ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Meranie vyrobenej elektriny zo zdrojov

Vlastníte zariadenie na výrobu elektriny, ktoré je pripojené do našej distribučnej sústavy? Tu nájdete vysvetlený princíp merania vyrobenej elektriny.

Elektromer na pripojovacom, resp. odovzdávacom bode nedokáže odmerať samostatný výrobný zdroj elektriny, ale len rozdiel bilancie vyrobenej a spotrebovanej elektriny v každom okamihu. Meranie spotreby a dodávky v jednotlivých fázach sa v každom okamihu sčítavajú a výsledná spotreba alebo výroba sa zapíše buď do spotrebného registra 1.8.0 (označené na elektromere a na displeji elektromera) alebo 2.8.0.

Opísaný princíp je matematicky znázornený na obrázku: