ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Územné rozhodnutie

Ak potrebujete vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s., pre vydanie územného rozhodnutia, postupujte nasledovne:
  1. Podajte žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii:
  2. Žiadosť s prílohou pošlite poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
Tip
Ak potrebujete zabezpečiť projektové práce na distribučné vedenia, odporúčame vám využiť niektorého z nami preverených dodávateľov projektových prác.

Tip

V prípade nového napojenia a riešenia nového územia, požiadajte pred vypracovaním projektovej dokumentácie našu spoločnosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia.

Upozornenie

Po odsúhlasení projektovej dokumentácie k územnému konaniu je potrebné uzatvoriť s našou spoločnosťou Zmluvu o pripojení, v ktorej budú stanovené záväzné technické a ostatné podmienky pripojenia, resp. vybudovania nových distribučných rozvodov k plánovaným objektom. Bez tejto zmluvy vám nemôžeme vydať stanovisko k dokumentácii k stavebnému povoleniu. To vám bude vydané až po podpise Zmluvy o pripojení a po zaplatení ceny za pripojenie.

Kontaktujte nás

Ak ste developer a potrebujete našu konzultáciu, pošlite nám správu cez kontaktný formulár.