ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Prepis odberateľa

Ak požadujete zmenu odberateľa elektriny na existujúcom odbernom mieste, kontaktujte svojho dodávateľa elektriny, ktorý za vás vybaví vašu žiadosť najrýchlejšie.

V prípade, ak váš dodávateľ elektriny odmietol vybaviť vašu žiadosť o prepis odberateľa, pošlite nám vyplnený formulár žiadosti o pripojenie na odberatel@zsdis.sk.