Prepis odberateľa

Ak požadujete zmenu odberateľa elektriny na existujúcom odbernom mieste, je potrebné kontaktovať svojho dodávateľa elektriny. Žiadosť o zmenu odberateľa za vás vybaví váš dodávateľ.