ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Pred montážou elektromera

Plánujete sa pripojiť do distribučnej sústavy? Na tejto stránke nájdete informácie, aký počet fáz, istič a tarifikáciu si vybrať.

Pred montážou elektromera je potrebné, aby ste:

Elektromer vám po splnení podmienok namontujeme na odberné miesto do 5 pracovných dní (po prijatí požiadavky od dodávateľa).

O spotrebovanom množstve elektriny vás informuje dodávateľ elektriny odoslaním faktúry. Optimálnym výberom spôsobu merania môžete znížiť náklady na elektrinu, preto je dôležité, aby ste sa pri výbere spôsobu merania správne rozhodli o týchto troch parametroch:

 

Výber jednofázového alebo trojfázového elektromera závisí najmä od typov spotrebičov, ktoré budete používať a mal by byť v súlade s projektovou dokumentáciou. Ak projektovú dokumentáciu nemáte k dispozícii, pri rozhodovaní vám odporúčame brať do úvahy nasledujúce kritériá: 

  • Jednofázové pripojenie odporúčame pri inštalácií spotrebičov s nižším výkonom najmä v bytoch, garážach, záhradkách, v prípade, že využívate bežné domáce jednofázové elektrické spotrebiče (napr. žehlička, práčka, chladnička) alebo ak používate osvetlenie priestorov, výmenníkové stanice, anténne napájače, káblovú televízia a pod. O jednofázové pripojenie môžete požiadať do veľkosti ističa 25 A.
  • Trojfázové pripojenie odporúčame pri inštalácií spotrebičov s vyšším výkonom pre rodinné domy a pre byty s vyššími nárokmi na energiu, t. j. ak plánujete využívať náročnejšie trojfázové spotrebiče (napr. sklokeramická varná doska, klimatizácia, nabíjacia stanica pre elektromobily, rôzne stroje - štiepačka na drevo, miešačka, zváračka, výrobné zariadenie, odbery s elektrickým vykurovaním...).

Typ elektromera určujeme my. V prípade záujmu máte možnosť požiadať o montáž tzv. inteligentného elektromera (IMS), objednaním služby Montáž IMS elektromera na žiadosť zákazníka.

Požadovaná hodnota maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) je maximálna hodnota elektrického výkonu, ktorú je na vašom odbernom mieste technicky možné odoberať z distribučnej sústavy. MRK je určená na základe hodnoty prúdu vášho hlavného ističa. Pre výber hlavného ističa vám odporúčame vychádzať z projektovej dokumentácie, ak ju však nemáte k dispozícii, môžu vám pomôcť nasledujúce kritériá:

  • Objekty s jednofázovým elektromerom bez elektrického kúrenia majú spravidla jednofázový max. 25 A hlavný istič.
  • Objekty s trojfázovým elektromerom alebo objekty s elektrickým kúrením majú spravidla trojfázový 25/32 A hlavný istič (hodnota ističa má zodpovedať spotrebičom, ktoré budete používať).

Ak sa potrebujete poradiť, odporúčame vám kontaktovať vášho elektrikára alebo elektrikára zo zoznamu Odporúčaných elektrikárov.

Výber tarifikácie závisí od toho, či plánujete na odbernom mieste využívať elektrinu na ohrev vody alebo kúrenie. Tarifikácia a prepínanie taríf je vo väčšine prípadov riadená interným ovládaním priamo v elektromere. V niektorých prípadoch je tarifikácia riadená externým prepínacím zariadením (HDO).

Jednotarifné meranie (1T) - odporúčame pre objekty s ročnou spotrebou nižšou ako 3 000 kWh, ak nebudete používať spotrebiče na vykurovanie a ohrievanie teplej úžitkovej vody (TÚV).  

Dvojtarifné meranie (2T) - odporúčame pre objekty s ročnou spotrebou vyššou ako 3 000 kWh, ak plánujete inštaláciu spotrebičov na ohrev vody (bojler), alebo elektrické vykurovanie.

Ak sa potrebujete poradiť, odporúčame vám kontaktovať vášho elektrikára alebo elektrikára zo zoznamu Odporúčaných elektrikárov.