ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Objednávanie služieb distribúcie

Potrebujete zrealizovať prípojku krátkodobého odberu, zabezpečiť dozor, zaisťovanie a odistenie pracoviska alebo inú službu v zmysle cenníka služieb distribúcie elektriny?

Pre objednanie konkrétnej služby distribúcie v zmysle cenníka služieb distribúcie elektriny:

Služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.