Krátkodobý odber

Žiadosť o pripojenie krátkodobý odber, môžu podať iba firmy a organizácie, ktoré  sa potrebujú pripojiť na nie dlhšie ako 30 kalendárnych dní, nie viackrát ako 4-krát počas kalendárneho roka na danom odbernom mieste (napr. kolotoče, cirkusy, TV prenosy).

Ak chcete pripojiť krátkodobý odber, je potrebné podať žiadosť o pripojenie.