov eur. Ťažiskom tohtoročného plánu je začatie výstavby novej elektrickej stanice 110/22 kV pri Borskom Svätom Jure, komplexná modernizácia dvadsiatich dvoch murovaných trafostaníc VN/NN a ´zdigitalizovanie´ VN úsekov v rozsahu vyše 150 km,“ uviedol Marian Rusko, člen predstavenstva ZSE.

Medzi prvými aktivitami projektu ACON bola investícia do modernizácie jedného z najporuchovejších vedení, ktoré zabezpečuje distribúciu elektrickej energie v okrese Trenčín. Digitalizáciou takmer 8 km úseku VN vedenia v oblasti Drietoma - Kykula a jeho umiestnením do zeme, sa znížila poruchovosť, čo sa pozitívne prejavilo najmä počas zimy, kedy nebola v tomto úseku zaznamenaná žiadna porucha.  Súčasťou rozsiahlej investície bola aj výstavba troch nových trafostaníc.

„Elektrina je asi to jediné hlavné médium pre obyvateľov tejto lokality, pretože pre nich znamená chod celej domácnosti.Často o ňu prišli v tých najkrízovejších situáciách, napríklad počas snehových kalamít, kedy bol tento terén nedostupný. Sme radi, že počas posledných dvoch zím sme už v našej lokalite nezaznamenali žiadne výpadky,“ uviedol Ľubomír Škriečka, starosta Chocholnej-Velčice.

Jedným z hlavných cieľov projektu ACON je spolupráca distribučných sústav medzi Slovenskou a Českou republikou, preto zahŕňa primárne cezhraničné oblasti.  „Zvýšený zákaznícky komfort pocíti v horizonte nasledujúcich piatich rokov vyše 190 000 zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ako aj ďalší zákazníci regiónu južnej a východnej časti Českej republiky,“ doplnil Marian Rusko.

S Danube In Grid bezpečnejšie dodávky energie aj na juhozápade Slovenska

Vďaka projektu  Danube InGrid vznikne rozsiahla prepojená energetická infraštruktúra na  území juhozápadného Slovenska a severozápadného Maďarska. 

Primárnym zámerom projektu Danube InGrid je vybudovanie inteligentnej siete v regióne strednej a východnej Európy, ktorá umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok.

„Investície do smart technológií na vnútroštátnej, ako aj na cezhraničnej úrovni umožnia rozvoj ďalšej modernej energetickej infraštruktúry, čím sa vytvorí základ v prospech všetkých účastníkov trhu s elektrinou,“ uviedol Martin Riegel, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku rozvoja, investícií a obstarávania SEPS.

V rámci aktivít projektu Danube InGrid sa na území Slovenska zmodernizuje technológia v 150-tich transformačných staniciach VN/NN, vybudujú sa nové rozvodne a optická sieť v dĺžke 320 km, a súčasne budú implementované IT riešenia umožňujúce fungovanie Smart Grid konceptu.

„Realizáciou aktivít v rámci Danube InGrid sa zvýši kvalita dodávky elektriny a eliminujú sa možné dopady spôsobené výpadkom dodávky elektriny. Na úrovni distribučnej a  prenosovej sústavy v oblasti hlavného mesta SR sa zvýši spoľahlivosť napájania dotknutých uzlových oblastí v tomto regióne,“ doplnil Karol Kósa, výkonný riaditeľ sekcie rozvoja elektrizačnej sústavy SEPS.

 

Environmentálny aspekt

Rovnako dôležitý je aj environmentálny aspekt, nakoľko vedenie prechádza mnohokrát cez náročný terén, chránené krajinné oblasti a zasahuje do prírody. Umiestnením vedenia do zeme odstránime stĺpy, čo zreteľne zmení reliéf krajiny v pozitívnom smere. Nezanedbateľný vplyv bude mať táto zmena aj na avifaunu, keď už nebude dochádzať ku kontaktom vtákov so vzdušným vedením. Zníži sa aj zásah do porastov, pretože sa výrazne zmenší ochranné pásmo.

Oba projekty sú zamerané na masívne nasadzovanie najmodernejších smart technológií, ktoré umožnia nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch. Moderná technológia umožní pripojiť viac obnoviteľných zdrojov do energetickej sústavy a zároveň podporí zavedenie rýchlonabíjacej infraštruktúry pre elektromobily. „Realizácia aktivít v rámci projektov Danube InGrid a ACON povedie k zníženiu negatívnych dopadov rastúcej spotreby energie na životné prostredie v dôsledku očakávanej efektívnejšej integrácie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do sústavy, ako aj predpokladaného poklesu strát v sústave,“ doplnil Marian Rusko.

 

Najmodernejšie elektrické sústavy na Slovensku sa budujú vďaka spolupráci distribučných a prenosových spoločností

 

Projekt LIFE Energia, v rámci ktorého spoločnosť Západoslovenská distribučná ošetrila 42 km elektrických vedení odkloňovačmi letu vtákov, získal hlavnú cenu celoeurópskej súťaže LIFE Awards 2021 v kategórii ochrana prírody. Európska komisia vybrala slovenský projekt LIFE Energia spomedzi celkovo 129 kandidátov. Projekt, ktorý zastrešuje organizácia Ochrana dravcov na Slovensku, je najväčší svojho druhu, aký sa doposiaľ na Slovensku realizoval. Spojil 5 partnerov zo súkromného, štátneho i mimovládneho sektora a priniesol výsledky mimoriadneho významu na národnej, aj medzinárodnej úrovni.

LIFE Energia bol prvým projektom, kde sa systematicky skúmala otázka nárazov vtáctva do vedení. V priebehu 15 mesiacov realizovalo vyše 80 odborne vyškolených mapovateľov terénny prieskum 6 235 km vedení. Zozbieraných bolo 65 000 údajov a 140 000 fotografií. Zadefinovali sme tiež špeciálnu metodiku pre posúdenie mapových podkladov. Na základe vstupných údajov sme potom boli schopní z celého rozsahu určiť tie najviac rizikové úseky. Na 82 km rizikových vedení pribudlo bezmála 9 000 výstražných prvkov,“ vysvetľuje Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

Spoločnosť Západoslovenská distribučná spolupracuje s Ochranou dravcov na Slovensku dlhodobo. V rámci tohto projektu ošetrila 42 km svojich elektrických vedení odkloňovačmi letu vtákov. Celkovo už na ekologizáciu vedení vynaložila spoločnosť vyše 1 milión eur, pričom pri výstavbe nových vedení sa ekologické prvky montujú automaticky,“  uviedla Zuzana Lančaričová, špecialista environmentu ZSD.

Ocenenie LIFE Awards udeľuje ceny najúspešnejším projektom v kategóriách ochrana prírody, životné prostredie a opatrenia na ochranu klímy.

 

Nová služba prináša komfortnejšie a v prípade využitia možnosti Expresná žiadosť aj rýchlejšie vybavenie ďalšieho typu zákazníckej požiadavky - podanie žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné/zlúčené konanie. Doteraz bolo o takéto vyjadrenie možné požiadať výlučne poštou. Od 1. júna 2021 tak môžu zákazníci urobiť aj elektronicky – prostredníctvom nového elektronického formulára priamo na webe ZSD.

Elektronickú žiadosť môže podať buď sám koncový zákazník, ktorý je uvedený v Zmluve o pripojení, alebo aj sprostredkovateľ (osoba poverená vybavením žiadosti – napr. projektant, developer, spoločnosť zaoberajúca sa vybavovaním vyjadrení k projektovej dokumentácii za koncového zákazníka). Stanovisko k projektovej dokumentácii vypracuje ZSD do 20 kalendárnych dní, v prípade expresnej, spoplatnenej služby už do 5 pracovných dní.

Podmienky pre elektronické podanie žiadosti sú:

 • samostatne stojaci objekt, napr. rodinný dom, administratívny objekt,
 • hlavný istič s maximálnou rezervovanou kapacitou do 3x32 A,
 • podpísaná Zmluva o pripojení a zaplatený pripojovací poplatok,
 • projektová dokumentácia stavby, ktorá je vypracovaná podľa technických podmienok pripojenia uvedených v Zmluve o pripojení a je povinnou prílohou žiadosti.

Pre zvýšenie komfortu odporúčame registráciu na Distribučnom portáli, čo napríklad žiadateľovi umožní sprístupnenie detailných informácií o žiadosti bez potreby SMS overenia podávateľa žiadosti.

Okrem nového elektronického formulára je aj naďalej možné podať žiadosť vyplnením PDF formulára a jeho odoslaním klasicky poštou. K žiadosti je potrebné priložiť kópiu projektovej dokumentácie stavby vo farbe. V takomto prípade ZSD vypracuje stanovisko k projektovej dokumentácii do 30 kalendárnych dní.

Elektronický formulár a bližšie informácie o Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii nájdu zákazníci zo segmentu Domácnosti na tejto stránke a zákazníci zo segmentu Podnikatelia na tejto stránke.

Vďaka našej unikátnej spolupráci s ornitológmi pribudli dve desiatky nových búdok na stožiaroch elektrického vedenia v katastri obce Šelpice (okres Trnava).

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) spolupracuje na budovaní a inštalovaní búdok s ochranou dravcov na Slovensku už tretí rok. Spolu bolo postavených už 66 búdok, ktoré pomáhajú dravcom pri hniezdení. Búdky podľa odporúčaní ochranárov vyrobili a osadili pracovníci ZSD.

Ide o jedinečnú spoluprácu ornitológov a energetikov pri uplatňovaní takzvanej biologickej ochrany polí pred hrabošom poľným, ktorý je obľúbenou korisťou viacerých dravcov a sov. „Rozširujeme im takto hniezdnu ponuku. Búdky na stĺpoch elektrického vedenia sú pre dravce paradoxne atraktívnejšie, lebo sú bezpečné. Z uplynulých dvoch rokov máme informácie, že po inštalovaní boli do niekoľkých dní kompletne obsadené pármi sokolov myšiarov,“ uviedol Roman Slobodník z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

Zelený projekt pre polia bez chemikálií

Prvá dvadsiatka búdok už slúži pri Veľkých Kostoľanoch (okr. Piešťany). Vlani bol vytypovaný pre veľký výskyt hraboša poľného aj región obce Siladice (okr. Hlohovec). Pri obci Šelpice sú búdky osadené na desiatke stĺpov elektrického vedenia na poliach poľnohospodárskeho podniku v Bohdanovciach nad Trnavou. Unikátom tohto projektu je, že poľnohospodári priamo oslovili Západoslovenskú distribučnú (ZSD) s otázkou, či by búdky bolo možné inštalovať.

Na našich poliach zaznamenávame pravidelný vysoký výskyt hraboša, spôsobuje nám veľké škody na úrode. No aplikácia prípravkov na ochranu priamo do nôr je náročná na čas i pracovné sily, ak nám niečo môže pasívne podporiť ochranu parciel, je to zaujímavé a rozhodli sme sa ísť do toho,“ odhalil agronóm Juraj Hurek. Poľnohospodári sa pri vstupe do projektu zaviazali, že nebudú na poliach proti hrabošom používať chemickú ochranu.

Viac o projekte sa dozviete vo video-reportáži:

Nebezpečné priblíženie konárov stromov k vzdušnému vedeniu veľmi často spôsobuje prerušenie distribúcie elektriny. Je preto nevyhnutné, aby boli porasty v okolí vedenia udržiavané tak, aby svojim pohybom alebo prípadne pádom nemohli ohroziť prevádzku zariadení distribučnej sústavy.

Aké sú práva a povinnosti vlastníka pozemku a ako realizovať údržbu drevín s ohľadom na životné prostredie vám poradíme na novej infostránke.

V prípade, ak sa na pozemku nachádzajú dreviny alebo iné porasty, ktoré sa môžu nebezpečne priblížiť k  elektrickému vedeniu, je nevyhnutné vykonať ich orez. V zmysle právnych predpisov je za ošetrovanie a údržbu stromov a iných porastov na svojom pozemku zodpovedný jeho vlastník, správca alebo nájomca. Spoločnosť Západoslovenská distribučná ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy však pravidelne kontroluje porasty v okolí vzdušných vedení a v prípade, že tak neurobí vlastník alebo nájomca pozemku, vykoná aj ich údržbu.

Ošetrovanie a údržba musí byť vykonaná tak, aby bola v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia a zároveň tak, aby stromy a porasty neohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky distribučnej sústavy, elektrických zariadení alebo elektrických vedení.

Odporúčané vzdialenosti drevín od vedenia

Aj keď vedenie nízkeho napätia nemá stanovené ochranné pásmo, odporúča sa, aby bol výrub alebo orez drevín uskutočnený tak, aby bol najbližší konár stromu alebo iný porast vzdialený najmenej 2 metre od vodičov elektrického vedenia nízkeho napätia. Veľkosť ochranného pásma, do ktorého nesmú zasahovať stromy a porasty, je v  prípade vedení vysokého napätia stanovené na 10 m a v prípade vedení veľmi vysokého napätia 15 m od krajných vodičov, pričom porasty pod vedeniami nesmú presahovať výšku 3 m. Odporúča sa, aby údržbu stromov v ochranných pásmach vedení vysokého napätia a vedení veľmi vysokého napätia vzhľadom na náročnosť a rizikovosť prác nevykonával vlastník, ale spoločnosť Západoslovenská distribučná. 

Kedy vykonávať orezy

Ak nejde o poruchové stavy a nebezpečné situácie, z hľadiska ochrany prírody je možné vykonávať orez živých konárov listnatých drevín vo vegetačnom období, čiže od 1. apríla do 30. septembra. Samozrejme v prípade nebezpečných situácií, kedy môže prísť k ohrozeniu života, zdravia, alebo môže prísť ku značnej škode na majetku, má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo vykonať orez, resp. výrub porastu okamžite po zistení takejto situácie. 

Všetky informácie o orezoch a výrube drevín zasahujúcich do vedenia sú k dispozícii na novej stránke www.zsdis.sk/orezy.

Orezy

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) informuje správcov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov o zmene v dokladovaní ich súhlasu pri zmene technických parametrov na odbernom mieste nachádzajúcom sa v bytovom dome.

Písomný súhlas správcu po novom nahrádza čestné vyhlásenie žiadateľa v Žiadosti o pripojenie a v Zmluve o pripojení, ktorým Žiadateľ čestne vyhlási:

„Ak sa odberné miesto nachádza/bude nachádzať v bytovom dome, jeho príslušenstve alebo na jeho priľahlom pozemku (patriacom k tomuto bytovému domu), príslušný správca/spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súhlasí s technickými podmienkami pripojenia uvedenými v Zmluve o pripojení“.

Správcom, resp. spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov, odporúčame poučiť vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a ich užívateľov, prípadne podľa okolností aj iné subjekty, o tejto zmene a povinnosti takýmto súhlasom disponovať pred vykonaním zmien technických parametrov na odbernom mieste nachádzajúcom sa v bytovom dome

TS k uvoľneniu obmedzenia pripájania nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny do elektrizačnej sústavy SR a zvyšovania inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny pripojených do elektrizačnej sústavy SR

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“) ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy (ďalej len „PS“) SR uviedla dňa 05.04.2021 v spolupráci s prevádzkovateľom PS v Maďarsku do komerčnej prevádzky nové vedenia 2x400 kV Veľký Ďur – Gabčíkovo – Gönyű a 1x400 kV Rimavská Sobota – Sajóivánka na slovensko-maďarskom cezhraničnom profile. Týmto prišlo k odstráneniu úzkeho miesta v PS SR z pohľadu priepustnosti sústavy, čo umožní opätovné pripájanie nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny (ďalej len „zdroje“) do elektrizačnej sústavy (ďalej len „ES“) SR a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zdrojov pripojených do ES SR.

Na základe uvedeného prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav (ďalej len „RDS“) Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“), Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) a Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“) v spolupráci s prevádzkovateľom PS a Ministerstvom hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) týmto uvoľňujú „stop-stav“ pre pripájanie nových zdrojov do ES SR a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zdrojov v ES SR.

Z dôvodu zamedzenia nekontrolovaného rozvoja zdrojov, čo by malo vplyv na prevádzkovú bezpečnosť a spoľahlivosť ES SR, boli prevádzkovateľom PS stanovené hraničné hodnoty voľného inštalovaného výkonu zdrojov, ktoré je možné pripojiť do ES SR ako z pohľadu jej priepustnosti, tak i z pohľadu jej flexibility.

Z pohľadu priepustnosti ES SR je možné do sústavy pripojiť celkový voľný inštalovaný výkon zdrojov o hodnote 1837 MW. Regionalita, resp. miesta pripojenia zdrojov v RDS, majú nezanedbateľný vplyv na bezpečnosť prevádzky ES SR najmä z pohľadu úzkych miest v PS SR. Na základe uvedeného je celkový voľný inštalovaný výkon z pohľadu priepustnosti rozdelený na jednotlivých prevádzkovateľov RDS a PS (graficky zobrazené na obrázku).

Z pohľadu flexibility ES SR je možné z celkového voľného inštalovaného výkonu zdrojov v súčasnosti do ES SR pripojiť 407 MW fotovoltaických elektrární (ďalej len „FVE“) a veterných elektrární (ďalej len „VTE“), ktoré majú najvýznamnejší vplyv na potrebu podporných služieb. Dostatočnosť podporných služieb má zásadný vplyv na celkovú hodnotu inštalovaného výkonu FVE a VTE. Z dôvodu zamedzenia nekontrolovaného pripájania FVE a VTE je časť voľného inštalovaného výkonu pre FVE a VTE rovnomerne rozdelená pre jednotlivých prevádzkovateľov RDS (graficky zobrazené na obrázku). V prípade vyššieho dopytu bude hodnota voľného inštalovaného výkonu FVE a VTE z úrovne prevádzkovateľa PS navýšená, maximálne však do výšky 407 MW sumárne za celú ES SR.

Uvedené uvoľnenie zohľadňuje globálny vplyv týchto zdrojov na sústavu z pohľadu SEPS. Prevádzkovatelia RDS však budú posudzovať pripojenie každého zdroja podľa lokálnych vplyvov na bezpečnosť prevádzky RDS a budú posudzovať, či je možné zdroj pripojiť v požadovaných lokalitách, pričom každá požiadavka bude posudzovaná s ohľadom na technické možnosti sústavy v zmysle platnej legislatívy.

Z dôvodu zabezpečenia transparentnosti bola v spolupráci medzi SEPS, MH SR a jednotlivými prevádzkovateľmi RDS vytvorená spoločná webová platforma, ktorá je umiestnená na webovom sídle spoločnosti SEPS (www.sepsas.sk), na ktorej je možné získať informácie o pridelených, ako aj vyčerpaných a voľných inštalovaných výkonoch pre pripájanie nových zdrojov do ES SR a pre zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zdrojov pripojených do ES SR. Taktiež je na spoločnej webovej platforme umiestnený dokument „Usmernenie“, v ktorom sú uvedené všetky podrobné informácie k uvoľneniu „stop-stavu“, k stanoveniu voľných inštalovaných výkonov, ako aj postup prideľovania a kontroly napĺňania týchto inštalovaných výkonov.

Čerpanie stanovených inštalovaných výkonov sa bude sledovať podľa výšky schváleného inštalovaného výkonu zdroja daným prevádzkovateľom sústavy, či už ide o pripojenie nového alebo zvýšenie inštalovaného výkonu existujúceho zdroja bez ohľadu na to, akú rezervovanú kapacitu bude výrobca požadovať voči prevádzkovateľovi sústavy.

SEPS bude v spolupráci s prevádzkovateľmi RDS a MH SR každoročne analyzovať vplyv pripájania nových zdrojov na bezpečnosť prevádzky sústavy z pohľadu flexibility (dostatočnosť podporných služieb v ES SR) a na 3 roky dopredu bude avizovať prípadné obmedzenia, ako aj návrhy opatrení na ich odstránenie za účelom umožnenia plnenia Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 - 2030.

Mapa

Spoločnosť Západoslovenská distribučná investovala viac ako 110 000 eur do modernizácie elektrického vedenia v prihraničnej oblasti s Českou republikou. Pri Skalici v lokalite Mlynky bola vybudovaná nová kiosková trafostanica a zakabelizovaných viac ako 700 m vzdušného vedenia.

Doteraz bola táto oblasť zásobovaná elektrickou energiu z trafostanice umiestnenej v Českej republike, čo výrazne komplikovalo údržbu a opravy, pretože práce museli byť objednávané od českých partnerov. Kabelizáciou časti vedenia a jeho umiestnením do zeme spolu s prípravou pre digitalizáciu, sa zabezpečí nižšia poruchovosť, nakoľko takéto vedenie nie je citlivé na poveternostné vplyvy, ktoré sú hlavným zdrojom porúch.

Komplikované opravy minulosťou

Trafostanica z roku 1967 umiestnená na území Českej republiky spôsobovala obyvateľom lokality Mlynky komplikácie. Pri opravách alebo údržbe bolo nutné vykonať všetky práce len cez dodávateľov v Českej republike, čo predlžovalo doby opráv pri poruchách. Súčasná trafostanica na území Slovenska je tak vyriešením mnohých problémov a komplikácií.

Západoslovenská distribučná (ZSD) realizovala túto stavbu v rámci medzinárodného projektu inteligentnej sústavy ACON Smart Grids. Ide o prvý projekt distribučných spoločností (ZSD a E.ON Distribuce) v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi projektami spoločného záujmu EÚ. Celková hodnota podporeného projektu ACON sa pohybuje vo výške 182 mil. eur, pričom spolufinancovanie z európskych zdrojov dosahuje 91,2 mil. eur, t. j. 50 % z hodnoty projektu a náklady každého z partnerov projektu predstavujú približne 50 %. Zároveň ide o historicky prvý slovensko-český projekt, zameraný na masívne nasadzovanie najmodernejších smart technológií, ktorý umožní nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch.

Zvýšený zákaznícky komfort pocíti v horizonte nasledujúcich piatich rokov vyše 190 000 zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ako aj ďalší zákazníci regiónu južnej a východnej časti Českej republiky. „Jedným z hlavných cieľov projektu ACON je spolupráca distribučných sústav medzi Slovenskou a Českou republikou, preto zahŕňa primárne cezhraničné oblasti.  Výstavba v Skalici je presne príkladom takejto spolupráce. Doteraz sme lokalitu pripájali z trafostanice umiestnenej v Českej republike, pričom z tejto trafostanice boli napájané len oblasti na našom území. Vybudovaním modernej trafostanice zavádzame do siete inteligentné prvky, vďaka ktorým sa zvýši stabilita sústavy aj v priľahlých oblastiach a do budúcnosti okrem iného zaistí podporu pripájania obnoviteľných zdrojov,“ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva ZSD.

Rovnako dôležitý je aj environmentálny aspekt, pretože vedenie sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti. Umiestnením vedenia do zeme sa zmenší jeho ochranné pásmo, čím sa zníži zásah do porastov a zároveň sa eliminuje vplyv na avifaunu, lebo už nebude dochádzať ku kontaktom vtákov so vzdušným vedením a elektrickými stĺpmi.

Jestvujúce stĺpové/stožiarové trafostanice sú štandardne prevádzkované bez záchytných nádrží, ktoré slúžia na zachytenie uniknutého oleja pri havarijných situáciách. Zo zákona má ZSD povinnosť montovať tieto záchytné nádrže len v presne definovaných oblastiach, predovšetkým pri zdrojoch pitnej vody. V rámci rekonštrukcie spoločnosť zrealizovala preložku stožiarovej trafostanice do kiosku, ktorý takúto záchytnú nádrž už obsahuje. Toto opatrenie sa bude realizovať pri všetkých stavbách v rámci projektu ACON, bez ohľadu na to, či je oblasť definovaná ako chránená.

Som veľmi rád, že sa nám podarilo výstavbu zrealizovať aj v tomto náročnom období, kedy sa sústredíme predovšetkým na zabezpečenie plynulej distribúcie elektriny. Realizáciou takýchto stavieb prispievame k zvýšeniu bezpečnosti dodávky, čo nám uľahčí prácu pri odstraňovaní porúch v čase fungovania v krízovom režime,“ dodal Tomáš Turek.

Investície sa presunú aj na juh Slovenska

V rámci projektu ACON sa modernizuje sústava na západe a severe  západoslovenského regiónu, predovšetkým prihraničné oblasti s Českou republikou. Vďaka novému projektu Danube InGrid sa vybuduje inteligentná sústava aj na juhu. V októbri tohto roka získal slovensko-maďarský projekt spoločného záujmu Danube InGrid doteraz najvyššie grantové spolufinancovanie v kategórii smart grid z európskeho finančného nástroja CEF – 102 miliónov eur, pričom celková hodnota projektu je takmer 290 miliónov eur.

PCI projekty predstavujú kľúčové infraštruktúrne projekty, ktorých cieľom je prepájanie európskych energetických systémov a dosahovanie energetických a klimatických cieľov EÚ. Primárnym zámerom projektu Danube InGrid je vybudovanie inteligentnej siete v regióne strednej a východnej Európy, ktorá umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok.

Realizátormi projektu Danube InGrid u nás je, okrem spoločnosti ZSD a spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS). V Maďarsku je to prevádzkovateľ distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt (EED). Dotknutým územím je región západného Slovenska a severozápadného Maďarska. Spoločnosť ZSD sa sústredí predovšetkým na modernizáciu technológie v 150 transformačných staniciach, budovanie nových rozvodní, budovanie optickej siete v dĺžke 320 km a implementáciu IT riešení vrátane systémov kybernetickej bezpečnosti.

Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., IČO: 35 823 551, sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava oznamuje, že vyhlasuje výberové konanie pre výber dodávateľa na predmet „Štatutárny audit pre skupinu ZSE“.

Detailné informácie o súťaži nájdete na našom dodávateľskom portáli.

Vyhlasovateľ súťaže je subjektom verejného záujmu, a preto postupuje pri výbere štatutárneho audítora podľa § 33 a nasl. zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“).

Predmetom súťaže je:

 • výzva na predkladanie ponúk na uzatvorenie Zmluvy o audite s vyhlasovateľom, ktorej povinným obsahom sú zmluvné podmienky, ktoré tvoria Prílohu č. 1 Vyhlásenia VK a
 • výzva na predkladanie ponúk na uzatvorenie Zmluvy o audite s ďalšími právnickými osobami (jednotlivo) skupiny vyhlasovateľa, ktorej povinným obsahom sú zmluvné podmienky, ktoré tvoria Prílohu č. 2 Vyhlásenia VK.

Rozsah predmetu auditu je najmä ale nielen účtovná závierka výročná správa, výkaz vybraných ukazovateľov.

V čase, kedy oveľa viac ľudí pracuje z domu a zároveň prebieha dištančná výučba, môže náhly výpadok elektrického prúdu spôsobiť veľké problémy. V snahe ukľudniť odberateľov a informovať ich, že výpadok je evidovaný a pracuje sa na jeho odstránení, začne Západoslovenská distribučná (ZSD), ako prvý prevádzkovateľ distribučnej sústavy na Slovensku, posielať SMS notifikácie.

Ak evidujeme poruchu a odberné miesto sa ocitne bez elektriny dlhšie ako 15 minút, spoločnosť bezplatne pošle SMS správu alebo e-mail. Cieľom notifikácií je informovať zákazníkov o aktuálnej poruche na ich odbernom mieste tak, aby o poruche vedeli aj v čase, keď sa nachádzajú na inom mieste, napríklad v práci. Pilotná verzia služby bola spustená 1. novembra 2020 na celom distribučnom území ZSD, nateraz s výnimkou bratislavských okresov.

Notifikácie nie je potrebné si aktivovať, služba funguje automaticky. V prípade, že ZSD neeviduje mobilné telefónne číslo zákazníka, správa je odoslaná formou e-mailu. Môže sa však stať, že v databáze spoločnosti sa nachádzajú už neaktuálne kontaktné údaje zákazníka. Preveriť platnosť  údajov, nahlásiť nové kontaktné údaje, ale aj zrušiť službu, je možné zaslaním e-mailu na odberatel@zsdis.sk.

Notifikácie o aktuálnych poruchách zasielame pre odberné miesta, pripojené na napäťovej úrovni nízkeho napätia (NN). Podrobné informácie o novej službe nájdete na stránke www.zsdis.sk/notifikacie.

1200x628_ZSD_Notifikacia.jpg

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) je pripravená na to, aby aj v čase mimoriadnych opatrení, zaistila udržateľný prevádzkový režim a nepretržitú dodávku elektrickej energie. Sú pripravené záložné pracoviská a tímy, takže aj v prípade, ak by po plošnom testovaní prišlo k väčšiemu výpadku zamestnancov, dokáže spoločnosť zabezpečiť udržateľný prevádzkový režim a nepretržitú dodávku elektrickej energie.

Rovnako je zabezpečené aj dispečerské riadenie. Spoločnosť má štandardne dve riadiace centrá s nepretržitou prevádzkou, ktoré sú geograficky oddelené. Ešte počas prvej vlny pandémie k nim pribudlo tretie v ďalšej lokalite. Pracovníci dispečingu sú izolovaní od ostatných kolegov, aby bola zabezpečená ich ochrana pred nákazou v maximálnej možnej miere. Dispečeri boli vybavení pre prípad krízy tak, že vedia zabezpečiť dispečerské riadenie aj z domu.

Odpočet môžete urobiť cez aplikáciu

Na urýchlenie komunikácie so spoločnosťou v tomto krízovom čase, odporúčame všetkým odberateľom v regióne západného Slovenska využívať mobilnú aplikáciu ZSD. Aplikácia  je bezplatná, odberateľom ponúka mnohé užitočné funkcie.

Prostredníctvom aplikácie je napríklad možné jednoducho zaslať odpočet elektrickej energie, ktorý sa robí raz ročne a je nevyhnutný kvôli realizácii ročného vyúčtovania a nastavenia zálohových platieb na ďalší rok. Preto ho spoločnosť realizuje za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení aj v tomto čase. Aplikácia dokonca umožňuje prostredníctvom novej funkcionality Zdieľanie dát urobiť odpočet odberného miesta aj inej osobe, napríklad nájomcovi domu/bytu, čím sa opäť minimalizuje vzájomný kontakt. Odpočet je možné vykonať len na odbernom mieste, kde nie je nainštalovaný IMS.

Prostredníctvom aplikácie odberateľ jednoduchšie nájde informácie o nahlásených aktuálnych poruchách. Aplikácie zjednodušuje aj volanie na zákaznícku (0850 333 999), či poruchovú linku (0800 111 567). V tomto čase však môže prísť k predĺženiu čakania na spojenie s operátorom. Zákazníkov preto prosíme o pochopenie a trpezlivosť.

Minimalizujme kontakt

Chceli by sme poprosiť zákazníkov, aby využívali dostupnú aplikáciu a pomohli tak obmedziť kontakt so zamestnancami našej spoločnosti na nevyhnutné minimum. „V prípade potreby osobného kontaktu ich žiadame, aby dodržiavali rovnaké pravidlá ochrany pred šírením nákazy, čiže približovanie sa k našim zamestnancom len na nevyhnutnú vzdialenosť, nepodávanie si rúk a používanie ochranných rúšok, resp. inej formy ochrany úst a nosa. Je to v ich vlastnom záujme, ale aj v záujme ochrany našich zamestnancov, ktorí sú nevyhnutní na zabezpečenie nepretržitej prevádzky, “ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva ZSD.

Zároveň upozorňujeme zákazníkov, že v špeciálnom režime funguje aj podateľňa. Podateľňa nepreberá osobne doručené zásielky od zákazníkov. Zákazník môže zásielku bez potvrdenia prevzatia nechať v boxe pre tento účel zriadenom v priestoroch recepcie. V prípade, ak chce zákazník potvrdenie o doručení, musí poslať zásielku poštou. Ak to charakter podania umožňuje, odporúčame zákazníkom využiť možnosť kontaktovať nás elektronicky.  Následné prijímanie, spracovávanie a odosielanie pošty zostáva v štandardnom režime.

Linkedin_1200x628_ZSD_Korona_1020.png

Developeri, ktorí pripravujú stavebné projekty a potrebujú s nami riešiť pripojenie do distribučnej sústavy, môžu od októbra využiť nový Kontaktný formulár. Po jeho vyplnení bude developera kontaktovať priamo pracovník spoločnosti, zodpovedný za riešenie developerských projektov v príslušnom katastrálnom území.

Aby komunikácia prebehla čo najefektívnejšie, je potrebné vybrať si z preddefinovaných možností kontaktovania:

 • všeobecná informácia o procese pripojenia - poskytnutie základných informácií o priebehu procesu pripojenia developerského projektu
 • konzultácia stanoviska k možnosti pripojenia - konzultácia napr. technického riešenia, umiestnenia elektroenergetických zariadení, stavebno-právny aspekt podmienok
 • konzultácia projektovej dokumentácie - konzultácia časti technických podmienok pripojenia, legislatívnej časti, príp. majetkovoprávnej časti
 • konzultácia zmluvy - konzultácia zmluvných údajov, podmienok spolupráce, technického riešenia
 • plnenie podmienok zmluvy v predrealizačnej fáze - poskytnutie informácií k plneniu podmienok stanovených v zmluve (spôsob doručenia dokumentov, posudzovanie dokumentov
 • zmena zmluvy - konzultácia možnosti úpravy zmluvných podmienok, technických podmienok pripojenia a podobne
 • preverenie harmonogramu realizácie - poskytnutie informácií k aktuálnemu stavu prác a realizácie
 • plnenie podmienok zmluvy v porealizačnej fáze - poskytnutie informácií k plneniu podmienok zmluvy (napr. spôsobu doručenia dokladov k plneniu podmienok zmluvy
 • požiadavka na fyzické prevzatie stavby - poskytnutie informácií o procese fyzického prevzatia stavby
 • konzultácia zazmluvnenia odberných miest koncovými zákazníkmi - vysvetlenie procesu pri zazmluvnení odberných miest koncovými zákazníkmi.

Cieľom formulára je zjednodušiť komunikáciu pri vybavovaní požiadaviek developerov. Výberom dôvodu kontaktovania, vyplnením potrebných údajov (napr. číslo zmluvy), príp. doložením prílohy prispejete k rýchlemu pochopeniu požiadavky a umožníte nám tak zvoliť najvhodnejšiu formu jej riešenia (e-mailom, telefonicky, príp. dohodnutím osobného stretnutia).

V prípade potreby nás môžete aj naďalej kontaktovať e-mailom na odberatel@zsdis.sk, písomne na adrese Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1, alebo cez chat na webe www.zsdis.sk.

Kontaktný formulár pre developerov

Ak sa ocitnete bez elektrickej energie, nemusí ísť vždy o poruchu na zariadeniach spoločnosti Západoslovenská distribučná.

Predtým, ako zavoláte na poruchovú linku, odporúčame vám využiť našu online novinku, ktorá vám jednoducho krok po kroku vysvetlí možné príčiny problému. Prehľadnú a graficky atraktívnu aplikáciu nájdete na stránke www.zsdis.sk/chcem-svetlo. Navrhnutá je tak, aby poruchovú situáciu vedeli riešiť aj technicky menej zdatní zákazníci.

Napríklad, ak v rámci bytového domu ostatné byty svietia, s najväčšiu pravdepodobnosťou nebude chyba na našej strane, ale môže ísť o problém s hlavným ističom. V prípade, ak ide o väčšiu poruchu, môže sa stať, že ju už nahlásil iný zákazník. Toto je možné preveriť vo vyhľadávači odstávok a nahlásených porúch. Vďaka novej online službe sa dozviete nielen to, či bola vaša porucha nahlásená, ale spoznáte aj, ako postupujeme po jej nahlásení. 

Aplikácia vznikla s cieľom poradiť odberateľom elektriny a zároveň znížiť počet volaní na poruchovú linku. „Našou snahou je neustále rozširovať bezplatný online servis na našom webe, aby sme rýchlo pomohli zákazníkovi, a zároveň odľahčili klasické kanály, akým je poruchová linka. Volania bez preverenia možných lokálnych príčin výpadku elektriny totiž zaznamenávame bežne. Linka je tak, bohužiaľ, zbytočne blokovaná pre tých, ktorí ju naozaj potrebujú,“ uviedol Michal Jenčo, online media expert ZSD.

S čím počítať, keď dôjde ku kalamite

V aplikácii vám tiež vysvetlíme, na čo sa pripraviť v prípade vyhlásenia kalamitného stavu. Proces odstraňovania porúch má pravidlá, ktoré zohľadňujú bezpečnosť a vo veľkej miere ich upravuje aj legislatíva. Extrémna kumulácia porúch si obvykle vyžiada predĺženie času, potrebného pre ich odstránenie. „Mnohým zákazníkom preto v čase kalamity musíme vysvetľovať „prečo sme ešte neboli v ich obci“. Prioritu majú poruchy, ktorých odstránením sa obnoví distribúcia u veľkého počtu zákazníkov, “ dodáva Michal Jenčo.

Keď nejde elektrina

Spoločnosť Západoslovenská distribučná je pripravená na to, aby aj v čase mimoriadnych veľkonočných opatrení, zaistila udržateľný prevádzkový režim. Technickí pracovníci dostali od zamestnávateľa potvrdenie o tom, že práce vykonávajú v rámci celého distribučného územia spoločnosti a sú pripravení poskytnúť zákazníkom v tejto náročnej dobe istotu bezpečnej a neprerušovanej dodávky elektriny.

Rovnako je zabezpečené aj dispečerské riadenie, nakoľko dispečeri zodpovedajú za chod distribučnej sústavy, teda riadia jej prevádzku. Západoslovenská distribučná má štandardne dve riadiace centrá s nepretržitou prevádzkou, ktoré sa nachádzajú v Bratislave a Nitre, teraz k nim pribudlo tretie v Trnave. Pracovníci dispečingu sú izolovaní od ostatných pracovníkov, aby bola zabezpečená ich ochrana pred nákazou v maximálnej možnej miere. Pripravujú sa aj na situáciu, kedy by sa opatrenia ešte sprísnili, a boli by nútení zostávať na pracovisku nepretržite aj dlhšiu dobu.

Spoločnosť už niekoľko týždňov vykonáva výlučne práce, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie nepretržitej dodávky elektrickej energie. Plánované odstávky, o ktorých boli občania vopred informovaní, sa až do odvolania rušia, s výnimkou prác na odstránenie havarijného stavu. Ak zákazník dostal informáciu o odstávke a chce si preveriť, či bude naozaj realizovaná, môže si aktuálny stav overiť 2-3 dni pred termínom avizovanej odstávky v tomto vyhľadávači. K tomuto opatreniu spoločnosť pristúpila preto, aby neobmedzovala ľudí, ktorí sú doma v dobrovoľnej alebo nedobrovoľnej karanténe, alebo pracujú z domu cez vzdialené prístupy. Zároveň je potrebné mať vytvorené kapacity na zabezpečenie plynulej dodávky elektrickej energie aj v prípade, že by sa situácia zhoršila.

V spoločnosti každodenne zasadá krízový štáb, ktorý podrobne monitoruje situáciu. Spolupracujeme s políciou na umožnení hladkej dopravy našich pracovníkov na miesta výkonu práce. „Naši kolegovia v teréne musia byť, podobne ako požiarnici či lekári, pripravení zasiahnuť za každých okolností. Aj napriek zložitej situácii v ktorej sa nachádzame, sa našim technikom darí zabezpečovať plynulú distribúciu elektrickej energie a prípadné poruchy sú odstraňované bez zdržania. Sme v súčasnosti pripravení na to, aby sme aj v prípade zhoršenia situácie a vyhlásenia krízového stavu, zaistili udržateľný prevádzkový režim a nepretržitú dodávku elektrickej energie. Pre prípad krízového vývoja sú pripravené redundantné pracoviská, záložné tímy a prostriedky, “ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva ZSD.

Pre informovanie verejnosti o prijatých opatreniach a aktuálnej situácii spustila spoločnosť Západoslovenská distribučná na svojom webe špeciálnu stránku.

ZSD zabezpečí plynulú distribúciu elektriny aj v čase prísnych veľkonočných opatrení

Prostredníctvom Nadácie ZSE sa pripájame sa k celoslovenskému projektu, ktorého cieľom je pomôcť slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť boj s pandémiou.

Uplynulé dni pozorne sledujeme situáciu v našej krajine, ktorú ochromil šíriaci sa korona vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19. Zmeny, ktoré zasiahli náš každodenný život ovplyvnili aj naše aktivity a obmedzili mnohé verejnoprospešné projekty, ktoré podporujeme.

Nadácia ZSE od svojho vzniku v roku 2014 dlhodobo podporuje množstvo aktivít s jedným spoločným menovateľom. Prostredníctvom iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí prinášame reálnu zmenu v ich bezprostrednom okolí. Veríme, že drobné skutky jednotlivca môžu viesť k veľkým činom.

Vzájomná pomoc nás spája

Obdobie, ktorým prechádzame je toho dôkazom. Na Slovensku vzniklo za krátke obdobie veľký počet iniciatív s jediným cieľom, vzájomne si pomôcť. Ľudskosť a spolupatričnosť, pomoc blízkym aj druhým sa stali bežnou súčasťou našich dní.

Radi by sme aj teraz poskytli našu pomoc tam, kde vieme, že bude použitá adresne. Aj preto sme sa rozhodli podporiť sumou 20 000 € iniciatívu #KtoPomozeSlovensku. Sme presvedčení, že prehľadný systém financovania a zabezpečenia materiálnej pomoci pomôže zvládnuť aktuálnu pandémiu nemocniciam, domovom sociálnych služieb a ďalším zariadeniam poskytujúcim služby pre zraniteľné skupiny ľudí.

Vyzývame tiež našich sympatizantov, ktorí by mohli pomôcť, aby sa k nám pripojili: www.ktopomozeslovensku.sk.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná je súčasťou skupiny ZSE.

Kto pomôže Slovensku

Niekedy ani dobré počasie nemusí byť zárukou bezporuchového stavu. Západoslovenská distribučná musela v piatok 27. marca odstraňovať následky poruchy elektrického vedenia v oblasti Perneka. Výpadok spôsobil padnutý strom, ktorý poškodil elektrický stĺp a potrhal vedenie.

Bez elektrickej energie bolo na Záhorí približne 50 zákazníkov, prevažne v Perneku a okolí. Na konzolu vedenia padol strom a spôsobil výpadok elektriny na pár hodín v danej lokalite.

Dodávka elektriny bola obnovená v priebehu popoludňajších hodín. „Aj napriek zložitej situácii v ktorej sa nachádzame, sa našim technikom podarilo výpadok opraviť v náročnom teréne za krátky čas. Spadnutý strom spôsobil poškodenie elektrického stĺpa a pretrhnutie vedenia. Momentálne je už porucha odstránená a dodávka elektrickej energie je opäť obnovená,“ uviedol predseda predstavenstva Západoslovenskej distribučnej Tomáš Turek.

Nástrahy prírody sa elektrickej sieti nevyhýbajú ani počas pekných slnečných dní. Na padajúce stromy sme zväčša zvyknutí počas veternej víchrice alebo námrazy. Ako sme sa dnes mohli presvedčiť, príroda nás skúša stále, aj počas pandémie koronavírusu. O to dôležitejšie je, aby elektrická sieť bola zabezpečená a v prípade poruchy rýchlo sprevádzkovaná.

„Na situáciu, aká bola dnes v Perneku, a na mnohé ďalšie sme pripravení. Západoslovenská distribučná pristúpila k mnohým opatreniam práve preto, aby sme mohli takéto situácie zvládať rýchlo a efektívne. Zamestnanci našej spoločnosti sú pripravení zabezpečiť plynulú distribúciu elektrickej energie a zároveň poskytnúť našim zákazníkom v tejto náročnej dobe istotu bezpečnej a neprerušovanej dodávky elektriny “ dodal Tomáš Turek, predseda predstavenstva ZSD.

Porucha v Perneku

Poslaním spoločnosti Západoslovenská distribučná (ZSD) je spoľahlivá distribúcia elektriny. Aby sme túto hodnotu pre obyvateľov západného Slovenska ochránili aj v čase mimoriadnej situácie, sprevádzkovali sme v Trnave ďalší dispečing v priebehu rekordných troch dní.

Ku kritickej infraštruktúre Slovenska patrí aj energetika, vrátane jej dispečerského riadenia. Dispečeri zodpovedajú za chod distribučnej sústavy, teda riadia jej prevádzku.

ZSD má štandardne až dve takéto riadiace centrá s nepretržitou prevádzkou. Nachádzajú sa v Bratislave a Nitre. Teraz k nim pribudlo tretie v Trnave.

Myslíme na pohodlie vášho domova

Základné piliere spoľahlivej dodávky elektriny sú rozvodne, siete a riadiace pracoviská. „Spoločnosť Západoslovenská distribučná nenecháva nič na náhodu - riziká, spojené so šírením koronavírusu nás viedli k prijatiu prísnych bezpečnostných opatrení,“ hovorí Tomáš Turek, výkonný riaditeľ ZSD. „Takým je aj zriadenie tretieho dispečerského piliera v Trnave“.

Pracovníci distribúcie elektriny patria popri lekároch, hasičoch či polícii k tým zložkám, ktoré musia byť v pohotovosti za každých okolností. „Naša práca nie je vždy úplne viditeľná, ale pre chod spoločnosti a ekonomiky nevyhnutná. Naši kolegovia v teréne musia byť, podobne ako požiarnici či lekári, pripravení zasiahnuť za každých okolností. Oceňujem ich pracovné nasadenie a osobnú statočnosť a som presvedčený, že spoločne sa nám podarí garantovať pre celé západné Slovensko bezpečnú a spoľahlivú dodávku elektriny aj počas tejto ťažkej doby,“ poďakoval sa Tomáš Turek.

Dispečing Trnava

Pracovisko mimoriadneho riadiaceho centra VN/NN v Trnave

7. 4. 2020: Správa bola aktualizovaná.

Odpočet elektrickej energie, ktorý štandardne realizujú odpočtári, prebieha v čase trvania mimoriadnej situácie v špeciálnom režime. Odpočtári robia odpočet stavu elektromera len na verejne dostupných miestach, kde neprídu do priameho kontaktu so zákazníkom. Ak zákazník nemá elektromer na verejne dostupnom mieste, je na jeho zvážení, či odpočtára pri dodržaní prísnych bezpečnostných opatrení na oboch stranách vpustí.

Zákazník môže odpočet nahlásiť aj e-mailom (odberatel@zsdis.sk) alebo chatom (www.zsdis.sk) tak, že zašle fotku elektromera s viditeľným čiarovým kódom a stavom na elektromere.

Odpočet môže zahlásiť aj na Zákazníckej linke (0850 333 999). Tu musí uviesť spolu s odpočtom stavu elektromera buď EIC kód odberného miesta (EIC kód je identifikačné číslo uvedené na Zmluve o pripojení, ktorú zákazník uzatvoril so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s., nachádza sa tiež na vyúčtovacej faktúre za elektrinu), alebo presnú adresu odberného miesta. Zákaznícka linka 0850 333 999 je k dispozícii v pracovné dni od 7:00 do 19:00.

Na odberatel@zsdis.sk alebo Zákazníckej linke môže zákazník zistiť aj informáciu, v ktorej fakturačnej oblasti sa jeho odberné miesto nachádza, od čoho závisí aj termín, kedy sa u neho robí odpočet.

V prípade, ak má zákazník vygenerovaný identifikačný údaj „číslo obchodného partnera distribúcie“ a vie EIC svojho odberného miesta, odpočet elektromera môže nahlásiť aj cez Distribučný portál.

Čo ak sa rozhodnete nevpustiť odpočtára ani nenahlásite stav elektromera?

V prípade, že spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., nebude mať k dispozícii pre potreby vyúčtovania váš aktuálny stav elektromera, periodická vyúčtovacia faktúra bude vystavená v zmysle platnej legislatívy na základe výpočtu pravdepodobnej spotreby podľa typového diagramu odberu a historickej spotreby.

Viac informácií o našich opatreniach v čase mimoriadnej situácie nájdete na tejto stránke.

Koronavírus: odpočet elektrickej energie v čase mimoriadnej situácie

Spoločnosť Západoslovenská distribučná aktuálne vykonáva primárne práce, ktoré sú nevyhnutné na nepretržité zabezpečenie dodávky elektrickej energie. Ide predovšetkým o odstraňovanie vzniknutých porúch a zabezpečenie dispečingu.

Zamestnanci v teréne, ktorí prichádzajú do styku so zákazníkmi, sú vybavení respirátormi a sú poučení o prísnom dodržiavaní všeobecných pravidiel ochrany pred šírením nákazy. O dodržiavanie rovnakých pravidiel žiadame aj našich zákazníkov.

Apelujeme na našich zákazníkov, aby obmedzili osobný kontakt so zamestnancami našej spoločnosti na nevyhnutné minimum. V prípade potreby osobného kontaktu ich žiadame, aby dodržiavali rovnaké pravidlá ochrany pred šírením nákazy, čiže približovanie sa k našim zamestnancom len na nevyhnutnú vzdialenosť, nepodávanie si rúk a používanie ochranných rúšok, resp. inej formy ochrany úst a nosa. Je to v ich vlastnom záujme, ale aj v záujme ochrany našich zamestnancov, ktorí sú nevyhnutní na zabezpečenie nepretržitej prevádzky, “ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva ZSD.

Zákazníci vybavia všetky potrebné záležitosti online na stránke www.zsdis.sk. Prostredníctvom tejto stránky môžu podať žiadosť o pripojenie odberného miesta, ktorá je následne štandardne spracovávaná a zákazník je o jednotlivých krokoch informovaný elektronicky. Na stránke tiež nájdu informácie o aktuálnych poruchách. Všetky plánované práce, súvisiace s prerušením dodávky elektriny pre zákazníkov, boli až do odvolania zastavené. Momentálne sa odstraňujú len vzniknuté poruchy.

V prípade potreby majú zákazníci k dispozícii Zákaznícku linku 0850 333 999 (pracovné dni od 7:00 do 19:00) a nonstop Poruchovú linku 0800 111 567. Vzhľadom na aktuálnu situáciu však prosíme zákazníkov o trpezlivosť, pretože môže prísť k predĺženiu času spojenia s operátorom.

Foto_vedenia.png

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) je v súčasnosti pripravená na to, aby v prípade zhoršenia situácie a vyhlásenia krízového stavu, zaistila udržateľný prevádzkový režim a nepretržitú dodávku elektrickej energie. Pre prípad krízového vývoja sú pripravené redundantné pracoviská, záložné tímy a prostriedky.

13. 3. 2020 - 19:00: Správa bola aktualizovaná.

Všetky plánované odstávky, o ktorých boli občania vopred informovaní, sa až do odvolania rušia. ZSD bude zabezpečovať len opravu porúch a výpadkov.

V spoločnosti už vyše dvoch týždňov pravidelne zasadá Centrálny krízový štáb, ktorý pripravuje a implementuje preventívne opatrenia s cieľom zamedziť prípadnému šíreniu vírusovej nákazy medzi zamestnancami spoločnosti.  Spoločnosť pracuje v režime ALERT. To znamená, že všetky prevádzkové činnosti vykonáva ako v normálnom režime, ale všetci zamestnanci, ktorým to náplň práce dovoľuje, pracujú z domu. Títo zamestnanci však pracujú vo zvýšenom bezpečnostnom režime – sú zakázané všetky zahraničné pracovné cesty, minimalizuje sa stretávanie, zamestnancom je meraná pred vstupom do budovy teplota a sú vybavení dezinfekčnými gélmi. Dodržiavajú sa všeobecné pravidlá, ako nepodávanie si rúk a približovania sa k ostatným osobám len na nevyhnutnú vzdialenosť.

V špeciálnom režime pracuje dispečing, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie nepretržitej prevádzky. Máme vytvorené redundantné pracoviská, pracovníci dispečingu sú izolovaní od ostatných pracovníkov, aby sme zabezpečili ich ochranu pred nákazou v maximálnej možnej miere. Rovnako terénni pracovníci sa nestretávajú skupinovo,“ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva ZSD.

Regionálne správy majú zrušené stránkové dni do odvolania

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu, pristúpila spoločnosť aj k zrušeniu stránkových dní na regionálnych správach v mestách Bratislava, Trenčín, Trnava, Dunajská Streda a Nitra. Zákazníkom odporúčame všetku korešpondenciu posielať poštou na podateľňu – Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

Podateľňa nepreberá osobne doručené zásielky od zákazníkov. Zákazník môže zásielku bez potvrdenia prevzatia nechať v boxe pre tento účel zriadenom v priestoroch recepcie. V prípade, ak chce zákazník potvrdenie o doručení, musí poslať zásielku poštou. Ak to charakter podania umožňuje, odporúčame zákazníkom využiť možnosť kontaktovať nás elektronicky. Následné prijímanie, spracovávanie a odosielanie pošty zostáva v štandardnom režime.

Zastavenie prác v rámci plánovaných odstávok

Z dôvodu aktuálnej situácie pristúpila spoločnosť tiež k zastaveniu prác na zariadeniach, ktoré si vyžadujú odstávku napätia. V prípade, že dôjde k nedodávke elektrickej energie, jedná sa o poruchu, ktorú budeme odstraňovať v čo najkratšej možnej dobe.

K tomuto opatreniu sme pristúpili práve preto, aby sme mohli vytvoriť potrebné personálne kapacity na zabezpečenie plynulej distribúcie elektrickej energie a zároveň poskytli našim zákazníkom v tejto náročnej dobe istotu bezpečnej a neprerušovanej dodávky elektriny,“ informoval Tomáš Turek, predseda predstavenstva ZSD.

Nahlasovanie porúch prebieha v štandardnom režime na poruchovej linke 0800 111 567, k dispozícii je v štandardnom režime aj zákaznícka linka 0850 333 999. Tu však môže prísť, vzhľadom na situáciu, k predĺženiu čakania na spojenie s operátorom. Zákazníkov preto prosíme o pochopenie a trpezlivosť.

Dispečing ZSDIS

Prichádzate večer domov cez rozsvietené ulice mesta, rýchlo zohrejete večeru, zapnete televízor... všetko funguje ako má. A možno ani netušíte, že váš každodenný komfort či pohodový večer, strážia v pohotovosti desiatky distribučných technikov. 

Skvelá práca našich ľudí sa stráca v rutine bežných dní. Ich nenahraditeľnosť sa ukáže, keď sa niečo stane a vy zostanete bez elektriny. Vybrali by ste sa von počas poľadovice alebo veternej smršte? Oni áno. Sú pripravení vyraziť do terénu kedykoľvek, keď ich budete potrebovať.

Aby vám nechýbala energia. 

Práca distribučiarov je pre väčšinu ľudí neviditeľná 1

Práca distribučiarov je pre väčšinu ľudí neviditeľná 1

Spoločnosť Západoslovenská distribučná investovala vyše 840 000 EUR do modernizácie jedného z najporuchovejších vedení, ktoré zabezpečovalo distribúciu elektrickej energie do Trenčína a priľahlých obcí. Digitalizáciou takmer 8 km úseku vedenia v oblasti Trenčín-Drietoma a jeho umiestnením do zeme,  sa zabezpečí nižšia poruchovosť, nakoľko takéto vedenie nie je citlivé na poveternostné vplyvy, ako sú vietor, sneh, námraza alebo búrky, ktoré sú hlavným zdrojom porúch v tejto oblasti. Súčasťou rozsiahlej investície je aj výstavba troch nových inteligentných trafostaníc, ktoré okrem iného zlepšia informovanosť o poruchách a súčasne poskytnú okamžitý prehľad o zaťažení siete. 

Západoslovenská distribučná (ZSD) realizuje túto stavbu v rámci medzinárodného projektu inteligentnej sústavy ACON Smart Grids. Ide o prvý projekt distribučných spoločností (ZSD a E.ON Distribuce) v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi projektami spoločného záujmu EÚ a zároveň dostal historicky najvyšší grant vo výške 91,2 milióna EUR.  Zároveň ide o historicky prvý slovensko-český projekt, zameraný na masívne nasadzovanie najmodernejších smart technológií, ktorý umožní nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch. 

Zvýšený zákaznícky komfort pocíti v horizonte nasledujúcich šiestich rokov vyše 190 000 zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ako aj ďalší zákazníci regiónu južnej a východnej časti Českej republiky. „Jedným z hlavných cieľov projektu ACON je prepájanie sústav medzi Slovenskou a Českou republikou, preto zahŕňa primárne cezhraničné oblasti.  Navyše modernizované VN vedenie v  oblasti Trenčín-Drietoma patrilo dlhodobo medzi najporuchovejšie v našej distribučnej oblasti, pričom jedna porucha mohla naraz ovplyvniť až 2500 odberateľov. Doteraz si identifikácia a oprava porúch vyžiadala výjazdy montérov do ťažkého a nedostupného terénu, avšak zavedením inteligentných prvkov do siete a vyvedením informácií z nich do riadiaceho centra cez optické trasy, vybudované v rámci tejto investície, sa výrazne zníži počet výpadkov elektriny a zároveň zrýchli vyhľadanie miesta poruchy,“ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva ZSD. 

Modernizáciou vedenia sa dosiahne rádovo nižšia poruchovosť, pretože takéto vedenie nie je citlivé na počasie, ktoré je hlavnou príčinou porúch v dotknutej oblasti. Rovnako dôležitý je aj environmentálny aspekt, nakoľko vedenie prechádza cez chránené krajinné oblasti Malé a Biele Karpaty. Umiestnením vedenia do zeme sa zmenší jeho ochranné pásmo, čím sa zníži zásah do porastov a zároveň sa eliminuje vplyv na avifaunu, lebo už nebude dochádzať ku kontaktom vtákov so vzdušným vedením a elektrickými stĺpmi.

Jestvujúce stĺpové/stožiarové trafostanice sú štandardne prevádzkované bez záchytných nádrží, ktoré slúžia na zachytenie uniknutého oleja pri havarijných situáciách. Zo zákona má ZSD povinnosť montovať tieto záchytné nádrže len v presne definovaných oblastiach, predovšetkým pri zdrojoch pitnej vody. V rámci rekonštrukcie spoločnosť zrealizovala prekládku stožiarových trafostaníc do kiosku, ktorý takúto záchytnú nádrž už obsahuje. Toto opatrenie sa bude realizovať pri všetkých stavbách v rámci projektu ACON, bez ohľadu na to, či je oblasť definovaná ako chránená. 

Projekt ACON sa sústreďuje na nasadzovanie prvkov inteligentných sietí do distribučných sústav. Vďaka tzv. smart technológiám budú do vybraných lokalít nasadené nové komunikačné prvky a inteligentné riadenie zaťaženia, čo v budúcnosti okrem iného zaistí podporu pripájania obnoviteľných zdrojov.

Možnosť spolufinancovať rozvoj distribučnej sústavy zo zdrojov EÚ predstavuje príležitosť ako výrazným spôsobom prispieť k digitalizácii našej distribučnej sústavy a ponúknuť nové technologické riešenia jej užívateľom. Celková hodnota podporeného projektu ACON sa pohybuje vo výške 182 mil. EUR, pričom spolufinancovanie z európskych zdrojov dosahuje 91,2 mil. EUR, t.j. 50 % z hodnoty projektu a náklady každého z partnerov projektu predstavujú približne 50 %.

Projekty spoločného záujmu predstavujú kľúčové cezhraničné energetické infraštruktúrne projekty EÚ, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie jednotného európskeho energetického trhu a dosiahnutie dostupnej, bezpečnej a obnoviteľnej energie.

Bližšie informácie o projekte: www.acon-smartgrids.eu.

Logo ACON

Tomáš Turek

Šipoš

Dnes sme na našom webe spustili novú obsahovú sekciu, ktorá vysvetľuje, aké kroky je potrebné urobiť pre pripojenie nabíjacej stanice pre elektromobily.

Stránka je rozdelená do troch segmentov, podľa toho, o aký typ budovateľa nabíjacej stanice ide – domáca nabíjanie, firemné nabíjanie alebo verejné nabíjanie. Vďaka tomu sa dozviete ako postupovať, ak vlastníte elektromobil a plánujete ho nabíjať priamo vo svojej garáži cez domácu elektroinštaláciu alebo nabíjaciu stanicu. Zároveň sa dozviete, čo robiť v prípade ak ste spoločnosť, vlastníte elektromobily a plánujete ich nabíjať nabíjacou stanicou v priestoroch vašej spoločnosti resp. plánujete pripojiť do distribučnej sústavy verejne dostupnú rýchlonabíjaciu stanicu.

Ak pôsobíte na západnom Slovensku a téma budovania nabíjacích staníc pre elektromobily sa vás týka, navštívte www.zsdis.sk/e-mobilita.

E-mobilita_zsdis.sk.png

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., má od 21. septembra 2019 nového predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa. Je ním Ing. Tomáš Turek, Ph.D. Tento post prebral po Ing. Andrejovi Jurisovi, ktorý zo spoločnosti odchádza po 15tich rokoch.

Ako predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ bude zodpovedný za celkové smerovanie spoločnosti, jej technický rozvoj a investičné plánovanie so zreteľom na poskytovanie bezpečnej a spoľahlivej distribúcie elektriny v regióne západného Slovenska.

Tomáš Turek spojil svoju doterajšiu profesionálnu kariéru predovšetkým s koncernom E.ON, v ktorom pôsobil od roku 2008. Najskôr v spoločnosti E.ON Trend s.r.o., ktorá bola súčasťou skupiny E.ON Czech a zodpovedala za riadenie aktivít skupiny E.ON v Českej republike v oblasti výroby elektrickej energie, teplárenstva a miestnych distribučných sústav. V roku 2014 sa presunul do spoločnosti Západoslovenská distribučná, kde až do roku 2018 pôsobil na pozícii člena predstavenstva a technického riaditeľa.

Nastúpiť na túto pozíciu je pre mňa veľká česť a zodpovednosť zároveň. Poslanie našej spoločnosti je jasné a nemenné – zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie. Zároveň však v súčasnosti prechádza energetika veľkými zmenami, ktoré spočívajú predovšetkým v postavení zákazníka. Jeho očakávania sa radikálne menia pokiaľ ide o ponúkané energetické riešenia a spôsoby poskytovania servisu a komunikácie. Keďže som už v ZSD pôsobil, viem, že prichádzam do spoločnosti, ktorá je pripravená plniť tieto nové výzvy a očakávania,“ uviedol pri príležitosti svojho nástupu Tomáš Turek.

Tomáš Turek - nový predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ

Po úspešnom minuloročnom projekte umelecky upravených rozvodných skríň, spolupracovali naši kolegovia na premene ďalších desiatich, ku ktorým pribudla aj jedna trafostanica. Projekt bol opäť realizovaný v spolupráci s občianskym združením EUFORION, ako súčasť podujatia Bratislava Street Art Festival. Z rozvodných skríň, ktoré sú často objektom vandalizmu, sa takto stali nosiče súčasného umenia.

Vďaka street art umelcom „ožilo“ 10 rozvodných skríň – tentokrát na Obchodnej a Poštovej ulici a jedna trafostanica na MHD zastávke Búdkova. Hlavnou myšlienkou tohto ročníka festivalu bol boj proti násiliu a táto téma sa premietla aj do malieb.

Keďže ide o jedinečné umelecké diela, grafická stránka bola ponechaná na kreativite ich autorov, výber konkrétnych rozvodných skríň realizovali zamestnanci spoločnosti Západoslovenská distribučná. V širšom centre Bratislavy sme „zostali“ zámerne - pre vysoký dosah na lokálne komunity, obyvateľov a v neposlednom rade tiež kvôli množstvu turistov,“ uviedla Petra Zsigray, z úseku komunikácie ZSD.

Projekt sa teší veľkému záujmu – od jeho realizácie nás oslovili viacerí obyvatelia, ktorí prinášajú tipy na premenu rozvodných skríň i trafostaníc vo svojom okolí. V súčasnosti preto diskutujme s kompetentnými o ďalších lokalitách, ktoré by mohli v budúcnosti takto netradične opeknieť. Snahou distribučiarov je podporiť aktivity lokálnych komunít a prispieť ku kultivácii verejných priestranstiev v našom hlavnom meste.

09_Trafostanice_kolaz

Spoločnosti Západoslovenská distribučná (ZSD) a E.ON Distribuce získali od Európskej komisie kofinancovanie vo výške 91,2 milióna EUR na medzinárodný projekt inteligentnej sústavy ACON Smart Grids. Ide o prvý projekt distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi projektami spoločného záujmu EÚ a zároveň dostal historicky najvyšší grant. Jeho význam potvrdzuje stretnutie ministrov hospodárstva Slovenska a Českej republiky s projektovými partnermi, na ktorom bolo podpísané spoločné vyhlásenie pre podporuje jeho realizácie.

Projekt ACON (Again Connected Networks) sa sústreďuje na nasadzovanie prvkov inteligentných sietí do distribučných sústav. Vďaka tzv. smart technológiám budú do vybraných lokalít nasadené nové komunikačné prvky a inteligentné riadenie zaťaženia, čo zaistí v budúcnosti okrem iného podporu pripájania obnoviteľných zdrojov. Projektu ACON, ktorý je jedným z najvýznamnejších spoločných slovensko-českých projektov v energetike a zároveň podporuje európske ciele v oblasti energetiky, vyjadrili podporu Peter Žiga, minister hospodárstva SR a Karel Havlíček, minister priemyslu a obchodu ČR. Obaja rezortní ministri, spolu s partnermi projektu, podpísali dnes v Bratislave Vyhlásenie o podpore projektu ACON s cieľom zabezpečiť plynulú implementáciu jednotlivých cieľov projektu.

Logo ACON

ACON-Smart-Grids_20_small.jpg

Veľmi pozitívne vnímam najmä to, že ACON je prvý medzinárodný projekt distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi európskymi projektami spoločného záujmu (PCI). Som rád, že aj tento projekt je jeden z konkrétnych príkladov, ako energetická únia pomáha modernizovať európske hospodárstvo a jeho priemysel a umožňuje realizáciu inteligentných (smart) riešení. Zároveň uľahčí aj zapojenie miestnych obnoviteľných zdrojov, elektromobilov a batérií pre skladovanie energie,“ uviedol Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu.

Cieľom projektu ACON je modernizácia a zvýšenie efektívnosti distribučnej sústavy, ako aj prehlbovanie cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Českou republikou, čím sa výrazne posilní integrácia trhov s elektrinou oboch krajín a budú vytvorené podmienky pre vznik ekonomicky výhodnej elektrizačnej sústavy s malými stratami a s vysokou kvalitou a bezpečnosťou dodávok. Na modernizáciu distribučnej sústavy budú využívané smart grid technológie, prostredníctvom ktorých sa vytvorí technické prostredie, umožňujúce realizáciu iných inteligentných riešení v budúcnosti.

Ide o historicky prvý slovensko-český projekt, zameraný na masívne nasadzovanie najmodernejších smart technológií, ktoré umožnia nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch.

„Na to, aby slovenské hospodárstvo držalo krok s globálnou konkurenciou, nevyhnutne potrebujeme inovatívne riešenia. Ministerstvo hospodárstva podporuje inovácie v slovenských mestách a oblasť smart cities. Preto veľmi vítam projekty ako ACON, vďaka ktorému získame aj cenné skúsenosti  v oblasti inteligentných sietí  v regióne strednej a východnej Európy.  Aj s pomocou tohto projektu získame nové komunikačné prvky a aj inteligentné riadenie. Následne sa zvýši informovanosť, zlepší prepojenie a v budúcnosti budeme môcť využívať distribučné sústavy na širšie nasadenie obnoviteľných zdrojov, ako aj prístup k digitálnej infraštruktúre,“ uviedol minister hospodárstva SR Peter Žiga.

„Projekt ACON přinese na obou stranách hranic masivní implementaci chytrých technologií, které jsou klíčovým prostředkem pro budoucí rozvoj energetické sítě. Ta bude v dalších letech vystavena velkým výzvám – například v podobě nezadržitelného nástupu nových zdrojů založených právě na chytrých technologiích. Inteligentní sítě tak sehrají důležitou roli ve zvyšování energetické nezávislosti obyvatel i v podpoře konkurenceschopnosti průmyslu. A beze sporu se stanou základním kamenem pro budování větších systémů, jako jsou chytré domácnosti a následně i chytrá města,“ vysvetluje minister priemyslu a obchodu ČR Karel Havlíček.

Zvýšený zákaznícky komfort pocíti v horizonte nasledujúcich šiestich rokov vyše 190 000 našich zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Myjava, Skalica, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Implementácia smart prvkov umožní lepší monitoring a riadenie celej sústavy a prispeje k jednoduchšej identifikácii potenciálnych porúch v sieti. Celková hodnota projektu je 182 mil. EUR, pričom spolufinancovanie z európskych zdrojov dosahuje 91,2 mil. EUR,“ zhodnotil benefity projektu Jochen Kley, predseda predstavenstva ZSE.

ACON je zcela v souladu s naší strategií masivně do distribuční sítě zavádět inteligentní technologie, které nám umožní zlepšit efektivnost i bezpečnost dodávek elektřiny a zároveň zkvalitnit dálkové řízení sítí. To přinese zejména zlepšení infrastruktury v příhraničních oblastech na pomezí Moravy a Slovenska. Chytré sítě se stanou opěrným bodem při budování distribuční sítě na příští desetiletí, kdy domácnosti i firmy budou chtít zapojit více solárních panelů, elektromobilů a baterií,“ uviedol Zdeněk Bauer, predseda predstavenstva E.ON Distribuce.

„Projekt ACON, zameraný na riešenia na úrovni distribučných sústav, vytvára veľký potenciál aj pre efektívnejšie dispečerské riadenie dotknutých elektrizačných sústav a teda bude prínosom pre elektrizačnú sústavu Slovenskej republiky ako celok,“ zhodnotil projekt z pohľadu prevádzkovateľa prenosovej sústavy predseda predstavenstva SEPS Miroslav Obert.

„Pro využití plného potenciálu konceptu smart grid je zapotřebí silné přenosové i distribuční soustavy. Projekt ACON vnímáme jako další krok, který  přispěje k efektivní integraci nových technologií a přispěje k rozvoji ekonomicky efektivní udržitelné elektrizační soustavy s vysokou kvalitou a bezpečností dodávek jak v České republice, tak na Slovensku,“  dodal Martin Durčák, předseda predstavenstva ČEPS, a.s. 

Možnosť spolufinancovať rozvoj distribučnej sústavy zo zdrojov EÚ predstavuje príležitosť ako výrazným spôsobom prispieť k digitalizácii našej distribučnej sústavy a ponúknuť nové technologické riešenia jej užívateľom. Celková hodnota podporeného projektu ACON sa pohybuje vo výške 182 mil. EUR, pričom spolufinancovanie z európskych zdrojov dosahuje 91,2 mil. EUR, t.j. 50 % z hodnoty projektu a náklady každého z partnerov projektu predstavujú približne 50 %.

Projekty spoločného záujmu predstavujú kľúčové cezhraničné energetické infraštruktúrne projekty EÚ, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie jednotného energetického trhu a dosiahnutie dostupnej, bezpečnej a obnoviteľnej energie. Začiatok výstavby sa predpokladá v druhej polovici tohto roka.

Bližšie informácie o projekte: www.acon-smartgrids.eu.

Na elektrické vedenia pri Siladiciach (okres Hlohovec) pribudlo začiatkom marca 20 búdok pre sokola myšiara, ktorý sa živí známym škodcom - hrabošom poľným. Ochrana dravcov na Slovensku sa tak spolu s našou spoločnosťou rozhodli podporiť šetrnejší spôsob ochrany plodín. Pri kontrole búdok sme zistili, že sú plné života – hniezdia v nich sokoly myšiare.

Ornitológovia, ktorí búdky od začiatku monitorujú, nešetria nadšením: niektoré z nich získali svojich obyvateľov už po 2 dňoch od osadenia na stožiare. Po troch mesiacoch sú obývané už takmer všetky a odborníci očakávajú, že by sa v nich mohlo tento rok vyliahnuť viac než 100 mláďat.

Mnohé výskumy dokazujú, že poľnohospodárska krajina je čoraz sterilnejšia, počet druhov klesá. Dokonca aj tie, ktoré sú pomenované podľa svojho obľúbeného prostredia – dramaticky dole išli počty jarabice poľnej, ubúda prepelice poľnej, hrdličky poľnej či škovránka poľného. Našťastie, na viacerých lokalitách sa darí presadiť trvalo udržateľné postupy a ohľaduplné hospodárenie. Jednou z možností je biologická ochrana plodín, a to podporou hniezdnych príležitostí pre druhy, ktoré sa živia škodcami. Patrí sem i sokol myšiar, jeho potravou je najmä hraboš poľný – „postrach“ farmárov,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

Sokoly si vlastné hniezda nestavajú, využívajú príbytky najmä po krkavcovitých druhoch, veľmi sa im tiež páči v búdkach. Okrem stromov sú na ich umiestnenie vhodné stožiare a stĺpy elektrických vedení, ponúkajú lepšiu ochranu pred predátormi, najmä kunou. Hniezdna úspešnosť je potom vyššia. Začiatkom marca sme na stožiaroch pri obci Siladice umiestnili búdky pre sokola myšiara. Od začiatku júna ich kontrolujeme a môžeme potvrdiť, že sú plné života – v niektorých je dokonca až 7 mláďat,“ dopĺňa Slobodník.

V rámci pilotného projektu sme sa s ochranármi dohodli na inštalovaní 20 búdok na stožiare. Ornitológovia vybrali lokalitu, určili parametre búdok a navrhli rozmiestnenie. My sme zabezpečili výrobu búdok a ich inštaláciu na stožiare 110 kV vedení v našej správe, pretože z hľadiska bezpečnosti môžu takéto práce vykonávať len naši zamestnanci, ktorí prešli špecializovaným výcvikom,“ informuje hovorkyňa Západoslovenskej distribučnej, a.s., Michaela Dobošová.

Reportáž RTVS nájdete v tomto vydaní Správ RTVS v 37. minúte.

Búdky na elektrických stožiaroch sú plné života

Búdky na elektrických stožiaroch sú plné života

V uplynulých dňoch kontaktovali spoločnosť Západoslovenská distribučná viacerí jej zákazníci s informáciou o podvodnom konaní neznámej osoby, ktorá sa vydáva za zamestnanca spoločnosti. Podvodné konanie spočíva v tom, že táto osoba navštívi zákazníka spoločnosti Západoslovenská distribučná a inkasuje od neho platu za výmenu elektromera.

Výmenu elektromera pritom ZSD realizuje bezplatne a v prípade, ak sa elektromer nachádza na dostupnom mieste, môže ju zrealizovať aj bez prítomnosti zákazníka, či majiteľa/nájomcu príslušnej nehnuteľnosti. V takom prípade nechávajú zamestnanci ZSD na mieste výmeny elektromera oznam na oficiálnom tlačive spoločnosti, že výmenu zrealizovali. Zákazníci nám dali k dispozícii práve toto tlačivo, ktoré podvodník našiel a pripísal naň údaj o platbe za takúto výmenu a príslušnú sumu následne od zákazníka spoločnosti Západoslovenská distribučná prijal.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná žiada svojich zákazníkov, aby boli ostražití a v žiadnom prípade požadovanú sumu neuhrádzali. Výmena elektromera je bezplatná služba, navyše spoločnosť Západoslovenská distribučná nikdy nevyžaduje od svojich zákazníkov platbu v hotovosti. Zároveň svojich zákazníkov upozorňuje, že osoba konajúca v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná musí byť viditeľne označená služobným preukazom. V prípade akýchkoľvek pochybností o dôveryhodnosti osoby, ktorá tvrdí, že je oprávnená konať v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, sa zákazníci môžu obrátiť na jej zákaznícku linku 0850 333 999.

Prípady boli zaznamenané v Myjave, nie je však vylúčené, že sa táto osoba presunie aj do iných regiónov.

Počas EnergyHacku za to môžeš získať až 8 000 EUR.

Už 14. a 15. júna sa v Bratislave uskutoční mimoriadne zaujímavý hackathon. Bude riešiť vplyv extrémneho počasia na výpadky elektrickej energie.

Účastníci budú môcť súťažiť v dvoch kategóriách a pracovať s unikátnymi dátami, ktoré poskytne hlavný partner hackathonu Západoslovenská distribučnáSlovenský hydrometeorologický ústav. Je to jedinečná výzva tohto typu a rozsahu organizovaná na Slovensku.

Dve výzvy

Všetci budú mať k dispozícii anonymizovaný set dát od 230 000 zákazníkov, u ktorých boli v čase od apríla 2017 do marca 2018 zaznamenané výpadky elektrickej energie spôsobené vplyvom počasia.  Zároveň Slovenský hydrometeorologický ústav poskytol údaje o počasí v danej lokalite.

V rámci základnej výzvy budú všetky tímy navrhovať dashboard, ktorý zobrazí poruchy dodávok elektrickej energie, spôsobené extrémnym počasím. Účastníci, ktorí sa zapoja aj do druhej výzvy, budú navrhovať notifikačný systém s opatreniami pre koncového zákazníka. Tento systém by mal na základe historických dát o poruchách a meteo dátach, odporučiť zákazníkovi, ako aj distribútorovi opatrenia ma obmedzenie najzávažnejších porúch v budúcnosti.

Študenti aj profesionáli

EnergyHack je určený pre všetkých, ktorých baví analytika, funkčný dizajn a transparentnosť, stretnú sa na ňom developeri, grafickí dizajnéri, programátori a data analytici. Účastníci nemusia mať interné informácie a vedomosti, výhodou je, že majú skúsenosti z iných oblastí a na situáciu sa pozrú inak.  Hackathon ponúka účastníkom aj možnosť spolutvoriť trendy a navrhovať riešenia, ktoré je možné reálne využiť v praxi.

Registráciu spustil organizátor hackathonu Impact HUB Bratislava a prebieha do 13. 6. 2019 na stránke http://energyhack.sk. Do súťaže je možné prihlásiť sa ako už sformovaný tím alebo jednotlivec. Týmto chcú organizátori nechať priestor aj šikovným študentom s čerstvými nápadmi, ktorí sa môžu pridať priamo na hackathone k tímom. 

EnergyHack

Odporúčaní elektrikári sú jednou z našich najnavštevovanejších stránok. Zverejnite vašu ponuku v zozname preverených elektrikárov aj vy a získajte nových zákazníkov.

Praktická stránka s vyhľadávaním podľa okresov už viac ako 3 roky pomáha obyvateľom západného Slovenska nájsť spoľahlivého a prevereného dodávateľa elektroinštalačných prác v blízkosti ich domova. Záujem o službu je vysoký, Západoslovenská distribučná (ZSD) totiž ročne vybaví viac ako 20 000 žiadostí o pripojenie do distribučnej sústavy. Zákazníci sa na odporúčaných elektrikárov najčastejšie obracajú so žiadosťou o prípravu ich odberného miesta na pripojenie do distribučnej sústavy. V súčasnosti prebieha ďalšia vlna náboru živnostníkov a firiem s cieľom rozšíriť online databázu. Využite príležitosť a staňte sa odporúčaným elektrikárom, táto spolupráca je bezplatná.

Kto môže zverejniť svoju ponuku

ZSD ponúka zverejnenie v databáze novým partnerom (po preverení), ktorí na jej distribučnom území vlastnia oprávnenie vykonávať aspoň dve z týchto činností:

 • Projektovanie elektrických zariadení,           
 • Elektromontážne práce (vybudovanie prípojky, montáž elektromerového rozvádzača),
 • Elektroinštalačné práce (vybudovanie bytových rozvodov, inštalácia elektrických spotrebičov),
 • Prehliadky, skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov a spotrebičov (revízna činnosť).

Prevažne teda ide o zabezpečenie elektroinštalačných a elektromontážnych služieb, realizáciu elektrickej prípojky a realizáciu činností za účelom splnenia technických podmienok pripojenia na strane žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy ZSD. Odporúčaným elektrikárom sa môžu stať fyzické osoby (podnikatelia), ako aj pre právnické osoby (spoločnosti).

Ako sa stať odporúčaným elektrikárom

Stačí vyplniť online Žiadosť o zaradenie do databázy odporúčaných elektrikárov, ku ktorej je potrebné priložiť všetky prílohy. Po jej prijatí vám ZSD zašle potvrdzujúcu informáciu o registrácii spolu s evidenčným číslom žiadosti, ktoré uvádzajte pri akejkoľvek ďalšej komunikácii v súvislosti s touto službou.

Pokiaľ vaša žiadosť bude obsahovať všetky požadované údaje vrátane uvedených príloh a máte oprávnenie aspoň na dve z vyššie uvedených činností, dostanete e-mail s návrhom Zmluvy o spolupráci. Po podpise zmluvy a jej doručení do ZSD budete zaradený do databázy a vašu ponuku zverejníme na stránke odporúčaní elektrikári.

Ďalšie informácie nájdete na tejto stránke, prípadne nás kontaktujte  na oporucanielektrikari@zsdis.sk

Odporúčaní elektrikári

Na elektrické vedenia pri Siladiciach v okrese Hlohovec pribudlo 20 búdok pre sokola myšiara, ktorý sa živí známym škodcom - hrabošom poľným. 

Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci so spoločnosťou Západoslovenská distribučná chcú prispieť k riešeniu aktuálneho environmentálneho problému. Začiatkom roka zverejnili českí vedci alarmujúce výsledky štúdie o katastrofálnom poklese početnosti väčšiny vtáčích druhov poľnohospodárskej krajiny. Ani na Slovensku to nie je inak, na hranici vyhynutia je napríklad sokol červenonohý (kobcovitý) či drop veľký. Biodiverzita klesá tiež pre nadmerné používanie chémie s cieľom ochrany plodín pred škodcami.

Mnohé výskumy dokazujú, že poľnohospodárska krajina je čoraz sterilnejšia, počet druhov klesá. Dokonca aj tie, ktoré sú pomenované podľa svojho obľúbeného prostredia – dramaticky dole išli počty jarabice poľnej, ubúda prepelice poľnej, hrdličky poľnej či škovránka poľného. Na hranici vyhynutia sa ocitol sokol červenonohý i drop veľký. Až hrozivo časté sú prípady úhynu vtáctva kvôli poľnohospodárskym jedom - otrávili sa už volavky, kane, myšiaky, dokonca vzácny sokol červenonohý. Je absurdné, že pre zvýšenie rozlohy polí sa tiež odstraňujú remízky, vetrolamy, stromy, kroviny. Ich význam je však nezastupiteľný – ako ochrana pôdy pred eróziou a taktiež pre živočíchy, pre ktoré sú úkrytom, zdrojom potravy či miestom na hniezdenie. Chémia nie je optimálna voľba pri riešení dôsledkov ľudských aktivít,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku a pokračuje:

Našťastie, na viacerých lokalitách sa darí presadiť trvalo udržateľné postupy a ohľaduplné hospodárenie. Jednou z možností je biologická ochrana plodín, a to podporou hniezdnych príležitostí pre druhy, ktoré sa živia škodcami. Patrí sem i sokol myšiar, jeho potravou je najmä hraboš poľný – „postrach“ farmárov. Sokoly si vlastné hniezda nestavajú, využívajú príbytky najmä po krkavcovitých druhoch, veľmi sa im tiež páči v búdkach. Okrem stromov sú na ich umiestnenie vhodné stožiare a stĺpy elektrických vedení, ponúkajú lepšiu ochranu pred predátormi, najmä kunou. Hniezdna úspešnosť je potom vyššia,“ dopĺňa Slobodník.

S ochranármi sme sa v rámci pilotného projektu dohodli na inštalovaní 20 búdok na stožiare. Ornitológovia vybrali lokalitu, určili parametre búdok a navrhli rozmiestnenie. My sme zabezpečili výrobu búdok a ich inštaláciu na stožiare 110 kV vedení v našej správe, pretože z hľadiska bezpečnosti môžu takéto práce vykonávať len naši zamestnanci, ktorí prešli špecializovaným výcvikom,“ informuje hovorkyňa Západoslovenskej distribučnej, a.s., Michaela Dobošová.

Viac informácií o problematike nájdete na stránke www.dravce.sk.

budka_instalacia.png

budka_zsd.png

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy si týmto dovoľuje upozorniť žiadateľov o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny na požiadavky vyplývajúce z nariadenia  Komisie (EÚ) 2016/631 z 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy (ďalej ako „Nariadenie EK č.2016/631“).

Nariadenie EK č.2016/631 slúži na zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ako za normálnej prevádzky, tak aj pri prechodových javoch v elektrizačnej sústave Slovenskej republiky, prepojenej s elektrizačnými sústavami okolitých európskych krajín a teda vyžaduje zjednotenie technických parametrov a požiadaviek na zariadenia  na výrobu elektriny (ďalej aj „zdroje“).

V zmysle článku 7, ods. 1 Nariadenia EK č.2016/631, všeobecne platné požiadavky, ktoré stanovujú príslušní prevádzkovatelia distribučných sústav alebo prevádzkovateľ prenosovej sústavy, podliehajú schváleniu subjektom určeným členským štátom a uverejňujú sa. Určeným subjektom je regulačný orgán, t.j. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ako „Úrad“) pokiaľ členský štát nestanoví inak.

V zmysle článku 7, ods. 4 Nariadenia EK č.2016/631, príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ prenosovej sústavy predloží na schválenie príslušnému subjektu návrh všeobecne platných požiadaviek alebo metodiku používanú na ich výpočet alebo stanovenie, a to do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Na základe vyššie uvedeného spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vypracovala a doručila Úradu návrh textácií parametrov, ktoré má určiť príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prípadne aj v koordinácii s príslušným prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Tieto textácie budú zapracované do dokumentu „Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.“ a budú záväzné pre všetky zariadenia na výrobu elektriny pripájané do distribučnej sústavy od 05/2019.

Vlastník zdroja musí v zmysle Nariadenia Komisie č. 2016/631 zabezpečiť, aby každý zdroj bol v súlade s platnými požiadavkami podľa tohto nariadenia počas životnosti zariadenia. V zmysle článku 2 bod 46. Nariadenia EK č. 2016/631 je oprávneným certifikačným orgánom subjekt, ktorý vydáva osvedčenia vybavenia a dokumenty jednotiek na výrobu elektrickej energie, akreditovaný národnými pridruženými členmi Európskej spolupráce pre akreditáciu zriadenej v súlade s nariadením (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008.

Znenie požiadaviek na pripojenie zariadení na výrobu elektriny v zmysle EK č.2016/631, schválené Úradom, je k nahliadnutiu na nasledujúcom odkaze

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy s účinnosťou odo dňa 19. 12. 2013 až do odvolania pozastavila prijímanie:

 1. žiadostí o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Žiadosti o pripojenie“),
 2. žiadostí o poskytnutie územnotechnickej informácie k výstavbe energetického zariadenia na výrobu elektriny, a
 3. žiadostí o poskytnutie stanoviska  pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výrobu elektriny,

(ďalej len „Pozastavenie prijímania“).

Pozastavenie prijímania je naďalej platné.

Pozastavenie prijímania sa nevzťahuje na nasledovné výnimky z Pozastavenia prijímania:

 1. Žiadosti o pripojenie týkajúce sa zariadenia na výrobu elektriny, k výstavbe ktorého spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., poskytla žiadateľovi kladné stanovisko pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia pred dňom 19. decembra 2013,
 2. Žiadosti o pripojenie doručené do podateľne spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., pred dňom 19. decembra 2013,
 3. Žiadosti o pripojenie podané výlučne z dôvodu zníženia maximálnej rezervovanej kapacity zariadenia na výrobu elektriny,
 4. prijímanie žiadostí o uzatvorenie zmluvy o postúpení práv a povinností výrobcu elektriny z uzatvorených zmlúv o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy,
 5. Žiadosti o pripojenie malého zdroja, ktorého výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie podľa § 4 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.
 6. Žiadosti o pripojenie týkajúce sa:
  1. nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o podpore“), a
  2. lokálnych zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému,
 7. ktoré budú spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. doručené po tom, ako Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v súlade so Zákonom o podpore určí a zverejní na svojom webovom sídle inštalovaný výkon takýchto zariadení na výrobu elektriny, ktoré je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Oznámenie inštalovaného výkonu“).

  Táto výnimka z Pozastavenia prijímania platí výlučne do vyčerpania inštalovaného výkonu uvedeného v Oznámení inštalovaného výkonu.

  Žiadosti o pripojenie takýchto zariadení na výrobu elektriny, doručené spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. pred dňom Oznámenia inštalovaného výkonu a Žiadosti o pripojenie takýchto zariadení na výrobu elektriny, doručené spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po vyčerpaní inštalovaného výkonu uvedeného v Oznámení inštalovaného výkonu, nebudú spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. prijaté na vybavenie a budú spolu so všetkými prílohami vrátené ich odosielateľovi.

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určí a zverejní na svojom webovom sídle Oznámenie inštalovaného výkonu v súlade s § 18i ods. 20 Zákona o podpore do 28. februára 2019 a následne v súlade s § 14 ods. 1 písm. a) Zákona o podpore každoročne do 30. júna.

 8. Žiadosti o pripojenie týkajúce sa zariadení na výrobu elektriny určených Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v súlade s § 5c Zákona o podpore.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy s účinnosťou odo dňa 19. 12. 2013 až do odvolania pozastavila prijímanie (i) žiadostí o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Žiadosti o pripojenie“), (ii) žiadostí o poskytnutie územnotechnickej informácie k výstavbe energetického zariadenia na výrobu elektriny, a žiadostí o poskytnutie stanoviska  pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výrobu elektriny (ďalej len „Pozastavenie prijímania“). Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v Pozastavení prijímania  zároveň uviedla, na ktoré žiadosti sa Pozastavenie prijímania nevzťahuje (ďalej len „Výnimky z Pozastavenia prijímania“).

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy týmto oznamuje nasledujúce rozšírenie Výnimiek z Pozastavenia prijímania.

Pozastavenie prijímania sa nevzťahuje aj na Žiadosti o pripojenie týkajúce sa:

 1. nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o podpore“), a
 2. lokálnych zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému,

ktoré budú spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. doručené po tom, ako Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v súlade so Zákonom o podpore určí a zverejní na svojom webovom sídle inštalovaný výkon takýchto zariadení na výrobu elektriny, ktoré je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Oznámenie inštalovaného výkonu“).

Táto Výnimka z Pozastavenia prijímania platí výlučne do vyčerpania inštalovaného výkonu uvedeného v Oznámení inštalovaného výkonu.

Žiadosti o pripojenie takýchto zariadení na výrobu elektriny, doručené spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. pred dňom Oznámenia inštalovaného výkonu a Žiadosti o pripojenie takýchto zariadení na výrobu elektriny, doručené spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po vyčerpaní inštalovaného výkonu uvedeného v Oznámení inštalovaného výkonu, nebudú spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. prijaté na vybavenie a budú spolu so všetkými prílohami vrátené ich odosielateľovi.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určí a zverejní na svojom webovom sídle Oznámenie inštalovaného výkonu v súlade s § 18i ods. 20 Zákona o podpore do 28. februára 2019 a následne v súlade s § 14 ods. 1 písm. a) Zákona o podpore každoročne do 30. júna.

Pozastavenie prijímania sa nevzťahuje aj na Žiadosti o pripojenie týkajúce sa zariadení na výrobu elektriny určených Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v súlade s § 5c Zákona o podpore.

V Bratislave boli slávnostne vyhlásené výsledky študentskej súťaže na tému redizajn trafostaníc ZSDIS. Víťazkou sa stala Michaela Tomová, študentka 2. ročníka Fakulty architektúry STU. Všetky súťažné práce si môžete pozrieť na výstave, ktorá potrvá v priestoroch design factory, Bottova 2, Bratislava do 15. februára 2019.

Súťaž vyhlásili v septembri minulého roka spoločnosť Západoslovenská distribučná, spolu s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity a občianskym združením design factory. Študenti mali vypracovať návrh nového vonkajšieho dizajnu kioskových transformačných staníc, ktoré by citlivo ladili s urbanistickým prostredím, v ktorom sa nachádzajú. V rámci zadania boli špecifikované tri prostredia – obytná zóna mestského typu; obytná zóna vidieckeho typu a historické centrum mesta. Študenti tak predkladali viaceré návrhy, ktoré vystihovali špecifiká jednotlivých prostredí a svojím vzhľadom ich dotvárali.

Toto najlepšie vystihla vo svojej víťaznej práci Michaela Tomová, poslucháčka 2. ročníka FA STU (pedagóg  Mgr. art. Tibor Antony). Jej návrh dáva možnosť veľkému množstvu variantných riešení adaptovaných pre rôzne prostredia len pri jednoduchej zmene grafického motívu. Ekonomické riešenie, jednoducho aplikovateľné do výrobného procesu, ponúka možnosť ďalšieho rozvoja pri zachovaní všetkých funkčných a technických podmienok. Víťazka tak okrem finančnej odmeny získala možnosť spolupodieľať sa na príprave dizajnmanuálu transformačných staníc.

Naša spoločnosť si uvedomuje, že umiestnenie transformačných staníc, ktoré nie je možné nijakým spôsobom skryť ani odstrániť, je z estetického hľadiska nie vždy vyhovujúce. Čo však môžeme robiť je, že upravíme ich vonkajší dizajn tak, aby dopĺňali prostredie, v ktorom sa nachádzajú. Minulý rok sme napríklad spolupracovali s umelcami zo združenia Euforion, ktorí počas festivalu Bratislava Street Art 2018 tvorili svoje diela priamo na rozvodných skriniach na Jakubovom námestí. Vďaka tejto súťaži sme zas získali množstvo inšpirácie od mladých ľudí na to, ako v budúcnosti stanice stavať tak, aby boli v súlade s miestom, v ktorom sa nachádzajú...“, uviedol Andrej Juris, predseda predstavenstva ZSD.

Slávnostné vyhlásenie

Víťazný návrh

Výstava

V rámci riešenia developerských projektov pristupuje spoločnosť Západoslovenská distribučná k viacerým zmenám a vylepšeniam. Nový proces nájdete od piatka 1. februára 2019 na našom webe v aktualizovanej sekcii Developeri.

Prehľad najdôležitejších zmien v procese priebehu developerského projektu:

 • Zmluva o spolupráci je nahradená Zmluvou o pripojení odberných elektrických zariadení;
 • Cenu  za pripojenie treba zaplatiť vopred;
 • Vyjadrenie pre stavebné povolenie bude zaslané až po podpise Zmluvy a zaplatení ceny za pripojenie;
 • Zazmluvnenie koncových odberateľov je rýchlejšie a jednoduchšie.

V nadväznosti na tieto zmeny sme upravili štruktúru sekcie Developeri tak, aby reflektovala aktualizovaný proces. Do sekcie sa najrýchlejšie dostanete z ľavej časti menu na hlavnej stránke zsdis.sk. Aktualizovaná bola infografika a aj jednotlivé záložky, v ktorých je podrobne popísaný priebeh developerského projektu:

 • Posúdenie možnosti pripojenia
 • Územné rozhodnutie
 • Stavebné povolenie
 • Podanie hromadnej žiadosti o pripojenie
 • Plnenie podmienok zmluvy
 • Pripojenie odberných miest koncovými zákazníkmi

Zároveň sme doplnili Kontaktný formulár pre developerov, cez ktorý nás môžete kontaktovať a upresniť, usmerniť alebo prekonzultovať váš investičný zámer.

Developeri

Spoločnosti Západoslovenská distribučná (ZSD) a E.ON Distribuce spolu s partnermi projektu a prevádzkovateľmi prenosových sústav ČEPS a SEPS získali od Európskej komisie kofinancovanie vo výške   91,2 milióna EUR na medzinárodný projekt inteligentnej sústavy ACON Smart grid. Ide o prvý projekt distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi PCI projektami (projekty spoločného záujmu) a zároveň dostal historicky najvyšší grant.

Cieľom projektu ACON, ktorého koordinátorom je spoločnosť Západoslovenská distribučná, je modernizácia a zvýšenie efektívnosti distribučnej sústavy a prehlbovanie cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou a Českou republikou. Výrazne sa tak prispeje k integrácii trhu s elektrinou medzi oboma krajinami a ku vzniku ekonomicky výhodnej elektrizačnej sústavy s malými stratami a s vysokou kvalitou a bezpečnosťou dodávok. Na modernizáciu distribučnej sústavy budú využívane smart grid technológie, čím sa vytvorí technické prostredie umožňujúce realizáciu iných inteligentných riešení v budúcnosti.

Ide o historicky prvý projekt s masívnym nasadením najmodernejších smart technológií, ktoré umožnia nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch.

V rámci projektu sa bude nielen modernizovať už existujúca infraštruktúra, ale zároveň aj budovať nová. Ako príklad môžem uviesť novú elektrickú stanicu v Borskom Svätom Jure, či digitalizáciu vyše 200 kilometrov 22kV vedení. Medzi prínosy projektu ACON by som zaradil výrazné zlepšenie parametrov výkonnosti distribučnej siete, predovšetkým poruchovosti a odstávok vyvolaných údržbou, ako aj zníženie strát vznikajúcich pri preprave elektriny. Zvýšený zákaznícky komfort pocíti vďaka projektu ACON v horizonte nasledujúcich šiestich rokov vyše 190 000 našich zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Myjava, Skalica, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom,“ uviedol Marian Rusko, člen predstavenstva ZSE.

„Díky ACONu budeme do naší distribuční sítě masivně zavádět inteligentní technologie, které nám pomáhají regulovat energii přesně podle spotřeby a do budoucna umožní více zapojit obnovitelné zdroje, například solární panely. Investicemi do chytrých sítí zvýšíme stabilitu a bezpečnost dodávek i ekonomickou efektivitu sítí a zároveň zkvalitníme dálkové řízení sítí. Cílem je připravit distribuční síť na budoucí desetiletí, aby umožnila budoucí připojení elektromobilů, baterií a dalších zařízení, které si zákazníci budou přát,“ vysvětluje Zdeněk Bauer, predseda predstavenstva E.ON Distribuce.

Vedenie

Projekt ACON je realizovaný v pohraničných oblastiach západného Slovenska, avšak benefity z projektu budú mať dosah nielen na územie celého Slovenska, ale aj okolitých krajín. Implementácia smart prvkov poskytne adekvátnu kapacitu pre všetkých užívateľov distribučnej sústavy a umožní jej lepší monitoring. Jednoduchšia identifikácia potenciálnych porúch skráti čas potrebný na ich odstránenie.  Zákazníkovi tak poskytneme stabilnejšiu distribučnú sústavu s minimom výpadkov a vysokou kvalitou dodávok.

Možnosť spolufinancovať rozvoj distribučnej sústavy zo zdrojov EÚ predstavuje príležitosť ako výrazným spôsobom prispieť ku digitalizácii našej distribučnej sústavy a ponúknuť nové technologické riešenia užívateľom sústavy. Celková hodnota podporeného projektu ACON sa pohybuje vo výške 182 mil. EUR, pričom spolufinancovanie z európskych zdrojov dosahuje 91,2 mil. EUR, t.j. 50 % z hodnoty projektu a náklady každého z partnerov projektu predstavujú 50 %.

Projekty spoločného záujmu predstavujú kľúčové cezhraničné energetické infraštrukturálne projekty EÚ, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie jednotného energetického trhu a dosiahnutie dostupnej, bezpečnej a obnoviteľnej energie. Začiatok výstavby sa predpokladá v druhej polovici tohto roka.

Logo ACON

Ak vás baví analytika, funkčný dizajn, transparentnosť, alebo sa zaujímate o obnoviteľnú energiu, zapojte sa do energetického hackathonu, ktorý v dňoch  9. a 10. novembra organizuje spoločnosť Západoslovenská distribučná.

Cieľom energetického hackathonu je vytvorenie komunitného energy-sharing na základe reálnych dát (ročná spotreba komunity 150 odberných miest + ročná simulácia výroby FV elektrární so zohľadnením cenových taríf). Víťazný tím môže vyhrať až 6000 eur.

Dve výzvy

 1. V rámci prvej výzvy budú mať účastníci vytvoriť simuláciu komunitného systému zdieľania energie na základe dát reálnej spotreby 150 odberných miest a zjednodušených obchodných podmienok. Cieľom výzvy je porovnanie celkovej sumy za ročnú spotrebu energie každého odberného miesta pri danom objeme vyrobenej a zdieľanej energie v komunite a celkovej sumy za spotrebu energie bez možnosti výroby energie a komunitného obchodovania.
 2. V rámci druhej výzvy budú účastníci vymýšľať alternatívny model k prvej výzve, čiže spôsob riešenia výroby a obchodovania s elektrickou energiou v rámci danej komunity 150 odberných miest. Riešenie však musí využívať alternatívne prvky, ako napríklad použitie batérií, umiestnenie FV elektrární, obchod s vyrobenou energiou a pod.

Registrovať sa môžete priamo na stránke organizátora súťaže Impact HUB Bratislava, kde nájdete aj ďalšie informácie.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná uviedla do prevádzky novú elektrickú stanicu, ktorá bude zásobovať celý areál priemyselného parku Sereď-Juh a okolie. Celkové náklady na výstavbu boli približne 10 miliónov eur. Stanica bude schopná dodávať 40 MW elektrického výkonu, a okrem priemyselného parku bude po plnom napojení na existujúcu 22 kV infraštruktúru, dodávať elektrickú energiu aj obyvateľom mesta Sereď a priľahlého regiónu. 

Pri výstavbe boli použité najmodernejšie zariadenia a technológie s cieľom vybudovať bezpečnú, ekologickú a spoľahlivú stavbu, ktorá bude plniť svoju funkciu minimálne najbližších 40 rokov. Stanica je projektovaná ako bezobslužná.

Hoci je územie, na ktorom je nová stanica postavená, v blízkosti ES Križovany, s hľadiska transformačného výkonu sa dostalo na hranicu technickej využiteľnosti. „Vybudovanie novej stanice umožní príchod nových investorov a rozvoj tejto lokality. Aj samotné mesto Sereď bolo doteraz napájané zo vzdialenejších napájacích bodov. Nová elektrická stanica prinesie vyššiu spoľahlivosť dodávok elektrickej energie pre vyše 30 tisíc obyvateľov, a zároveň prispeje aj k rozvoju regiónu, “ uviedol Andrej Juris, predseda predstavenstva ZSD.

Výstavba elektrickej stanice prebiehala od januára 2018 a aktuálne je vo fáze skúšobnej prevádzky. Kolaudácia a uvedenie do plnej prevádzky bude v priebehu novembra 2018.

Elektrická stanica

Od stredy 10. októbra je na našom webe dostupná sekcia Výrobcovia v úplne novej podobe.

Zmenila sa jej štruktúra aj obsah s cieľom poskytnúť našim zákazníkom zo segmentu výrobcovia informácie o vybavení ich požiadaviek spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., krok po kroku od postupu uzatvorenia zmluvy až po uvedenie zdroja do prevádzky či prípadnú zmenu alebo ukončenie spolupráce.

Najdôležitejšou časťou sekcie Výrobcovia na zsdis.sk zostávajú stránky venované malým zdrojom do 10 kW, keďže pre prijímanie žiadostí o pripojenie pre zariadenia na výrobu elektriny s väčšou kapacitou platí stop stav. Prehľadnejšie menu sekcie je rozčlenené podľa toho, v akom štádiu procesu pripojenia sa požiadavka výrobcu nachádza:

 • Pred pripojením
 • Uzatvorenie zmluvy
 • Uvedenie do prevádzky
 • Zmeny pripojenia
 • Ukončenie pripojenia
 • Zákonná podpora
 • Povinnosti

Kroky, potrebné pre uzatvorenie zmluvy, si môžete po novom pozrieť aj v prehľadnej infografike, pričom priamo z obrázka vedú odkazy na relevantné stránky s popisom jednotlivých krokov.  Lepší prehľad získate vďaka ďalšej infografike aj o plnení Technických podmienok pripojenia. 

Keďže na základe doterajších skúseností spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. majú mnohí výrobcovia elektriny častokrát nedôvodné obavy, že uvedením ich zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky jeho pripojením do distribučnej sústavy a tým využívaním prístupu do distribučnej sústavy budú zaťažení platbou za prístup do distribučnej sústavy (G – komponentom) a odvodom do Národného jadrového fondu, sa spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. rozhodla informovať výrobcov elektriny o prípadoch, kedy platbu za prístup do distribučnej sústavy (G – komponent) a odvod do Národného jadrového fondu nie sú povinní uhrádzať. 

A. Platba za prístup zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy

A1. Všeobecné oslobodenie od platby za prístup zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy

Podľa § 3 ods. 3 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „Vyhláška o pravidlách trhu“) platí, že: „Platba za prístup do sústavy sa neúčtuje výrobcovi elektriny, ktorý odoberá elektrinu zo sústavy na účely čerpania v prečerpávacích vodných elektrárňach a na zariadeniach na výrobu elektriny slúžiacich výlučne na poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo výlučne na dodávku regulačnej elektriny.“.

Podľa § 26 ods. 23 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  č. 18/2017 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „Cenová vyhláška“) platí, že: „Platba za prístup do distribučnej sústavy sa uhrádza prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy výrobcom elektriny pripojeným do regionálnej distribučnej sústavy vo výške 30% hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity dojednanej v zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy alebo z hodnoty výšky celkového inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu elektriny, ak zariadenie na výrobu elektriny nemá uzatvorenú zmluvu o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy vo výške tarify za dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu podľa cenového rozhodnutia úradu za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok t pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy. Výrobcom elektriny pripojeným do regionálnej distribučnej sústavy sa uhrádza prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy platba za prístup do distribučnej sústavy vo výške podľa prvej vety na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy. Výrobcovia elektriny si rezervovanú kapacitu neobjednávajú. Na napäťovej úrovni nízkeho napätia sa hodnota maximálnej rezervovanej kapacity rovná hodnote rezervovanej kapacity určenej menovitou hodnotou hlavného ističa v ampéroch. To neplatí pre výrobcu elektriny, ktorého zariadenie na výrobu elektriny slúži výlučne na poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo výlučne na dodávku regulačnej elektriny a výrobcu elektriny, ktorý prevádzkuje zariadenie na výrobu elektriny z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW.“.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že platbu za prístup do distribučnej sústavy neplatia výrobcovia elektriny:

a) ktorí odoberajú elektrinu z distribučnej sústavy na účely čerpania v prečerpávacích vodných elektrárňach,

b) ktorých zariadenia na výrobu elektriny slúžia výlučne na poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo výlučne na dodávku regulačnej elektriny,

c) ktorí prevádzkujú zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW.

A2. Osobitné oslobodenie od platby za prístup zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy

Podľa § 26 ods. 26 písm. a) Cenovej vyhlášky platí, že: „Pri pripojení miestnej distribučnej sústavy alebo výrobcu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy cez existujúce odovzdávacie miesto sa tarifa za prístup do regionálnej distribučnej sústavy uhrádza za rezervovanú kapacitu zariadenia na výrobu elektriny takto: a) výrobcom elektriny sa prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy uhrádza tarifa za rezervovanú kapacitu zariadenia na výrobu elektriny vo výške podľa odseku 23 alebo tarifa za rezervovanú kapacitu odberu elektriny, ak je výrobca elektriny pripojený do regionálnej distribučnej sústavy cez existujúce odberné miesto podľa toho, ktorá rezervovaná kapacita je vyššia, (...).“.

Uvedené  znamená, že v prípade spoločného miesta pripojenia (odberné miesto/odovzdávacie miesto), sa porovnáva rezervovaná kapacita na odovzdávacom mieste s rezervovanou kapacitou na odbernom, pričom v prípade ak je rezervovaná kapacita na odbernom mieste vyššia ako rezervovaná kapacita na odovzdávacom mieste, v zmysle § 26 ods. 26 písm. a) Cenovej vyhlášky uhrádza výrobca elektriny  platbu za prístup do distribučnej sústavy iba vo vzťahu k odbernému miestu a platbu za prístup do distribučnej sústavy vo vzťahu k odovzdávaciemu miestu (tzv. G – komponent) neuhrádza.

B. Odvod do Národného jadrového fondu

Podľa § 2 ods. 6 Nariadenia o odvode do Národného jadrového fondu platí, že: „Ak výrobca elektriny dodáva ním vyrobenú elektrinu koncovému odberateľovi elektriny bez použitia sústavy, uplatňuje voči nemu efektívnu sadzbu odvodu na krytie dlhu za príslušný rok, ktorú následne uhradí prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je výrobca pripojený.“.

Podľa § 2 ods. 9 Nariadenie o odvode do Národného jadrového fondu platí, že: „Výrobca elektriny, ktorý elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny dodáva priamym vedením koncovým odberateľom elektriny alebo spotrebúva v mieste výroby elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy, a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach, uhradí efektívnu sadzbu odvodu na krytie dlhu za príslušný rok prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je výrobca pripojený. Výrobca elektriny odovzdá údaje potrebné na vyúčtovanie efektívnej sadzby odvodu na krytie dlhu za príslušný rok prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, a to vždy za príslušný mesiac do siedmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Podrobnosti o poskytovaní dát sú upravené v prevádzkovom poriadku príslušného prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je výrobca elektriny pripojený.“.

Podľa § 2 písm. a) bod 36 Vyhlášky o pravidlách trhu platí, že: „Na účely tejto vyhlášky sa rozumie v elektroenergetike (...) vlastnou spotrebou elektriny pri výrobe elektriny spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny na výrobu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny; technologickú časť zariadenia na výrobu elektriny tvorí súbor jednotlivých technologických častí nevyhnutných na výrobu elektriny tvoriaci jeden technologický celok pozostávajúci najmä zo zariadenia na skladovanie primárneho zdroja energie, zariadenia na úpravu primárneho zdroja energie, zariadenia, v ktorom sa vykonáva premena formy primárnej energie na elektrinu, zariadenia vykonávajúceho kvalitatívnu úpravu elektriny, meracieho zariadenia, riadiaceho zariadenia, kontrolného zariadenia a zariadenia na ochranu životného prostredia, (...).“.

Podľa § 2 písm. a) bod 21 Vyhlášky o pravidlách trhu platí, že: „Na účely tejto vyhlášky sa rozumie v elektroenergetike (...) ostatnou vlastnou spotrebou elektriny výrobcu elektriny spotreba elektriny výrobcu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny a spotreby elektriny na prečerpávanie v prečerpávacích vodných elektrárňach, (...).“.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že ak elektrinu vyrobenú v zariadení na výrobu elektriny výrobca elektriny nedodáva priamym vedením koncovým odberateľom elektriny a túto elektrinu používa výlučne pre potreby zariadenia na výrobu elektriny alebo svoju vlastnú spotrebu, nie je ako výrobca elektriny zaťažený odvodom do Národného jadrového fondu.

Západoslovenská distribučná vynaložila takmer milión eur na ekologizáciu svojich vedení. Inštaláciou tzv. ekochráničiek a odkloňovačov letu, minimalizuje riziko nárazov vtáctva do vedenia aj v zhoršených poveternostných podmienkach.

Sieť elektrických vedení predstavuje pre vtáctvo dva typy nebezpečenstiev. Prvým je zásah elektrickým prúdom po dosadnutí na konzolu elektrického stĺpu, po ktorom môže nasledovať úhyn. Druhým je náraz do samotného vedenia.

Západoslovenská distribučná sa preto dlhodobo venuje projektom na ochranu vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení. Jednou z aktivít, ktoré spoločnosť realizuje, v spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku, je práve osadzovanie ekozábran na konštrukcie stĺpov vedenia. Doteraz bolo na Západnom Slovensku takto ošetrených takmer 7 000 stĺpov, čo predstavuje približne 500 km bezpečných vedení. Ošetrované sú stĺpy v kritických oblastiach, pri rekonštrukcii alebo výstavbe nových stĺpov sú chráničky inštalované automaticky.

Okrem stĺpov sa označujú aj vedenia. Na rizikové vedenia bolo doteraz nainštalovaných takmer 3 000 kusov odkloňovačov letu vtákov. Tie minimalizujú riziko nárazov do vedenia aj v zhoršených poveternostných podmienkach. Na ekologizáciu vedení doteraz spoločnosť vynaložila takmer milión eur.

Ekochránička

Ekochránička 2

Inštalácia ekochráničiek v rizikovej lokalite Šurany, kde v roku 2017 došlo na stĺpe elektrického vedenia k úhynu bociana.

The largest electricity distribution company in Slovakia launched an English version of its website. It contains basic information about the company and its services, failure and outage search engine and contact information for customers who do not speak Slovak.

West Slovakia, where Západoslovenská distribučná operates, is currently experiencing an intense economic boom. One of the related effects is the increased number of foreign citizens who live and work in this region. If you speak English and you need to find out whether there is an electricity outage planned for your supply point or whether a failure lasting longer than 15 minutes has been reported there, you can use this search engine.

Communication with the operators of the Customer Line and Failure Line is only possible in Slovak. English-speaking customers can use the online chat available on working days from 8.00 a.m. to 4.00 p.m.

Západoslovenská distribučná, a.s. is part of the ZSE Group, member of the German utility group E.ON. Our mission is to provide safe and reliable energy supply, improving quality of life of citizens of the western region of Slovakia.

Illustrative picture

Illustrative picture 2

Potrebujete preveriť, či u vás nie je plánovaná odstávka elektriny? Alebo je vo vašej lokalite výpadok a chcete zistiť či porucha už bola nahlásená distribučnej spoločnosti? Pomôže vám nový, integrovaný vyhľadávač plánovaných odstávok a aktuálnych porúch na webe zsdis.sk. Informácie o odstávkach a poruchách môžete mať tiež vždy poruke vďaka Mobilnej aplikácii ZSD.

Plánované odstávky a aktuálne poruchy boli doteraz na našej stránke k dispozícii ako dva samostatné vyhľadávače. Ich spojenie do jedného miesta nie je jediným vylepšením. Veríme, že v novej podobe oceníte prehľadnejšiu grafiku a zobrazenie výsledkov prispôsobené vašej obrazovke, či už vyhľadávate na stolovom počítači, notebooku, tablete alebo v mobile.

Prehľad aktuálnych porúch len u nás

Zverejňovanie termínov plánovaných odstávok je povinnosťou, ktorá našej spoločnosti vyplýva zo zákona. Možnosť vyhľadať aj aktuálne poruchy s trvaním viac ako 15 minút je doplnkovou službou, ktorú sme zaviedli v snahe priblížiť sa potrebám zákazníkov. Spomedzi distribučných spoločností elektriny na Slovensku poskytuje prehľad aktuálnych porúch na svojom webe len Západoslovenská distribučná.

Vyhľadávač

Návod: Ako vyhľadať vaše odberné miesto?

Do vyhľadávača stačí napísať názov vašej obce.  Aby ste sa ale nemuseli scrollovať veľkým množstvom vyhľadaných lokalít, odporúčame zadať aspoň kombináciu obec + ulica. Vyhľadávanie plánovaných odstávok je možné spresniť aj zadaním dátumu od/do.

Niekedy môže byť odstávka či porucha len na časti ulice. Ak chcete mať istotu, že sa výsledok vyhľadávania týka aj vás, zadajte váš EIC kód. Ide o identifikačné číslo priradené výhradne vášmu odbernému miestu elektrickej energie. Nájdete ho na Zmluve o pripojení, ktorú ste uzatvorili so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s., aj na vyúčtovacej faktúre za elektrinu. Pokiaľ tieto dokumenty nemáte po ruke, váš EIC kód môžete zistiť aj na Zákazníckej linke Západoslovenskej distribučnej alebo u vášho dodávateľa elektriny.

Schema

Po webovom sídle www.zsdis.sk prešiel zásadnou modernizáciou aj druhý online informačný kanál pre zákazníkov ZSD - Distribučný portál. Okrem prehľadnejšieho dizajnu a jednoduchšieho ovládania prináša nové funkcie a lepšie možnosti zobrazenia dát. 

Pôvodným účelom Distribučného portálu, nazývaného tiež „Diportál“, bolo naplniť legislatívne povinnosti, ktoré Západoslovenskej distribučnej ako regulovanému subjektu určuje legislatíva vo vzťahu k tzv. dodávateľom elektriny a tiež vo vzťahu ku koncovým zákazníkom. Keďže pôvodná technológia portálu z roku 2004 už nie je udržiavaná výrobcom, bolo potrebné nahradiť ju novou a pristúpiť k celkovému redizajnu aplikácie.

Vynútená zmena bola príležitosťou využiť viaceré podnety, ktoré sme získali od samotných užívateľov portálu. Do aplikácie tak pribudli funkcionality súvisiace s technickou špecifikáciou výmeny dát, nasadzovaním inteligentných meracích systémov (IMS) a poskytovaním nameraných dát, bilančných dát a kmeňových údajov.

Aké funkcie sú k dispozícii pre neregistrovaných a registrovaných užívateľov?

Mimoriadne využívanou súčasťou Distribučného portálu je elektronický formulár žiadosti o pripojenie. Okrem neho ponúka portál neregistrovaným zákazníkom tieto hlavné funkcie: 

 • Nahlásenie odpočtu
 • Kontrola platnosti zmluvy o pripojení, overenie EIC kódu (Energy Identification Code) odberného miesta
 • Plánované odstávky

V prípade registrácie má užívateľ prístup k ďalším možnostiam, ktoré si na základe platných zmluvných vzťahov vyžadujú zachovanie dôvernosti: 

 • Odberné miesta s možnosťou filtrovať svoje portfólio podľa rôznych kritérií (EIC kód, druh distribučnej sadzby, adresné údaje, implementované IMS, časová platnosť zmlúv a pod.)
 • Intervalové dáta (činný odber, činná dodávka, údaje o meraniach jalových dát) 
 • Registrové dáta, tzn. zverejnenie zaznamenaných overených odpočtov – nielen odberu, ale aj výroby 
 • História s možnosťou konzultácie spotreby elektrickej energie tak, ako bola fakturovaná 
 • Detail s možnosťou konzultácie/kontroly zmluvných údajov, technických údajov či identifikačných údajov konkrétneho odberného miesta 

Pre dodávateľov elektriny sú na Diportále k dispozícii tieto hlavné funkcie:

 • Faktúry s možnosťou konzultácie fakturačných položiek podľa prehľadnej a voliteľnej filtrácie a uloženia duplikátu príslušného fakturačného dokladu
 • Bilančné údaje pre splnenie legislatívnej povinnosti naďalej poskytovať subjektom zúčtovania odchýlky v rámci bilančnej skupiny agregáty podľa predpísaných kritérií
 • Plánované odstávky pre splnenie legislatívnej povinnosti spoločnosti ZSD oznámiť odberateľom začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia, skrátenie lehoty vypnutia, príp. zrušenie plánovanej práce. Na rozdiel od funkcionality plánovaných odstávok pre verejnosť je dodávateľom elektriny umožnené filtrovať dáta podľa typu odberu.

Novinky, ktoré by ste nemali prehliadnuť

V závere minulého roku boli užívateľom sprístupnené funkcie Odberné miesta a údaje o dôležitých zmluvných hodnotách týkajúcich sa rezervovanej kapacity (RK), maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) a tiež upozornenia o prekročení hodnôt účinníka, RK a MRK vyjadrených v eurách. Zobrazenie týchto dát je teraz možné nie len v numerickej, ale aj v grafickej podobe. V novom riešení je napríklad nameraná hodinová práca zobrazovaná tiež formou tzv. záťažového diagramu.

Záťažový diagram

Ukážka záťažového diagramu Nameraných prekročení RK v zvolenom mesiaci: vpravo – grafické zobrazenie nameraného výkonu s informáciou o RK a MRK vo zvolenom 15 min intervale.

Intervalové dáta

Ukážka grafického zobrazenia intervalových dát za dlhšie, voliteľné obdobie. 

Nová verzia Diportálu je zákazníkom dostupná na www.diportal.sk od februára. Na prechodné obdobie sme ponechali v prevádzke aj pôvodnú verziu Diportálu.

V uplynulých dňoch kontaktovali spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. viacerí zákazníci s informáciou o podvodnom konaní neznámej osoby, ktorá sa vydáva za zamestnanca spoločnosti. Podvodné konanie spočíva v tom, že táto osoba telefonicky kontaktuje zákazníkov s informáciou, že bol u nich zistený neoprávnený odber elektriny a požaduje od nich pod hrozbou odpojenia úhradu dlžnej sumy. Spoločnosť Západoslovenská distribučná žiada  zákazníkov, aby boli ostražití a v žiadnom prípade na takéto telefonické výzvy nereagovali a požadovanú sumu neuhrádzali.   

Takýmito telefonátmi boli podľa informácií spoločnosti ZSD doteraz kontaktovaní zákazníci v Bratislave a Malých Levároch, nie je však možné vylúčiť, že sa táto osoba  zameria aj na iné regióny.

V prípade zistenia neoprávneného odberu elektriny ZSD vždy vyhotovuje písomný protokol, ktorý spolu s vyčíslením škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny a  výzvou na úhradu odosiela zákazníkovi. Spoločnosť nikdy nevymáha škodu spôsobenú neoprávneným odberom elektriny telefonicky a nikdy jej úhradu nepožaduje v hotovosti. 

V prípade akýchkoľvek pochybností o dôveryhodnosti telefonátu s rovnakým alebo obdobným obsahom, sa zákazníci môžu obrátiť na zákaznícku linku spoločnosti  0850 333 999.

Uľahčenie procesu pripojenia do distribučnej sústavy, elektronické podávanie žiadostí aj otvorenejšiu komunikáciu prináša v prehľadnej podobe nový web ZSD.

Požiadavky zákazníkov na najväčšieho distribútora elektriny na Slovensku majú prevažne technický charakter a sú špecifické pre viaceré cieľové skupiny. Aby sa návštevník novej stránky www.zsdis.sk rýchlo dostal k obsahu, ktorý hľadá, hneď v úvodnom menu si zvolí či je zo segmentu domácnosti, podnikatelia, developeri, dodávatelia elektriny, výrobcovia elektriny alebo miestne distribučné sústavy.

Web

Zobrazenie stránky je dobre prispôsobené aj pri jej prehliadaní v mobile. Počas riešenia požiadaviek vás sprevádza mnohými tipmi, nápovedami, videami či infografikami. Príkladom môže byť postup ako sa pripojiť pre domácnosti. Žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy je možné podať a jej vybavovanie sledovať prostredníctvom webovej aplikácie. Túto možnosť využíva už viac ako 60 % zákazníkov a ich počet sa stále zvyšuje.

K dispozícii sú tiež viaceré online služby, ako vyhľadávač nami preverených elektrikárov, alebo Geoportál, ktorý vám umožňuje získať priestorové údaje o zariadeniach v správe ZSD, vytvoriť situačný plán a ďalšie funkcie.

Spolupráca s FIIT STU Bratislava ukázala očakávania zákazníkov

Zrozumiteľnosť nového webu pre jeho užívateľov bola overovaná aj počas zákazníckeho testovania vo Výskumnom centre používateľského zážitku a interakcie Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Zapojení zákazníci ZSD zo segmentov domácnosti a podnikatelia riešili na novej stránke úlohy, ktoré zodpovedajú ich bežným požiadavkám.

Riešenie úloh sme podrobne sledovali a nahrávali, vrátane toho, kam sa participanti pozerajú, čo predstavuje významný indikátor pre hľadanie príčin prípadných problémov. Zamerali sme sa na to, či stránka dobre podporuje bežné scenáre použitia ako napríklad podanie žiadosti o pripojenie nového odberného miesta, či zisťovanie informácií o odstávkach. Skúmali sme, či a ako pohodlne a príjemne používatelia tieto scenáre na novom webe zvládnu,“ priblížila užívateľské testovanie webu profesorka Mária Bieliková, vedúca Výskumného centra používateľského zážitku a interakcie na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

V prírode

Mobilná aplikácia aj pre nevidiacich

Ďalšou možnosťou komunikácie so ZSD je mobilná aplikácia, ktorá ponúka informácie o aktuálnych poruchách a plánovaných odstávkach a umožňuje nahlásenie zisteného nedostatku. V roku 2018 v nej pribudnú dôležité funkcionality, vďaka ktorým bude mať zákazník lepší prehľad o jeho odbernom mieste – možnosť „samoodpočtov“, prehľad časov prepínania vysokej a nízkej tarify či upozornenia na prekročenie zmluvnej hodnoty RK a MRK a nedodržanie účinníka.

Mysleli sme aj na ľudí so špecifickými potrebami – v spolupráci s neziskovou organizáciou Stopka sme integrovali naše distribučné funkcionality do ich programu COrvus a tým ich sprístupnili i nevidiacim a ťažko slabozrakým používateľom. Program je ovládaný hlasom, čo výrazne zrýchľuje prácu zrakovo postihnutých s dotykovými telefónmi.

Mobilná aplikácia

 „Naša spoločnosť prešla v posledných rokoch veľkou zmenou. Snažíme sa realizovať viaceré aktivity, ktoré nás posunú bližšie ku zákazníkom. Okrem tradičného kontaktu ako napr. telefón, ktorí preferujú starší zákazníci, rastie dopyt po elektronickej komunikácii. Nová koncepcia webu a online služieb, ako aj uvedenie našej mobilnej aplikácie sú len začiatkom zmeny, online prostredie plánujeme určite posilňovať. Štatistiky aj rozhovory so zákazníkmi ukazujú, že toto je dominantný smer zákazníckej obsluhy aj v energetike,“ uviedol Andrej Juris, predseda predstavenstva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., si týmto dovoľuje informovať o doplnení Procesu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Proces pripojenia“) ku dňu 08. 12. 2017.

V kapitole 6. Procesu pripojenia, ods. 6.4 Podmienky pripojenia malého zdroja do DS, sa dopĺňa nasledovný text:

...
Najneskôr do 10 pracovných dní po uvedení malého zdroja do prevádzky Žiadateľ zašle v zmysle §4a odsek 6 Zákona č.309/2009 Z.z.
Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky.
...

Celé znenie odseku 6.4 bude nasledovné:

6.4. Podmienky pripojenia malého zdroja do DS

Najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom pripojenia malého zdroja do DS, je Žiadateľ povinný predložiť PDS (príslušnému špecialistovi, ktorý uzatváral ZoPz) všetky nasledujúce doklady a uviesť predpokladaný termín uvedenia malého zdroja do prevádzky:

 1. vyhlásenie o zhode na striedač a generátor,
 2. potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2 zákona 309/2009 spolu s fotokópiou osvedčenia,
 3. projektovú dokumentáciu skutkového vyhotovenia,
 4. správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznu správu) malého zdroja,
 5. potvrdenie Žiadateľa o spôsobe prenesenia zodpovednosti za odchýlku deklarujúce uzatvorenie zmluvy na dodávku/odber elektrickej energie s obchodníkom na trhu s elektrickou energiou na osobitnom tlačive - Príloha č. 7.

Doklady je nutné dodať Prevádzkovateľovi DS naraz očíslované a zoradené v zmysle horeuvedeného zoznamu!

Žiadateľ je povinný, v prípade že bola uzatvorená Zmluva o pripojení odberného zariadenia - PRI, uzatvoriť novú Združenú zmluvu o dodávke elektriny u svojho obchodníka. Uzatvorenie novej Združenej zmluvy generuje požiadavku na montáž 4Q elektromera.

Po úspešnej montáži 4Q elektromera a po pripojení malého zdroja do DS Prevádzkovateľ DS (špecialista) zašle Žiadateľovi „Oznámenie o pripojení malého zdroja do DS“ (Príloha č. 11) s uvedením termínu pripojenia malého zdroja do DS.

Po doručení potrebných dokladov k pripojeniu malého zdroja do DS a pred fyzickým pripojením malého zdroja do DS je Žiadateľ povinný uzatvoriť s Prevádzkovateľom Zmluvu o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, ktorej návrh mu Prevádzkovateľ bezodkladne odošle. Po podpise tejto zmluvy je výrobcovi elektriny umožnený prístup malého zdroja do distribučnej sústavy.

Najneskôr do 10 pracovných dní po uvedení malého zdroja do prevádzky Žiadateľ zašle v zmysle §4a odsek 6 Zákona č.309/2009 Z.z. Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky.

Verejná konzultácia k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie bola ukončená.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, organizovala, v zmysle ustanovení Nariadenia Komisie (EÚ) 631/2016 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov do elektrizačnej sústavy, v období od 15.6.2017 do 14.7.2017 verejnú konzultáciu k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie.

Príjem podnetov v rámci tejto verejnej konzultácie bol ukončený. Spracovanie výsledkov verejnej konzultácie prebehne najneskôr do 21.7.2017 a bude zverejnené na webovom sídle SEPS.

Dňa 15.6.2017 SEPS, ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, zahajuje, v zmysle ustanovení Nariadenia Komisie (EÚ) 631/2016 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov do elektrizačnej sústavy, 30 dňovú verejnú konzultáciu k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie.

Verejná konzultácia prebieha na webovej stránke SEPS, kde nájdete aj bližšie informácie o predmete a organizácii  konzultácie: http://www.sepsas.sk/

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), si týmto dovoľuje informovať o aktualizácii Procesu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ku dňu 01.10.2016 (ďalej len „Proces pripojenia“) jeho rozšírením o možnosť podávania Žiadostí o pripojenie malého zdroja do 10 kW aj pomocou elektronickej žiadosti a s tým súvisiacimi úpravami na formulároch „Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.“ (ďalej len „Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny“) resp. „Žiadosť o pripojenie malého zdroja do 10kW do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. - vydanie stanoviska k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja podľa § 4a zákona č. 309/2009 Z. z.“ (ďalej len „Žiadosť o pripojenie malého zdroja“).

(Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny a Žiadosť o pripojenie malého zdroja ďalej spoločne len „Žiadosti o pripojenie“).

Pre úspešné pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa je Žiadateľ povinný zaslať vyplnený formulár Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny resp. Žiadosť o pripojenie malého zdroja spolu s povinnými prílohami na predpísaných tlačivách, uvedených na internetovej stránke www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny. Žiadosť o pripojenie malého zdroja je možné vyplniť aj elektronicky na stránkach https://www.diportal.sk/zsdis-pri-vyroba-web/nova-ziadost.html.

Formulárom Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny je možné požiadať o:

 • pripojenie nového paralelného  zariadenia na výrobu elektriny
 • zmenu typu alebo zvýšenie/zníženie maximálnej kapacity pripojeného existujúceho zariadenia na výrobu elektriny
 • zmenu výrobcu elektriny
 • nezáväznú územnotechnickú informáciu
 • vydanie stanoviska pre Osvedčenie v zmysle zákona č.251/2012 Z.z.

Formulárom Žiadosť o pripojenie malého zdroja je možné požiadať o:

 • pripojenie nového malého zdroja
 • zmenu typu alebo zvýšenie/zníženie maximálnej kapacity pripojeného malého zdroja

V prípade, ak budú Prevádzkovateľovi doručené Žiadosti o pripojenie v rozpore s aktualizovaným Procesom pripojenia resp. Žiadosti o pripojenie nebudú obsahovať všetky požadované údaje alebo prílohy, nebudú takéto Žiadosti o pripojenie Prevádzkovateľom akceptované a budú vrátené Žiadateľovi.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná spustila webovú aplikáciu žiadosti o pripojenie malého zdroja do distribučnej sústavy.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná spustila webovú aplikáciu žiadosti o pripojenie malého zdroja do distribučnej sústavy.

Nový elektronický formulár žiadosti o pripojenie malého zdroja do distribučnej sústavy umožňuje zákazníkom jej podanie kedykoľvek a kdekoľvek. Počas vypĺňania žiadosti sú žiadateľovi pri jednotlivých poliach k dispozícii nápovedy, ktoré uľahčujú zadávanie údajov. O prijatí žiadosti o pripojenie malého zdroja je zákazník informovaný zaslaním správy na e-mail, ktorý zadal pri jej vypĺňaní.

Okrem pohodlného podania žiadosti o pripojenie malého zdroja má následne zákazník možnosť na stránke www.diportal.sk/zsdis-pri-vyroba-web/overenie-stavu-ziadosti.html sledovať stav jej spracovania.

Žiadosť o pripojenie malého zdroja je možné podať na zariadenia na výrobu elektriny spĺňajúce podmienky výroby elektriny z  malého zdroja v zmysle §4a zákona 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda na zariadenia s inštalovaným výkonom do 10kW  ktorých výroba sa nepovažuje za  podnikanie v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných súvisiacich právnych predpisov.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v nadväznosti na zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o podpore“) plne rešpektujúc práva a povinnosti Prevádzkovateľa a výrobcov elektriny upravené v Zákone o podpore ako aj v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných súvisiacich právnych predpisov, si týmto dovoľuje informovať o možnosti podávania Žiadostí o pripojenie malého zdroja do 10 kW aj pomocou elektronickej žiadosti. V ďalšom texte je uvedený základný rámec a chronologická postupnosť krokov ktoré je potrebné rešpektovať v súvislosti s pripojením malých zdrojov do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa.

 1. O pripojenie malého zdroja do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa môžete požiadať nasledovnými spôsobmi:
  1. Elektronicky vyplňte Žiadosť o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „Žiadosť o pripojenie“) na stránkach  https://www.diportal.sk/zsdis-pri-vyroba-web/nova-ziadost.html.
  2. Vyplňte a vytlačte Žiadosť o pripojenie, na tlačive ktoré je zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa  www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny.
 2. Pripojte potrebné prílohy:
  • Fotokópie typových listov s technickými údajmi zariadení od ich výrobcov (fotovoltaické panely, striedač, generátor, transformátor a pod.).
  • Prehľadný situačný plán, ortofotomapa, katastrálna mapa s vyznačením polohy objektu. V pláne musia byť zakreslené tiež všetky susediace objekty (Tu môžete využiť služby ponúkané aplikáciou Geoportál  http://www.zsdis.sk/sk/Geoportal).
  • Výpis z listu vlastníctva evidovanom v príslušnom katastri nehnuteľností na pozemok na ktorom je požadovaná výstavba zariadenia na výrobu elektriny.
  • Jednopólovú schému zapojenia vyvedenia výkonu od zariadenia na výrobu elektriny smerom k deliacemu miestu medzi žiadateľom a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., s uvedením typov a dĺžok uvažovaných vedení.
  • Úradne overený výpis z Obchodného registra SR alebo úradne overenú kópiu listiny o zriadení právnickej osoby, nie staršiu než tri mesiace (fyzické osoby, ktoré nemajú obchodnú firmu výpis neprikladajú).
 3. Doručte Prevádzkovateľovi kompletnú Žiadosť o pripojenie spolu s prílohami.
 4. Prevádzkovateľ Žiadosť o pripojenie posúdi a v prípade, ak je Žiadosť o pripojenie úplná a bez nedostatkov, Prevádzkovateľ na základe výpočtu pripojiteľnosti rozhodne, či je možné v požadovanom mieste malý zdroj pripojiť do distribučnej sústavy. Ak je na základe výpočtu pripojiteľnosti možné v požadovanom mieste malý zdroj pripojiť, Prevádzkovateľ  vypracuje a odošle Vám na podpis návrh Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej ako „Zmluva o pripojení malého zdroja“), ktorej obsahom budú obchodné a technické podmienky pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy a rezervovanie kapacity v distribučnej sústave. Odo dňa uzatvorenia Zmluvy o pripojení malého zdroja Prevádzkovateľ pre Vás rezervuje maximálnu rezervovanú kapacitu v súlade a za podmienok uvedených v Zmluve o pripojení malého zdroja.
 5. Ak pripojenie malého zdroja vyžaduje zmenu technických podmienok pripojenia existujúceho odberného elektrického zariadenia (existujúceho odberného miesta), Prevádzkovateľ spolu s návrhom Zmluvy  o pripojení malého zdroja vám odošle návrh  Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (ďalej ako „Zmluva o pripojení odberného zariadenia“) s novými technickými podmienkami pripojenia. Platnosť Zmluvy o pripojení malého zdroja je podmienená platnosťou Zmluvy o pripojení odberného zariadenia. 
 6. Prevádzkovateľ sa vyjadrí k projektovým dokumentáciám týkajúcim sa pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy až po tom, ako bude platne uzatvorená Zmluva o pripojení malého zdroja. 
 7. Ak máte záujem o bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave v zmysle §4a ods. 1 písm. c) Zákona o podpore, je povinný o to Prevádzkovateľa požiadať. Pod rozpínacím zariadením na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave sa rozumie stýkač slúžiaci ako  hlavné rozpojovacie miesto (ďalej len „HRM“) podľa technických podmienok Prevádzkovateľa. Žiadosť o montáž musí obsahovať:
  • realizačnú projektovú dokumentáciu s jednopólovou schémou zapojenia HRM,
  • fotodokumentáciu predpripraveného rozvádzača s bezprostrednou kabelážou na inštaláciu HRM,
  • špecifikácia dotknutého odberného a odovzdávacieho miesta (adresa a EIC kód) a vaše kontaktné údaje.
  • Prevádzkovateľ Vás následne kontaktuje a dohodne s Vami termín montáže HRM. Pre vylúčenie pochybností Prevádzkovateľ zabezpečuje výlučne montáž HRM. HRM (príslušný stýkač a kabeláž) si zabezpečujete vy a na vlastné náklady. 
 8. Najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy (ďalej len „DS“) je nevyhnutné predložiť Prevádzkovateľovi všetky nasledujúce doklady a uviesť predpokladaný termín uvedenia malého zdroja do prevádzky:
  • vyhlásenie o zhode na striedač a generátor;
  • potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2 zákona 309/2009 spolu s fotokópiou osvedčenia;
  • projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia;
  • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznu správu) malého zdroja;
  • potvrdenie Žiadateľa deklarujúce uzatvorenie zmluvy na dodávku a prevzatie zodpovednosti za odchýlku elektrickej energie s obchodníkom na trhu s elektrickou energiou (s ľubovoľným dodávateľom) na  predpísanom tlačive zverejnenom na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk v časti Výrobcovia elektriny.
  Ak bola uzatvorená nová Zmluva o pripojení odberného zariadenia z dôvodu zmeny technických podmienok pripojenia (viď. bod 3 vyššie), je nutné uzatvoriť so svojim dodávateľom elektriny novú zmluvu o združenej dodávke elektriny. 
 9. Po doručení kompletných dokladov pre uvedenie malého zdroja do prevádzky (doklady z bodu  8) je nutné uzatvoriť s Prevádzkovateľom Zmluvu o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, ktorej návrh Vám Prevádzkovateľ bezodkladne odošle. Po podpise tejto zmluvy Vám je umožnený prístup malého zdroja do distribučnej sústavy.
 10. Po úspešnej montáži/výmene elektromera a po pripojení malého zdroja do DS Vám Prevádzkovateľ zašle „Oznámenie o pripojení malého zdroja do DS“ s uvedením termínu pripojenia malého zdroja do DS.
Aktualizácia procesu prevodu vlastníckych práv pre zariadenia na výrobu elektriny

V nadväznosti na Proces pripojenia zariadenia na výrobu elektriny k distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 03.08.2015 si spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) týmto dovoľuje informovať o aktualizácii procesu prevodu vlastníckych práv zo Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZoPz“) a Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (ďalej len „ZoP“) na iného obchodného partnera.

Pre uskutočnenie úspešnej zmeny vlastníckych práv zariadenia na výrobu elektriny je nevyhnutné podpísanie Zmluvy o postúpení práv a povinností výrobcu elektriny Postupcom (subjekt, ktorý disponuje platnou ZoPz), Postupníkom (subjekt, na ktorého bude prepísaná, resp. postúpená pôvodná ZoPz) a Prevádzkovateľom.

Pri zmene vlastníckych práv pri zariadení na výrobu elektriny, ktoré ešte nebolo Prevádzkovateľom uvedené do prevádzky, je potrebné rešpektovať nasledovný postup:

Doručiť Prevádzkovateľovi:

 • 3 x vyplnené tlačivo „Zmluva o postúpení práv a povinností výrobcu elektriny_pred uvedením do prevádzky“, s notársky overenými podpismi Postupcu aj Postupníka, v presnej formulácii a forme na predpísaných tlačivách uverejnených na www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny – Ako sa pripojiť,
 • novú „Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave“ na Postupníka. Tlačivo je zverejnené na www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny – Ako sa pripojiť (platí iba v prípade, ak na odbernom mieste výrobne bola uzatvorená ZoP, verzia pre občanovverzia pre firmy),
 • Úradne overené výpisy Postupcu aj Postupníka z Obchodného registra SR alebo úradne overenú kópiu listiny o zriadení právnickej osoby, nie staršiu ako 3 mesiace (fyzické osoby, ktoré nemajú obchodnú firmu výpis neprikladajú).

Pri zmene vlastníckych práv pri zariadení na výrobu elektriny, ktoré už bolo Prevádzkovateľom uvedené do prevádzky, je potrebné rešpektovať nasledovný postup:

Doručiť Prevádzkovateľovi:

 • 3 x vyplnené tlačivo „Zmluva o postúpení práv a povinností výrobcu elektriny_po uvedení do prevádzky“, s notársky overenými podpismi Postupcu aj Postupníka, v presnej formulácii a forme na predpísaných tlačivách uverejnených na www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny – Ako sa pripojiť,
 • novú „Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave“ na Postupníka. Tlačivo je zverejnené na www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny – Ako sa pripojiť (verzia pre občanovverzia pre firmy),
 • úradne overené výpisy Postupcu aj Postupníka z Obchodného registra SR alebo úradne overenú kópiu listiny o zriadení právnickej osoby, nie staršiu ako 3 mesiace (fyzické osoby, ktoré nemajú obchodnú firmu výpis neprikladajú),
 • potvrdenie Postupníka deklarujúce uzatvorenie zmluvy na dodávku a prevzatie zodpovednosti za odchýlku elektrickej energie s obchodníkom na trhu s elektrickou energiou (s ľubovoľným dodávateľom) na  predpísanom tlačive („Potvrdenie výrobcu o spôsobe prenesenia zodpovednosti za odchýlku“) zverejnenom na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny – Ako sa pripojiť.

Využite bezplatnú on-line službu, ktorá vám pomôže nájsť overeného elektrikára vo vašom okolí.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná pripravila zoznam partnerov, ktorých odporúča zákazníkom na elektroinštalačné práce. Prehľadná databáza pomôže záujemcom nájsť spoľahlivého a overeného elektrikára.

Služba „odporúčaní elektrikári“ je bezplatná. Na webovej stránke ZSD sa nachádza zoznam živnostníkov a spoločností so zameraním na elektroinštalačné práce. Zverejnení odporúčaní elektrikári musia vlastniť oprávnenie na vykonávanie aspoň dvoch z týchto činností: projektovanie elektrických zariadení; elektromontážne práce (vybudovanie prípojky, montáž elektromerového rozvádzača); elektroinštalačné práce (vybudovanie bytových rozvodov, inštalácia elektrických spotrebičov); prehliadky, skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov a spotrebičov (revízna činnosť).

„Záujem o túto službu je väčší, než sme očakávali. Som rád, že zákazníkom takto uľahčujeme výber spoľahlivých elektrikárov, napríklad pri príprave odberného miesta na pripojenie do distribučnej sústavy. Keďže ročne vybavíme viac ako 20 000 žiadostí o pripojenie, dávame touto službou zároveň možnosť  kvalitným živnostníkom a firmám zadarmo sa zviditeľniť a rozšíriť tak svoju klientelu“, uviedol Andrej Juris, predseda predstavenstva ZSD.

V prípade záujmu o takúto spoluprácu so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, stačí vyplniť Žiadosť o zaradenie do databázy odporúčaných elektrikárov. Ak žiadateľ vlastní oprávanie vykonávať aspoň dve z požadovaných činností, je s ním uzatvorená zmluva o spolupráci a je zverejnený v databáze odporúčaných elektrikárov.

Zoznam odporúčaných elektrikárov sa nachádza na webovej stránke spoločnosti http://www.zsdis.sk/sk/Uvod/Online-sluzby/Odporucani-elektrikari. Živnostníci, alebo firmy sú  ňom prehľadne zoradení podľa okresov, v ktorých pôsobia, ako aj podľa činností, ktoré vykonávajú. Služba je určená pre lokalitu západného Slovenka, v ktorej spoločnosť Západoslovenská distribučná pôsobí.

Po umiestnení kurzora na vybrané pole Žiadosti sa zobrazí nápoveda, ktorá vám pomôže pri jeho vypĺňaní.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná zverejnila na svojej stránke vylepšené elektronické formuláre Žiadosti o pripojenie pre občanov aj firmy.

Vo formulároch pribudli nápovedy pre vypĺňanie jednotlivých polí, ktoré sa zobrazia pri umiestnení kurzora na konkrétne pole Žiadosti. Cieľom úprav je uľahčiť zákazníkom Západoslovenskej distribučnej proces žiadosti. Aktualizované elektronické formuláre nájdete na tejto stránke. Pre zobrazovanie nápovedy je potrebné Žiadosť buď otvoriť cez prehliadače Internet Explorer, prípadne Mozilla Firefox, alebo otvoriť až po stiahnutí do vášho počítača.

Západoslovenská distribučná, a.s., úspešne otestovala v septembri 2015 v reálnej prevádzke tzv. samoodpočty. Zákazníci mali možnosť sami nahlásiť stav elektromera na svojom odbernom mieste pre vystavenie periodickej vyúčtovacej faktúry.

Západoslovenská distribučná, a.s., úspešne otestovala v septembri 2015 v reálnej prevádzke tzv. samoodpočty. Zákazníci mali možnosť sami nahlásiť stav elektromera na svojom odbernom mieste pre vystavenie periodickej vyúčtovacej faktúry.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD) pripravuje pre odberateľov novú službu Samoodpočet, ktorá prináša možnosť nahlásiť stav elektromera samotným zákazníkom. Odpočet štandardne realizujú odpočtári, ktorí osobne navštívia každé odberné miesto. V prípade, že je odberné miesto nedostupné, periodická vyúčtovacia faktúra je vystavená v zmysle platnej legislatívy na základe výpočtu pravdepodobnej spotreby podľa typového diagramu odberu.

Samoodpočet prináša zákazníkovi možnosť nahlásiť v stanovenom období reálnu spotrebu na odbernom mieste, čo výrazne zjednoduší, v prípade nedostupnosti elektromera, získanie skutočnej spotreby,“ hovorí Andrej Juris, výkonný riaditeľ ZSD. Zo spätnej väzby vyplýva, že túto možnosť tiež vítajú klienti, ktorí si vedú pravidelnú evidenciu stavu elektromera pre vlastnú potrebu. Nová služba im poskytne  úplnú kontrolu nad fakturovanou spotrebou.

ZSD v mesiaci september otestovala novú službu na vzorke vyše 1700 zákazníkov zo segmentu domácností v rámci celého regiónu. Zákazníci mohli nahlásiť stav elektromeru telefonicky alebo emailom, pokiaľ túto možnosť nevyužili, periodická vyúčtovacia faktúra bola vystavená štandardným spôsobom. „Do testovania novej služby sa aktívne zapojilo 22 % oslovených zákazníkov, čo považujeme za veľký úspech. Po otestovaní služby u podnikateľov a samospráv službu Samoodpočet ponúkneme v roku 2016 všetkým našim zákazníkom, ktorí budú mať možnosť výberu z viacerých nástrojov vrátane webového rozhrania,“ dodáva Andrej Juris.

ZSD v roku 2015 uviedla niekoľko inovácií zameraných na zjednodušenie zákazníckej komunikácie a zákazníckeho servisu: elektronické podávanie žiadosti o pripojenie nového odberného miesta, SMS notifikácia o aktuálnych poruchách v dodávke elektrickej energie pre municipality, aplikácia pre webové stránky municipalít na zjednodušenie zistenia o plánovaných odstávkach  a aktuálnych poruchách, odporúčaní elektrikári pre prípravu pripojenia odberného miesta.

Staňte sa súčasťou databázy preverených elektrikárov na stránke zsdis.sk a získajte nových zákazníkov.

Staňte sa súčasťou databázy preverených elektrikárov na stránke zsdis.sk a získajte nových zákazníkov.

Všetky potrebné informácie a registračný formulár nájdete na stránke www.zsdis.sk/elektrikari a v informačnom letáku. Tešíme sa na spoluprácu.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná zriadila od 1. augusta 2015 inštitút ombudsmana.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná zriadila od 1. augusta 2015 inštitút ombudsmana. Na ombudsmana sa môžu obrátiť zákazníci, ktorí svoje podnety riešili ako reklamáciu a nie sú spokojní s výsledkom reklamačného procesu. Podanie zákazníka sa bude následne prešetrovať nezávisle od výsledku predchádzajúceho reklamačného konania.

V rámci nového šetrenia sa bude skúmať predovšetkým to, či spoločnosť Západoslovenská distribučná postupovala v súlade s platnými právnymi predpismi, predpismi záväznými pre účastníkov trhu s elektrinou, zmluvnými záväzkami a vykonateľnými rozhodnutiami súdov a orgánov verejnej moci. V prípade, že ombudsman vyhodnotí podnet ako oprávnený, navrhne aj riešenie na urovnanie sporu.

Naša spoločnosť chce zákazníkom poskytovať za každých okolností férové a kvalitné služby.  Napriek tomu môžu nastať situácie, keď majú zákazníci dojem, že ich podnet nebol dostatočne prešetrený, poprípade nepovažujú za dostatočný spôsob, akým sa ku riešeniu podania spoločnosť postavila. Zriadením inštitútu ombudsmana dávame zákazníkom možnosť nezávislého preverenia vzniknutého problému,“ uviedol Andrej Juris, predseda predstavenstva Západoslovenskej distribučnej. 

Ombudsmana ZSD je možné kontaktovať elektronicky na adrese ombudsman@zsdis.sk, resp. písomnou formou na korešpondenčnej adrese spoločnosti (Západoslovenská distribučná, a.s.; P.O.BOX 292; 810 00 Bratislava 1). Písomné podanie je možné doručiť aj osobne, do podateľne spoločnosti na adrese: Západoslovenská distribučná, a.s.; Čulenova 6; 816 47 Bratislava.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., vstúpila na trh dňa 1. júla 2007 ako 100 % dcérska akciová spoločnosť Západoslovenskej energetiky, a.s. Spoločnosť zodpovedá za prevádzku distribučnej sústavy. Je držiteľom všetkých potrebných licencií o energetike a podlieha pravidlám regulácie podľa výnosov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Aktualizácia procesu pripojenia výrobných zariadení (malých zdrojov)

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), si týmto dovoľuje informovať o aktualizácii Procesu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny k distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 03.08.2015 Prevádzkovateľa (ďalej len „Proces pripojenia“) jeho doplnením o podmienky pripojenia malých zdrojov do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „Podmienky pripojenia malých zdrojov“).

Podmienky pripojenia malých zdrojov reagujú na posledné zmeny zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o podpore“) plne rešpektujúc práva a povinnosti Prevádzkovateľa a výrobcov elektriny upravené v Zákone o podpore ako aj v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných súvisiacich právnych predpisov.

V ďalšom texte je uvedený základný rámec a chronologická postupnosť krokov ktoré je potrebné rešpektovať v súvislosti s procesom pripojenia malých zdrojov do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa.

 1. Žiadateľ o pripojenie malého zdroja (ďalej len „Žiadateľ“) je povinný podať  žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny k distribučnej sústave Prevádzkovateľa, na tlačive ktoré je zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk (ďalej len „Žiadosť o pripojenie“). V úvode Žiadosti je Žiadateľ povinný označiť krížikom pole „Žiadosť o vydanie stanoviska k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja podľa § 4a zákona č. 309/2009 Z. z. Upozorňujme, že pre správne posúdenie práv Žiadateľa podľa § 4a Zákona o podpore je potrebné vyplniť okrem iného aj bod 22 Žiadosti a predložiť potrebné prílohy, ktoré sú uvedené v závere Žiadosti.
 2. Prevádzkovateľ (miestne príslušný špecialista tímu správy VN, NN) Žiadosť o pripojenie posúdi a v prípade, ak je Žiadosť o pripojenie úplná a bez nedostatkov, Prevádzkovateľ na základe výpočtu pripojiteľnosti rozhodne, či je možné v požadovanom mieste pripojenia malý zdroj pripojiť do distribučnej sústavy. Ak je na základe výpočtu pripojiteľnosti možné v požadovanom mieste pripojenia malý zdroj pripojiť, Prevádzkovateľ  vypracuje a Žiadateľovi odošle na podpis návrh zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej ako „Zmluva o pripojení malého zdroja“), ktorej obsahom budú obchodné a technické podmienky pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy a rezervovanie kapacity v distribučnej sústave. Odo dňa uzatvorenia Zmluvy o pripojení malého zdroja Prevádzkovateľ pre Žiadateľa rezervuje maximálnu rezervovanú kapacitu v súlade a za podmienok uvedených v Zmluve o pripojení malého zdroja.
 3. Ak pripojenie malého zdroja vyžaduje zmenu technických podmienok pripojenia existujúceho odberného elektrického zariadenia (existujúceho odberného miesta, napr. potreba premiestnenie elektromerového rozvádzača na verejne prístupné miesto), Prevádzkovateľ spolu s návrhom Zmluvy  o pripojení malého zdroja odošle Žiadateľovi návrh  zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (ďalej ako „Zmluva o pripojení odberného zariadenia“) s novými technickými podmienkami pripojenia. Platnosť Zmluvy o pripojení malého zdroja je podmienená platnosťou Zmluvy o pripojení odberného zariadenia. 
 4. Prevádzkovateľ sa vyjadrí k projektovým dokumentáciám týkajúcim sa pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy až po tom, ako bude platne uzatvorená Zmluva o pripojení malého zdroja. 
 5. Ak má Žiadateľ záujem o bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave v zmysle §4a ods. 1 písm. c) Zákona o podpore, je povinný o to Prevádzkovateľa požiadať (zástupcu, osobu poverenú konať v technických veciach Zmluvy o pripojení malého zdroja – miestne príslušného špecialistu tímu správy VN, NN). Pod rozpínacím zariadením na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave sa rozumie stykač slúžiaci ako  hlavné rozpojovacie miesto (ďalej len „HRM“) podľa technických podmienok Prevádzkovateľa. Žiadosť o montáž musí obsahovať:
  • realizačnú projektovú dokumentáciu s jednopólovou schémou zapojenia HRM,
  • fotodokumentáciu predpripraveného rozvádzača s bezprostrednou kabelážou na inštaláciu HRM,
  • špecifikácia dotknutého odberného a odovzdávacieho miesta (adresa a EIC kód) a kontaktné údaje na Žiadateľa.
  Prevádzkovateľ následne kontaktuje Žiadateľa a dohodne s ním termín montáže HRM. Pre vylúčenie pochybností Prevádzkovateľ zabezpečuje výlučne montáž HRM. HRM (príslučný stykač a kabeláž) si Žiadateľ zabezpečuje sám a na vlastné náklady. 
 6. Za týmto účelom je Žiadateľ povinný najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy (ďalej len „DS“) predložiť Prevádzkovateľovi všetky nasledujúce doklady a uviesť predpokladaný termín uvedenia malého zdroja do prevádzky:
  • vyhlásenie o zhode na striedač a generátor;
  • potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2 zákona 309/2009;
  • projektovú dokumentáciu skutkového vyhotovenia;
  • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznu správu) malého zdroja;
  • potvrdenie Žiadateľa o spôsobe prenesenia zodpovednosti za odchýlku deklarujúce uzatvorenie zmluvy na dodávku/odber elektrickej energie s obchodníkom na trhu s elektrickou energiou na  tlačive zverejnenom na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk v časti „Výrobcovia elektriny“
  Týmto nie sú dotknuté povinnosti Žiadateľa podľa §4a ods. 5 a 6 Zákona o podpore.

  Ak bola uzatvorená Zmluva o pripojení odberného zariadenia z dôvodu zmeny technických podmienok pripojenia,(viď. bod 3 vyššie) je Žiadateľ povinný uzatvoriť so svojim dodávateľom elektriny novú zmluvu o združenej dodávke elektriny, ktorá iniciuje výmenu elektromera na odbernom mieste. 
 7. Po úspešnej montáži/výmene elektromera a po pripojení malého zdroja do DS Prevádzkovateľ zašle Žiadateľovi „Oznámenie o pripojení malého zdroja do DS“ s uvedením termínu pripojenia malého zdroja do DS. 
 8. Po doručení „Oznámenia o pripojení malého zdroja do DS“ je Žiadateľ povinný uzatvoriť s Prevádzkovateľom Zmluvu o prístupe malého zdroja do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, ktorej návrh mu Prevádzkovateľ bezodkladne odošle. Po podpise tejto zmluvy je výrobcovi elektriny umožnený prístup malého zdroja do distribučnej sústavy.

Pri rekonštrukciách bytových domov prichádza často k manipulácii s elektromermi, o čom nie sú majitelia/nájomníci bytov informovaní. V snahe predísť takýmto situáciám, pripravila spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. formulár Žiadosť o hromadné odplombovanie/zaplombovanie, ktorú musí podať oprávnená osoba (napr. správca bytového domu) v prípade, že žiada o odplombovanie/zaplombovanie dvoch a viac elektromerov.

Viac informácií o službe hromadného odplombovania a zaplombovania

Spoločnosť Západoslovenská distribučná ponúka obciam a mestám, ktoré spadajú do jej územnej pôsobnosti, balík bezplatných služieb. Služby uľahčia informovanie občanov o plánovaných i neplánovaných odstávkach elektrickej energie.

Prvou službou je umiestnenie bannera priamo na webové stránky miest a obcí. Banner umožní občanom jednoduchý prístup na získanie informácií ohľadom plánovaných odstávok elektriny v ich obci/meste na nasledujúcich 15 kalendárnych dní. Okrem plánovaných odstávok získajú občania priamy prístup na informáciu o aktuálnych neplánovaných poruchách, ktoré trvajú viac ako 15 minút. Informácia obsahuje začiatok poruchy a predpokladaný čas odstránenia.

Prostredníctvom bannera sa občania jediným kliknutím dostanú k podaniu on-line žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy, bez nutnosti hľadania elektronickej žiadosti o pripojenie.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná zároveň informovala o poskytnutí týchto bezplatných služieb všetkých primátorov / starostov miest a obcí.

Druhou službou je zasielanie SMS správ primátorom/starostom v prípade porúch súvisiacich s distribúciou elektrickej energie v konkrétnom meste či obci. Prostredníctvom SMS správ budú informovaní o vzniku poruchy v ich meste/obci, počte dotknutých miest a predpokladanom čase odstránenia poruchy.  

V prípade záujmu o túto aplikáciu stačí, aby primátor/starosta nahlásil mobilné telefónne číslo, na ktoré si žiada zasielanie informácií o poruchách. Telefónne číslo, spolu s názvom obce (v Bratislave názov mestskej časti)  stačí poslať emailom na adresu odberatel@zsdis.sk.

Ospravedlňujeme sa za prípadné nepohodlie počas obmedzenej dostupnosti.

Vážení zákazníci,

v súčasnosti realizujeme údržbu Distribučného portálu. Prebieha aktualizácia a technická optimalizácia systému za účelom zvýšenia jeho rýchlosti a spoľahlivosti. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepohodlie počas obmedzenej dostupnosti.

Inteligentný merací systém elektriny už aj na Slovensku.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., prináša na Slovensko inteligentný merací systém, ktorý ponúka koncovým odberateľom možnosť efektívnejšieho využívania elektrickej energie. Inteligentný merací systém, tzv. „smart metering“, bude bezplatne zavedený vo viacerých fázach tým koncovým odberateľom, ktorých ročná spotreba presiahne minimálne 4 MWh, prípadne výrobcom elektriny, resp. vlastníkom nabíjacích staníc.

 

IMS


Inteligentný merací systém je plne automatizovaný a umožňuje zber, spracovanie a prenos nameraných údajov o výrobe a spotrebe elektriny. Tento systém prináša benefity nielen koncovým odberateľom, ale aj dodávateľom elektriny a prevádzkovateľom distribučných sústav. „Zavedením smart meteringu ponúkame koncovým odberateľom nástroj, vďaka ktorému môžu znížiť svoju spotrebu a následne ušetriť. Systém im poskytne jednoduchý nepretržitý online prístup k aktuálne nameraným hodnotám, na základe ktorého môžu prijímať konkrétne opatrenia na šetrenie elektrickej energie,“ uviedol Andrej Juris, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Koncoví odberatelia budú môcť využívať viactarifné sadzby pre presun spotreby mimo špičku s nižšou tarifou. Zákazník si bude môcť nahradiť systém zálohových platieb platbou za reálnu spotrebu. Vzhľadom na plnú automatizáciu systému príde k výraznej eliminácii fyzických odpočtov, ktoré zaťažovali prevádzkovateľa i samotného koncového odberateľa.

Inteligentný merací systém umožní efektívnejší monitoring distribučnej sústavy, účinnejšie odhaľovanie nelegálnych odberov, rýchlejšiu identifikáciu porúch a ich odstránenie.  Prevádzkovatelia služieb budú môcť na základe monitorovania reálnej spotreby pripraviť prozákaznícke produkty pre svojich koncových odberateľov.

Všetky informácie o spotrebe nájde koncový používateľ na webovej stránke spoločnosti www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Distribucny-portal, kde mu bude po registrácii vytvorené vlastné používateľské konto.

Inštalácia inteligentného meracieho systému začala v rámci pilotnej prevádzky 1. augusta 2014. Je rozdelená do troch fáz, v rámci ktorých budú zapájaní koncoví odberatelia. Potrvá do konca roku 2020.
Odberatelia sú zaradení do štyroch kategórií. Odberatelia zaradení do 1. kategórie (ročná spotreba min. 15 MWh a súčasne max. rezervovaná kapacita min. 30 kW, resp. 45 A – napr. malí a strední podnikatelia, reštaurácie, školy ) budú mať IMS nainštalovaný do 31. decembra 2015.

Odberatelia zaradení do 2. kategórie (ročná spotreba min. 4 MWh a súčasne max. rezervovaná kapacita min. 30 kW, resp. 45 A – napr.: malí a strední podnikatelia, reštaurácie, školy ) a 4. kategórie (výrobcovia elektriny, resp. vlastníci nabíjacej stanice) budú mať  IMS nainštalovaný do 31. decembra 2016.

Odberatelia spadajúci do 3. kategórie (ročná spotreba min. 4 MWh a súčasne max. rezervovaná kapacita je menšia ako 30 kW, resp. 45 A – napr.: väčšie rodinné domy, spoločné bytové priestory) budú mať IMS nainštalovaný do 31. decembra 2020.

Povinnosť zavedenia inteligentného meracieho systému vyplýva Slovensku z európskej legislatívy a je stanovená Zákonom 251/2012 o energetike.

Viac informácií o inteligentných meracích systémoch

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., zaznamenala v poslednom čase viacero pokusov o podvod, keď neznáma osoba požadovala od zákazníka falošnú platbu za výmenu elektromera.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., zaznamenala v poslednom čase viacero pokusov o podvod, keď neznáma osoba požadovala od zákazníka falošnú platbu za výmenu elektromera.

Upozorňujeme preto všetkých našich zákazníkov, či už sa jedná o domácnosti alebo firmy a organizácie, že spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., nikdy nevyžaduje úhradu faktúry alebo iné platby v hotovosti. Všetky platobné operácie vo vzťahu k distribučnej spoločnosti je možné realizovať výlučne poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo platobným príkazom, či zriadením inkasa.

V poslednom prípade z Nitry bola podvedená zákazníčka oslovená osobou, ktorá sa predstavila ako „pracovník ZSD“ a žiadala za kontrolu elektromerového rozvádzača pred výmenou elektromera okamžitú úhradu vo výške 40 €.

Podozrenie z podvodu potvrdila aj Západoslovenská distribučná, ktorá na danom odbernom mieste v tom čase navykonávala žiadnu činnosť a práce súvisiace s výmenou elektromera boli plánované až o tri dni,

Okrem iného, spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.,  upovedomuje svojich zákazníkov o pravidelnej výmene elektromera písomne vopred a takáto výmena je vždy bezplatná.

V prípade, ak sa zákazníci stretnú s podobným pokusom o podvod alebo majú pochybnosti o pravosti faktúr, či iných náležitostí, nech sa obrátia na Zákaznícku linku 0850 333 999 alebo priamo na políciu.

Zavedenie spoločnej meny euro a následné používanie spoločného platidla v hotovostnej oblasti v rámci krajín eurozóny bolo základným impulzom myšlienky vytvorenia spoločného priestoru platieb aj v bezhotovostnom platobnom styku.

Základné informácie o SEPA

Projekt, ktorého cieľom je zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácii bezhotovostných platieb bol nazvaný SEPA - Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách). Základným cieľom SEPA je zrušenie hraníc pre realizáciu bezhotovostných platieb v mene euro. SEPA platby budú vykonávané podľa rovnakých pravidiel, rovnakými postupmi a v súlade s rovnakými štandardmi vo všetkých SEPA krajinách.

Krajiny SEPA:

Členské krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Ostatné územia a autonómne oblasti: Martinik, Guadalupe, Francúzska Guyana, Réunion, Gibraltár, Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melila, Alandské ostrovy, Mayotte, Sv. Bartolomej, Sv. Martin, Saint Pierre a Miquelon.

Krajiny, ktoré pristúpili k SEPA: Švajčiarsko, Monako, San Marino.

Výhody SEPA pocítia už od februára 2014 najmä firmy obchodujúce so zahraničím. Bude im stačiť jeden účet na všetky finančné transakcie, ktoré robia v eurách.


Najdôležitejšie zmeny v bankových platbách

 • SEPA platby. Od 1. februára 2014 sa všetky domáce a cezhraničné platby v eurách v rámci krajín Európskeho spoločenstva stanú SEPA platbami. Z účtu sa budú môcť realizovať úhrady a inkasá kdekoľvek v rámci SEPA krajín rovnako a za rovnaký poplatok ako v prípade domácich platieb.
 • Zmena na IBAN účet. Dnes v domácom platobnom styku využívame účet v tvare BBAN (base bank account number). Počnúc dátumom 1. 2. 2014 banky a podnikatelia budú povinní komunikovať svoje číslo bankového účtu už iba v IBAN forme. Fyzické osoby túto povinnosť budú mať až po uplynutí prechodného obdobia, t.j.  po 1. 2. 2016 - banky vám ho každopádne priebežne zobrazujú aj dnes (napr. v internetbankingu alebo vo výpise z účtu). IBAN (International Bank Account Number) predstavuje 24-miestny medzinárodný formát bankového účtu, ktorý sa tvorí podľa dohodnutých pravidiel zo slovenského formátu účtu.

  Príklad:
  Súčasný tvar účtu (BBAN):  2628178102/1100
  Účet vo formáte IBAN:  SK84 1100 0000 0026 2817 8102
 • Zmeny v inkasách. V súčasnosti si klient súhlas s inkasom vybaví v banke - osobne alebo prostredníctvom internetbankingu. Od 1. 2. 2014 však bude musieť urobiť ako prvý krok zriadenie si tzv. Mandátu na inkaso v SEPA s príjemcom platieb, t.j. so svojím dodávateľom služby. Následne však je povinný o tom informovať aj svoju banku, buď osobne alebo prostredníctvom internetbankingu a zadať si súhlas s inkasom aj v banke. Tam si tiež môže - tak ako doteraz - zriadiť aj limit či periodicitu inkasa.
  V prípade cezhraničného inkasa už nebude treba otvárať si účet v inej krajine eurozóny.
 • Nové pojmy:
  CID (Creditor Identifier) – Identifikátor príjemcu CID slúži na jednoznačnú identifikáciu inkasanta. Musí ho mať pridelený každý subjekt, ktorý  chce inkasovať finančné prostriedky z účtu platiteľa/zákazníka na základe mandátu. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., má pridelený identifikátor CID:

  Západoslovenská distribučná, a.s.                                    SK63ZZZ70000000006

  UMR (Unique Mandate Reference) – jedinečná referencia mandátu, ktorá slúži na identifikáciu inkasného vzťahu a konkrétneho mandátu. Bude sa objavovať v každej inkasovanej položke súvisiacej s týmto mandátom. Pre zákazníkov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., bude slúžiť ako UMR ich číslo zmluvného účtu.

  Refund – klient bude mať právo na vrátenie inkasovanej platby do 8 týždňov od realizácie inkasa bez udania dôvodu


Zmeny, ktoré SEPA prináša v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD)

Od 1. 2. 2014 dochádza k implementácii európskej legislatívy SEPA aj do systémových nastavení ZSD:

 • od 1. 2. 2014 bude v bankovom styku využívaný formát účtu v IBAN; pre fyzické osoby platí výnimka do 31. 1. 2016, kedy ešte môžu používať súčasný formát účtu (BBAN)
 • ZSD na svojich tlačivách zobrazuje IBAN aj BBAN
 • zriaďovanie inkasa od 1. 2. 2014 - ak zákazník chce dať súhlas na inkaso, musí vyplniť formulár Mandát na inkaso v SEPA,  ktorý je zverejnený  na webovom sídle spoločnosti ZSD aj s inštrukciami, ako tento mandát vyplniť, a zaslať ho adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1, uvedenú tiež v inštrukciách pre vyplnenie formulára.
 • po vyplnení a podpísaní formulára je potrebné, aby si zákazník zriadil inkaso aj vo svojej banke a až vtedy je proces zriadenia inkasa úplný, inak jeho banka nepovolí prostriedky zinkasovať.


Ak má zákazník inkaso zriadené už pred 1. 2. 2014, to ostáva v platnosti bez ohľadu na SEPA zmeny a bude bežať tak ako doteraz.

Kompletné informácie k  projektu SEPA nájdete na webovom sídle Národnej banky Slovenska.

Oznámenie o pozastavení prijímania žiadostí o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny po termíne 19.12.2013.

Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorým sa pozastavuje prijímanie žiadostí o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny po 19.12.2013 (vrátane 19.12.2013).

Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDF, 288 kB)

Informácie pre zákazníkov na distribučnom území Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Informácie pre zákazníkov na distribučnom území Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Zatopenie nehnuteľností a distribučných trafostaníc v povodí Dunaja prinútilo prevádzkovateľa elektrickej sústavy (Západoslovenská distribučná, a.s. - ZSD) prerušiť v postihnutých oblastiach dodávku elektrickej energie. Distribučnú sieť uvedieme do prevádzky ihneď po obnovení funkčnosti jej prvkov a zaistení jej bezpečnej prevádzky.

Kvôli prevencii úrazov elektrickým prúdom a vzniku požiarov sa obnovenie dodávky elektriny v postihnutých oblastiach vykonáva  „zhora nadol“. Znamená to, že energetici preverujú funkčnosť a bezpečnosť prevádzky najskôr jednotlivých trafostaníc, potom rozvodných skríň a až nakoniec pristupujú k opätovnému pripojeniu jednotlivých objektov (domov, záhrad, dielní a pod.).  Tam, kde to bude technicky možné, dodávku ihneď obnovia. Ak je poškodená elektroinštalácia domácnosti alebo distribúcie, tak obnovenie dodávky elektriny sa vykoná po nutnej oprave/výmene zariadenia.

Postup pri obnovovaní dodávky elektriny do odberných zariadení:
1.    Ak nedošlo k zatopeniu domovej inštalácie, skrine elektromera alebo elektrického vedenia do objektu, dodávka bude obnovená ihneď spolu so sprevádzkovaním rozvodnej siete.

2.    Ak došlo k zatopeniu celého objektu alebo jeho časti vrátane elektrickej inštalácie (t.j. elektromer a/alebo elektroinštalácia objektu sa ocitli úplne alebo sčasti pod vodou), je nutné
- ohlásiť rozsah poškodenia na zákazníckej/poruchovej linke ZSD  0850 333 999/ 0800 111 567,
- zabezpečiť kontrolu, prípadne i opravu inštalácie objektu odborne spôsobilou osobou. Elektromer tvorí rozhranie zodpovednosti medzi ZSD a majiteľom/používateľom objektu, ktorý zodpovedá za všetky prvky  elektroinštalácie od elektromera smerom k objektu. 

3.  Podmienky obnovenia dodávky elektriny:

a)  po telefonickej žiadosti vlastníka objektu (alebo jeho splnomocnenca) s vyhlásením, že elektrické zariadenie bolo odborne skontrolované a je prevádzkovo bezpečné,
b) žiadateľ bude zároveň požiadaný o zodpovedanie otázky, či mal objekt alebo elektromerový rozvádzač pod vodou.

Zamestnanci ZSD vykonajú opätovné zaplombovanie, elektromer skontrolujú a vymenia bez poplatku.

Pred obnovením dodávky elektriny v objektoch s čiastočným zatopením bez zásahu elektrickej inštalácie upozorňujeme zákazníkov, aby najprv vypli ističe alebo poistky a odpojili elektrické spotrebiče používané v zatopených častiach domu a skontrolovali ich stav. V prípade zistenia akejkoľvek poruchy alebo pri neistote o stave zariadenia vypnite istič pred elektromerom, prípadne hlavný istič objektu.

Upozorňujeme, že zákazníkom zostáva povinnosť udržiavať svoje odberné elektrické zariadenia v stave, ktorý zodpovedá právnym predpisom a technickým normám. Kontroly či opravy elektrickej inštalácie je nutné zveriť kvalifikovaným osobám, t.j. odborným elektroinštalačným firmám či osobám s elektrotechnickou kvalifikáciou.

Prípadné poruchy v dodávke elektriny v úsekoch, kde bola obnovená dodávka elektriny, hláste na telefónne číslo 0800 111 567. Pred telefonátom skontrolujte, či nie je príčina v elektroinštalácii vo vnútri objektu.

Odberateľom v zaplavených oblastiach sa za spôsobené ťažkosti ospravedlňujeme a dovolíme si požiadať o trpezlivosť pri riešení tejto mimoriadnej situácie. Bezpečnosť i zdravie musia zostať prvoradými.
 
Západoslovenská distribučná, a.s.

Postup na stiahnutie (PDF, 327 kB)

Predpokladané otázky

"U susedov už svietia a ja ešte nie“  - prečo?
Domy/objekty aj v tesnom susedstve môžu byť napájané z rôznych miest elektrickej siete. Sú preto dve možnosti - dodávku do vášho napájacieho vedenia ešte nebolo možné obnoviť, resp. porucha je ešte priamo u vás. 

Čo s poškodenými elektromermi?
Zaplavené alebo inak poškodené elektromery budú už v priebehu prvotných kontrol zo strany pracovníkov ZSD demontované. Po uskutočnených opravách a kontrolách elektrickej inštalácie v objektoch budú následne namontované nové elektromery. Náklady na výmenu elektromerov sú záležitosťou ZSD. 

Ako bude vykonaný odpočet pri výmene elektromerov?
Stav odberu zaznamenaný na meradle pôvodného elektromera bude súčasťou protokolu o jeho výmene. Pokiaľ budete v čase výmeny elektromera doma, môžete sa o tom presvedčiť sami, prípadne potvrdiť stav svojím podpisom.

Akým spôsobom zoženiem elektroinštalačnú firmu?
Elektroinštalačné spoločnosti nájdete v Zlatých stránkach, prípadne môžete využiť ako zdroj informácií  internet.

Kto zabezpečí a prípadne uhradí prácu elektroinštalačných firiem?
Vnútorná inštalácia v budovách je zvyčajne majetkom majiteľa nehnuteľnosti, ak nie je v nájomných zmluvách uvedené inak. Majiteľ zodpovedá aj za bezpečnú prevádzku týchto vnútorných inštalácií. Je teda aj v jeho záujme uviesť tieto zariadenia do prevádzky. Náklady spojené s opravami týchto zariadení teda hradí majiteľ nehnuteľnosti, ktorý si spôsobenú škodu môže uplatniť vo svojej poisťovni.

V noci na dnes pribudli v Bratislave v súvislosti so stúpajúcou hladinou Dunaja odberné miesta s obmedzenou dodávkou elektrickej energie, a to predovšetkým v oblasti mestskej časti Devín.

V noci na dnes pribudli v Bratislave v súvislosti so stúpajúcou hladinou Dunaja odberné miesta s obmedzenou dodávkou elektrickej energie, a to predovšetkým v oblasti mestskej časti Devín.

Vypnuté  sú 3  trafostanice, čo predstavuje asi 275 odberných miest. Nárast počtu odpojených zákazníkov  sme zaznamenali najmä v oblasti Devínskej cesty, Jaroviec, Viedenskej cesty a Tyršovho nábrežia. Všetky ostatné zariadenia Západoslovenskej distribučnej, a.s. (ZSD), v Bratislave sú v prevádzke a neevidujeme priesaky do trafostaníc ani iné ohrozené zariadenia distribučnej sústavy.
 
Mimo Bratislavu boli na požiadanie odpojené tri trafostanice, a to v obci Kližská Nemá a v mestách Gabčíkovo a Patince. Zamestnanci ZSD pokračujú v nepretržitom monitoringu ohrozených miest a zariadení v celom regióne.
 
Máme zriadenú nepretržitú prevádzku Poruchovej linky. V prípade potreby sa na nás môžu občania obrátiť na telefónnom čísle 0800 111 567

Ochrana dravcov na Slovensku a ZSE v rámci svojho dlhoročného partnerstva zaznamenali koncom mája ďalší úspech v medzinárodnom projekte Life.

Ochrana dravcov na Slovensku a ZSE v rámci svojho dlhoročného partnerstva zaznamenali koncom mája ďalší úspech v medzinárodnom projekte Life. Neďaleko obce Kuchyňa sa podarilo spoločne vypustiť do voľnej prírody zástupcu jedného z najohrozenejších druhov sokolov – sokola rároha.

Sokol rároh 1Samec, ktorý bol koncom minulého roka  nájdený zranený neďaleko Viedne, bol liečený v rakúskej rehabilitačnej stanici Haringsee. Krúžok na nohe sokola však prezradil, že bol okrúžkovaný v roku 2012 v hniezde na Trnavskej pahorkatine. Jednalo sa teda o mladého sokola, ktorý pravdepodobne narazil do prekážky a v dôsledku toho nebol schopný letu. Miestom vypustenia bola kolónia sysľa pasienkového, ktorá bola tiež obnovená v rámci projektových aktivít. Syseľ je totiž dôležitou korisťou sokola rároha a v minulosti tvoril hlavnú zložku jeho potravy.


Medzi hlavné opatrenia projektu patrí ekologizácia elektrických vedení prostredníctvom inštalácie ekochráničiek, ktoré zabraňujú dosadaniu vtáctva, a tým zabezpečujú jeho ochranu pred zásahom elektrickým prúdom. Realizácia rozsiahleho ochranárskeho programu už za pár rokov napomohla k dvojnásobnému nárastu populácie sokola rároha. Z 15 hniezdnych párov v roku 2006 sa ich stav zvýšil na približne 40 v roku 2012. K zamedzeniu úhynu prispela ZSE ošetrením viac ako 100 km vedení, a to osadením chráničiek na 866 stĺpov elektrického vedenia. Za približne posledných desať rokov bolo v rámci projektu preinvestovaných viac ako 670-tisíc eur.

Sokol rároh 2Sokola rároha vypustili Jozef Chavko z Ochrany dravcov Slovenska a Peter Kimijan, vedúci komunikácie ZSE.

 

 

 


Sokol rároh 3

 

 

 

 Najmä juh západného Slovenska trpí nájazdmi zlodejov oleja. Chladiaci olej v stožiarových trafostaniciach im vynáša pár sto eur zisku, ale pre obyvateľov postihnutej lokality to znamená hodiny bez elektriny a riziko požiarov.

Najmä juh západného Slovenska trpí nájazdmi zlodejov oleja.  Chladiaci  olej v stožiarových trafostaniciach im vynáša pár sto eur zisku, ale pre obyvateľov postihnutej lokality to znamená hodiny bez elektriny a riziko požiarov.

Ilustračný obrázok

V tomto roku boli v Nitrianskom a Trnavskom kraji zaznamenané desiatky prípadov, kedy zlodeji kvôli obohateniu ohrozili nielen svoje životy, ale vystavili obce riziku rozsiahlych požiarov a znečistenia pôdy.

Okrem chladiaceho oleja nie sú zriedkavosťou ani krádeže medených vodičov a farebných kovov z trafostaníc nízkeho napätia, či samotných dvierok rozvodných skríň. „Ťažké popáleniny a doživotné následky pri zásahu elektrickým prúdom nehrozia iba zlodejom, ale predovšetkým nič netušiacim obyvateľom, najmä deťom, ktoré nájdu takúto trafostanicu otvorenú, bez zabezpečenia,“ uviedol hovorca ZSE Ján Orlovský. „Chladiaci olej má cenu len pár sto eur, ale trafostanica aj s montážou vyjde na takmer 4 000 €. Pripočítajme si škody, ktoré vzniknú výpadkom elektriny na miestnej výrobe alebo nebodaj požiari, ktorý spôsobí výbuch prehriatej trafostanice a vec prestáva mať charakter drobnej krádeže“, dodáva.

Trestný zákonník nehodnotí takéto konanie ako vandalizmus, ale ako viacnásobný trestný čin so sadzbou odňatia slobody v rozmedzí dvoch  až piatich rokov. Jedná sa totiž o kombináciu trestných činov krádeže a verejného ohrozenia spojených s poškodzovaním cudzej veci.

Podľa doterajších výsledkov šetrenia energetikov a polície ide o organizované skupiny, ktoré sa najčastejšie objavujú v oblasti Komárna, Kolárova, Nových Zámkov a v poslednej dobe už aj Nitry a Beladíc.

ZSE preto vyzýva občanov, ak zaznamenajú podozrivý pohyb v okolí stĺpov nízkeho napätia a trafostaníc, aby kontaktovali priamo políciu alebo bezplatnú poruchovú linku ZSE 0800 111 567.

Upozorňujeme všetkých našich zákazníkov, že nikdy nevyžadujeme úhradu faktúry v hotovosti...

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., zaznamenala v poslednom čase viacero pokusov o podvod, keď neznáma osoba požadovala od zákazníka falošnú platbu za výmenu elektromera.

Upozorňujeme preto všetkých našich zákazníkov, či už sa jedná o domácnosti alebo firmy a organizácie, že spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., nikdy nevyžaduje úhradu faktúry alebo iné platby v hotovosti. Všetky platobné operácie vo vzťahu k distribučnej spoločnosti je možné realizovať výlučne poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo platobným príkazom či zriadením inkasa.

V poslednom prípade z bratislavského Ružinova bol podvedený zákazník oslovený osobou, ktorá sa predstavila ako „pracovník ZSE“ a žiadala za výmenu starého elektromera okamžitú úhradu vo výške 33 €. Zákazníkovi sa konanie podozrivej osoby nepozdávalo, a preto okamžite volal políciu, na čo podozrivý z miesta činu okamžite utiekol.

Podozrenie z podvodu potvrdila aj spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ktorá na danom odbernom mieste neeviduje žiadnu servisnú, ani inú zákazku týkajúcu sa, resp. súvisiacu s výmenou elektromera, ktorá by mala za následok nejakú úhradu. Okrem iného, spoločnosť upovedomuje svojich zákazníkov o pravidelnej  výmene elektromera na ciach písomne vopred a takáto výmena je vždy bezplatná.

V prípade, ak sa zákazníci stretnú s podobným pokusom o podvod alebo majú pochybnosti o pravosti faktúr či iných náležitostí, nech sa obrátia na Zákaznícku linku 0850 333 999 alebo priamo na políciu.

Takmer rok trvalo dôsledné sledovanie organizovanej skupiny podvodníkov s elektrinou na západnom Slovensku. Záťah, ktorý minulý týždeň vo štvrtok nad ránom viedla špeciálna jednotka PZ SR v spolupráci so Západoslovenskou distribučnou, a.s. (ZSD), odhalil rozsiahly podvod na sledovaných odberných miestach so škodou presahujúcou pol milióna EUR (538 055 €).

Výsledkom spolupráce prevádzkovateľa distribučnej siete a Prezídia policajného zboru SR je množstvo dôkazných materiálov, na základe ktorých skončilo po štvrtkovej razii niekoľko osôb  vo vyšetrovacej väzbe. Z trestného činu podvodu čelí obvineniu zatiaľ päť osôb. Traja z nich sú stíhaní väzobne. Hrozí im trest odňatia slobody vo výške tri až desať rokov. Okruh obvinených však pravdepodobne nie je konečný.  

Akcia, počas ktorej bolo zaistených 86 elektromerov, odhalila neoprávnený odber  v celkovom množstve 3 551 MWh elektrickej energie (3,5 GWh), čo zodpovedá ročnej spotrebe približne 1400 slovenských domácností. ZSD po potvrdení neoprávneného odberu kriminálnou expertízou pristúpi k podaniu trestných oznámení voči páchateľom a k fakturovaniu vzniknutej škody.

Policajti zaistili aj tri zbrane v nelegálnej držbe, 20 upravovaných nenamontovaných elektromerov, plombovacie kliešte, plomby a veci slúžiace na uvedenú manipuláciu s elektromermi, zápisníky o vykonaných zásahoch do už namontovaných elektromerov, mobilné telefóny a ďalšie veci.

Neoprávnené odbery elektriny sú opakovaným javom  nezákonnej činnosti, do ktorej sú často zapletení i bývalí pracovníci energetických spoločností. Neoprávnené pripojenia do elektrickej siete mimo meracieho zariadenia (elektromeru) bez zmluvy s prevádzkovateľom elektrickej siete, zásahy do elektromerov, či dokonca stáčanie nameranej hodnoty elektromeru (podobné konaniu, s ktorým sa stretávame v prípade tachometrov pri predaji ojazdených áut) sú najčastejšie spôsoby, ktorými dochádza k okrádaniu energetickej spoločnosti. V roku 2012 odhalil zvláštny pracovný tím ZSD celkovo 1 796 neoprávnených odberov. Vyfakturovaná náhrada škody dosiahla výšku takmer 1,4 mil. €.

Neoprávnené odbery elektriny (definované v Zákone o energetike č. 251/2012, par. 46) sú podľa slovenského práva chápané ako trestný čin spojený s hrozbou odňatia slobody. Preto osoby, ktoré podľahnú lákadlu zníženia svojej spotreby elektriny touto cestou sa vystavujú hrozbe trestného stíhania (Trestný zákon č.300/2005 Zb.z., par. 212, odst. 2/e). V prípade odhalenia takéhoto konania pristupuje ZSD k prerušeniu distribúcie elektriny až do náhrady vzniknutej škody.  

Elektromer ako meracie zariadenie je majetkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorý má právo ho skontrolovať, hoci aj proti vôli odberateľov. Preto stanovené podmienky pre pripojenie do elektrickej siete hovoria o tom, že meracie zariadenia majú byť na verejne dostupnom mieste, aby nedochádzalo ku konfliktom s majiteľom pozemku, či inej nehnuteľnosti v prípade, že je takúto kontrolu potrebné vykonať.

ZSD víta a váži si spoluprácu s políciou v odhaľovaní tejto trestnej činnosti, nakoľko nie sú ojedinelé prípady, keď majitelia  neváhajú siahnuť aj k násiliu. ZSD registruje mnohé prípady fyzickej hrozby a útoku zo strany „čiernych odberateľov“,  vyhrážok so zbraňou, či ohrozenia a útokov strážnych psov.

Dňom 1. januára 2013 sa zmenilo obchodné meno prevádzkovateľa distribučnej sústavy na západnom Slovensku. Spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., ktorá spravuje takmer 40 000 km elektrických vedení sa teraz volá Západoslovenská distribučná, a.s.

Ide o naplnenie legislatívnej požiadavky EÚ v rámci tretieho energetického balíčka a následne domácej legislatívy, ktorá vyžaduje, aby prevádzkovateľ distribučnej sústavy konal tak, aby nedošlo k zámene s dodávateľom elektriny alebo výrobcom elektriny, ktorý je súčasťou tej istej skupiny energetických podnikov. Opatrenie nemá žiadny dopad na zákazníkov spoločnosti a nevyžaduje ani žiadne kroky z ich strany. Všetky zmluvné vzťahy, práva a povinnosti všetkých zúčastnených strán ostávajú nezmenené.

V súlade s európskou legislatívou, ktorej transpozícia sa na Slovensku zabezpečila prijatím Zákona o energetike, sú prevádzkovatelia distribučných sústav povinní konať tak, aby po 1. januári 2013 nedošlo k ich zámene s dodávateľom alebo výrobcom elektriny, ktorý je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku, v tomto prípade spoločnosti ZSE Energia, a.s., ktorá zabezpečuje dodávku elektriny a plynu a výrobu elektriny.

Vzhľadom k uvedenému dňom 31.12.2012 skončil obchodný názov ZSE Distribúcia, a.s., a 1.1.2013 bolo do obchodného registra zapísané nové obchodné meno prevádzkovateľ a distribučnej sústavy v západoslovenskom regióne - Západoslovenská distribučná, a.s.

Nové obchodné meno schválili príslušné orgány prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Pre používateľov distribučnej sústavy spoločnosti v západoslovenskom regióne to znamená, že od januára 2013 sa budú stretávať okrem nového obchodného mena spoločnosti, aj s novým logom na všetkých dokumentoch prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS), automobiloch zabezpečujúcich práce na elektroenergetických zariadeniach regionálnej distribučnej sústavy, kontaktných miestach spoločnosti, či na novom webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk.

Mrznúci dážď v noci z 23.12.2012 na Štedrý deň spôsobil rozsiahle výpadky a zníženú kvalitu dodávky elektrickej energie v Bratislave a okolí, najmä v podhorí Malých Karpát. Predbežný odhad hovorí o výpadkoch približne 2 500 odberných miest v rozsahu 2 až 20 hodín. Väčšine z postihnutých domácností bola dodávka elektriny obnovená na Štedrý deň pred 18.00 h. Na odstraňovaní predbežne odstránených porúch pracujú montéri ZSE a Enermontu aj v týchto dňoch.

Mrznúci dážď, ktorý vytvoril na stromoch a elektrických vedeniach 2 až 3 cm hrubú vrstvu ľadu spôsobil rozsiahle škody v podobe roztrhnutých elektrických vedení, spadnutých stromov a zlomených podperných bodov v zalesnených lokalitách Bratislavy a jej okolia. Západoslovenská energetika na základe rozsahu poškodenia vyhlásila dopoludnia 24.12. kalamitný stav, čo znamenalo nástup všetkých pohotovostných technikov do služby.

Opravy deviatich liniek vysokého napätia a rozsiahle poškodenie siete nízkeho napätia v lokalitách Koliba - Kramáre - Rača – Prievoz komplikovalo nebezpečenstvo padajúcich stromov a zľadovatené cesty, ktoré predlžovali čas na zásah pre nedostupnosť lokality pre poruchové vozidlá.

Západoslovenská energetika sa ospravedlňuje svojim zákazníkom za zníženie pohodlia a domácej pohody počas vianočných sviatkov.

Spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., odstúpila od rámcovej distribučnej zmluvy s dodávateľom elektriny, spoločnosťou Vaša energia s.r.o. s účinnosťou k 20. novembru 2012 z dôvodu opakovaného a dlhodobého porušovania dohodnutých zmluvných podmienok. Dodávateľ Vaša energia s.r.o. týmto dňom stratí spôsobilosť dodávať elektrinu odberateľom, s ktorými má uzatvorené zmluvy o združenej dodávke elektriny.

V súlade s platnou legislatívou tak prevádzkovateľ distribučnej sústavy prvý krát pristúpil k odstúpeniu od rámcovej distribučnej zmluvy dodávateľovi elektriny na svojom distribučnom území – na západnom Slovensku. Následne, k 21. novembru 2012 v zmysle platnej legislatívy musí nastúpiť inštitút dodávateľa poslednej inštancie, ktorým je v zmysle príslušných legislatívnych ustanovení dodávateľ elektriny ZSE Energia, a.s. Odberatelia elektriny, ktorých pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu, budú mať zabezpečenú kontinuálnu dodávku elektriny.

Ďalšie informácie bude ZSE Distribúcia písomne komunikovať na dotknutých odberateľov elektriny a dodávateľa poslednej inštancie v zákonom stanovených lehotách.

Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., pre žiadateľov o pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s. (k 1. 5.2010)

ZSE Distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na území západoslovenského kraja SR pozastavuje do odvolania uzatváranie zmlúv o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy a vydávanie stanovísk k Osvedčeniu o súlade investičného zámeru pre MH SR pre zdroje na báze technológie využitia veternej energie nad 1 MW a pre zdroje na báze technológie využitia solárnej energie s výnimkou fotovoltaických panelov umiestnených na budovách s celkovým inštalovaným výkonom do 100 kWs tým, že povinnosti vyplývajúce z už uzatvorených zmlúv si spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., bude náležite plniť a príjem žiadostí bude naďalej pokračovať.

Pozastavenie uzatvárania zmlúv o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy sa nevzťahuje na spracovanie žiadostí, v rámci ktorých prevádzkovateľ distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., už zaslal návrhy zmlúv o pripojenie alebo návrhy technických podmienok pripojenia.

Odvolanie uzatvárania zmlúv o pripojenie bude prehodnotené ihneď, ako sa preukáže, že pripojením nových zdrojov na báze veternej a solárnej energie (resp. zdrojov s veľkým výkyvom výkonu podľa definície prevádzkovateľa prenosovej sústavy) nedôjde k ohrozeniu bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania elektrizačnej sústavy SR, za ktorú zodpovedá prevádzkovateľ prenosovej sústavy a príslušný prevádzkovatelia distribučných sústav.

Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy ohľadne pripájania výrobcov do distribučnej sústavy

ZSE Distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na území západoslovenského kraja SR, z hľadiska zachovania bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania DS oznamuje v zmysle Zákona 656/2004 Z.z. § 24 ods. 2 písm. j) a k) záujemcom o pripojenie nových paralelne pracujúcich zariadení na výrobu elektrickej energie s distribučnou sústavou (ďalej len DS):

 1. V nasledovných rozvodniach 110/22kV, resp. príslušných linkách vysokého napätia nie je možné pripojiť žiadneho žiadateľa o pripojenie nového výrobného zariadenia do DS:
  • Rz Topoľčany
 2. V nasledovných rozvodniach 110/22kV je možné pripojiť z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania DS nové výrobné zariadenia len vzdušnými prípojkami (AlFe vedenia) :
  • Rz Bánovce nad Bebravou
  • Rz Dunajská Streda
  • Rz Hlohovec
  • Rz Hurbanovo
  • Rz Komárno
  • Rz Levice
  • Rz Myjava
  • Rz Nitra Čermáň
  • Rz Nitra Chrenová
  • Rz Nové Zámky
  • Rz Partizánske
  • Rz Pezinok
  • Rz Piešťany
  • Rz PP Levice
  • Rz PP Nitra Sever
  • Rz Senec
  • Rz Senica
  • Rz Sládkovičovo
  • Rz Štúrovo
  • Rz Šulekovo
  • Rz PP Trnava
  • Rz Topoľčany
  • Rz Trenčín juh
  • Rz Trnava Centrum
  • Rz Trnava Zavar
  • Rz Veľký Meder
  • Rz Želiezovce
 3. Údaje za predchádzajúce dva body sú pravidelne aktualizované na webovej stránke www.zse.sk. Pripojiteľný výkon vo vedeniach vysokého napätia a rozvodniach 110/22kV, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich dvoch bodoch, je závislý od stavu predmetných vedení resp. rozvodní a uvažovaného miesta pripojenia.
 • Vyvedenie výkonu do úrovne nízkeho napätia je závislé od stavu príslušných vedení nízkeho napätia resp. trafostaníc 22/0,4kV a uvažovaného miesta pripojenia. Naplnenie vedení nízkeho napätia sa kvôli rozsahu údajov nebude zverejňovať.
 • Je vytvorený zoznam žiadateľov, ktorým ZSE Distribúcia, a.s., nedala finálne stanovisko k ich žiadosti o pripojenie (tzn. podpísaná zmluva o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do DS obidvomi zmluvnými stranami, zamietnutie žiadosti o pripojenie alebo stanovisko k Osvedčeniu investičného zámeru pre MH SR) – títo žiadatelia sú bez ohľadu na typ zdroja a lokalitu zoradení termínovo a podľa tohto poradia budú aj vybavovaní. Zoznam je aktualizovaný podľa toho, aké nové žiadosti prišli a ktoré žiadosti o pripojenie boli vybavené. Tento zoznam žiadateľov je predmetom obchodného tajomstva a nebude kvôli ochrane informácií o žiadateľoch zverejnený.
 • Prijímanie žiadostí o pripojenie na výrobu elektriny a o stanovisko k Osvedčeniu investičného zámeru pre MH SR je možné výlučne cez podateľňu spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.
 • Pri akejkoľvek zmene (nie doplnení) žiadosti o pripojenie na výrobu elektriny je potrebné podať novú žiadosť, ktorá bude zaradená do zoznamu žiadateľov podľa termínu doručenia novej žiadosti o pripojenie. Právne nástupníctvo pri náležitom zdokladovaní je síce tiež považované za zmenu žiadosti, ale nový žiadateľ (tzn. právny nástupca) si zachováva termínové poradie pôvodného žiadateľa (tzn. toho, kto postúpil práva a povinností vyplývajúce zo žiadosti na právneho nástupcu).