ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Výmena elektromera na ciach

Prečo a ako často mení elektromer naša spoločnosť?

Základným predpokladom pre správny výpočet ceny za spotrebovanú elektrinu sú hodnoty zaznamenané elektromerom. Je preto potrebné každý elektromer raz za určené obdobie skontrolovať, resp. vymeniť. Sme povinní používať meradlá s platným overením v zmysle ustanovení zákona o metrológii.

Overovací cyklus, resp. životnosť elektromera závisí od použitého typu zariadenia. Obvykle ide o 12-ročný cyklus, teda k výmene elektromera u väčšiny zákazníkov dochádza raz za 12 rokov.

Plánovanú výmenu elektromera na ciach vám oznámime vopred a písomne. V určený deň vás navštívi náš pracovník, ktorý zdemontuje pôvodný elektromer a namontuje nový elektromer s platným overením. Po tomto úkone vám dodávateľ vystaví faktúru.