Pripojenie odberných miest koncovými zákazníkmi

Po kolaudácii našich elektroenergetických zariadení spoločne dohodneme prípravu zazmluvnenia vzniknutých odberných miest.

Po uzatvorení Zmluvy o pripojení odberných elektrických zariadení (ďalej „Zmluva o pripojení“) je realizované pripojenie odberných miest koncovými zákazníkmi na základe podaných žiadostí o pripojenie (koncovými zákazníkmi), s uvedením identifikátorov (EIC kód a Číslo Zmluvy o pripojení).

Žiadosť o pripojenie koncového zákazníka segment domácnosť

  Podanie žiadosti

Žiadosť o pripojenie koncového zákazníka segment podnikateľ

  Podanie žiadosti

musí obsahovať:

  • identifikátor EIC kód a Číslo Zmluvy o pripojení, ktoré vám k jednotlivým odberným miestam poskytneme.
  • povinnú prílohu Súhlas so zmenou žiadateľa o pripojenie, ktorou koncový zákazník preukáže váš súhlas so zrealizovaním zmeny žiadateľa na odbernom mieste;
    Tip

    Znížte vašu administratívu spojenú s vystavovaním súhlasov so zmenou žiadateľa o pripojenie jednotlivým koncovým zákazníkom. Uzatvorte s nami dodatok k Zmluve o pripojení, ktorým udelíte generálny súhlas pre všetky odberné miesta. Pre uzatvorenie dodatku nás kontaktujte e-mailom na odberatel@zsdis.sk, alebo nám pošlite správu cez kontaktný formulár.

Po uzatvorení Zmluvy o spolupráci je realizované pripojenie odberných miest koncovými zákazníkmi na základe podaných žiadostí o pripojenie (koncovými zákazníkmi), s uvedením identifikátorov (EIC kód a Číslo Zmluvy o pripojení), ktoré vám k jednotlivým odberným miestam poskytneme.

Pre poskytnutie identifikátorov nás kontaktujte:

Upozornenie

Inštruujte koncových zákazníkov jednotlivých odberných miest, aby žiadosti o pripojenie podali až po kolaudácii elektroenergetických zariadení a s uvedením požadovaných identifikátorov (EIC kód a Číslo Zmluvy o pripojení, ktoré sme vám poskytli).

Kontaktujte nás

Ak ste developer a potrebujete našu konzultáciu, pošlite nám správu cez kontaktný formulár.