ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Pripojenie odberných miest koncovými zákazníkmi

Po kolaudácii našich elektroenergetických zariadení spoločne dohodneme prípravu zazmluvnenia vzniknutých odberných miest.

Po uzatvorení Zmluvy o pripojení odberných elektrických zariadení (ďalej „Zmluva o pripojení“) je realizované pripojenie odberných miest koncovými zákazníkmi na základe podaných žiadostí o pripojenie (koncovými zákazníkmi), s uvedením identifikátorov (EIC kód a Číslo Zmluvy o pripojení).

Žiadosť o pripojenie koncového zákazníka segment domácnosť

  Podanie žiadosti

Žiadosť o pripojenie koncového zákazníka segment podnikateľ

  Podanie žiadosti

musí obsahovať:

  • identifikátor EIC kód a Číslo Zmluvy o pripojení, ktoré vám k jednotlivým odberným miestam poskytneme.
  • povinnú prílohu Súhlas so zmenou žiadateľa o pripojenie, ktorou koncový zákazník preukáže váš súhlas so zrealizovaním zmeny žiadateľa na odbernom mieste;
    Tip

    Znížte vašu administratívu spojenú s vystavovaním súhlasov so zmenou žiadateľa o pripojenie jednotlivým koncovým zákazníkom. Uzatvorte s nami dodatok k Zmluve o pripojení, ktorým udelíte generálny súhlas pre všetky odberné miesta. Pre uzatvorenie dodatku nás kontaktujte e-mailom na odberatel@zsdis.sk, alebo nám pošlite správu cez kontaktný formulár.

Po uzatvorení Zmluvy o spolupráci je realizované pripojenie odberných miest koncovými zákazníkmi na základe podaných žiadostí o pripojenie (koncovými zákazníkmi), s uvedením identifikátorov (EIC kód a Číslo Zmluvy o pripojení), ktoré vám k jednotlivým odberným miestam poskytneme.

Pre poskytnutie identifikátorov nás kontaktujte:

Upozornenie

Inštruujte koncových zákazníkov jednotlivých odberných miest, aby žiadosti o pripojenie podali až po kolaudácii elektroenergetických zariadení a s uvedením požadovaných identifikátorov (EIC kód a Číslo Zmluvy o pripojení, ktoré sme vám poskytli).

Kontaktujte nás

Ak ste developer a potrebujete našu konzultáciu, pošlite nám správu cez kontaktný formulár.