Pripojenie odberných miest koncovými zákazníkmi

Po kolaudácii našich elektroenergetických zariadení spoločne dohodneme prípravu zazmluvnenia vzniknutých odberných miest.

Inštruujte koncových zákazníkov odberných miest, aby podali žiadosti o pripojenie až po kolaudácii elektroenergetických zariadení.

Žiadosť o pripojenie koncového zákazníka musí obsahovať:

  • povinnú prílohu súhlas so zmenou žiadateľa o pripojenie, ktorou koncový zákazník preukáže váš súhlas so zrealizovaním zmeny žiadateľa na odbernom mieste;
  • identifikátor EIC kód a Číslo Zmluvy o pripojení, ktoré vám k jednotlivým odberným miestam poskytneme.