Informácia pre zákazníkov spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

Ako sme vás informovali listom zo dňa 8. 10. 2021, dňom 09. 10. 2021 začala do vášho odberného miesta dodávka elektriny poslednej inštancie. Dodávateľom poslednej inštancie je v súlade s § 96 ods. 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov spoločnosť ZSE Energia, a.s. Ďalšie informácie nájdete na stránke dodávateľa poslednej inštancie, www.zse.sk, kde sú zverejnené odpovede na najčastejšie otázky zákazníkov spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.. Chceme vás ubezpečiť, že počas trvania dodávky poslednej inštancie vám bude zabezpečená plynulá dodávka a distribúcia elektriny bez prerušenia.