ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Prevádzkový poriadok

DátumNázov dokumentu
02. 01. 2024 Prevádzkový poriadok ZSD
28. 09. 2023 AKTUALIZOVANÝ NÁVRH - Aktualizované znenie nového prevádzkového poriadku po verejnej konzultácii
28. 09. 2023 Vyhodnotenie pripomienok prijatých počas verejnej konzultácie návrhu nového prevádzkového poriadku
v období od 8. 9. 2023 do 25. 09. 2023
08. 09. 2023 NÁVRH - Aktualizované znenie prevádzkového poriadku PDS

Verejná konzultácia tohto návrhu prebiehala od 08. 09. 2023 do 25. 09. 2023

01. 04. 2023 Konsolidované znenie prevádzkového poriadku PDS
01. 04. 2023 Rozhodnutie ÚRSO 0003/2023/E-PP - Zmeny v rozhodnutiach o schválení prevádzkového poriadku 
22. 12. 2022 Vyhodnotenie pripomienok prijatých počas verejnej konzultácie návrhu zmeny prevádzkového
poriadku v období od 5. 12. 2022 do 16. 12. 2022
04. 12. 2022 Návrh zmien a doplnení prevádzkového poriadku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.

Verejná konzultácia tohto návrhu prebiehala od 5. 12. 2022 do 16. 12. 2022

20. 10. 2020 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
20. 10. 2020 Konsolidované znenie prevádzkového poriadku PDS
12. 02. 2019 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
12. 02. 2019 Konsolidované znenie prevádzkového poriadku PDS
od 14. 6. 2017 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
od 9. 9. 2014 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
od 14. 9. 2013 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
k 14. 11. 2011  Rozhodnutie ÚRSO - zmena prevádzkového poriadku PDS
od 30. 11. 2010
Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
od 29. 12. 2009
Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS 
od 16. 12. 2008
Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
od 16. 1. 2008 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
do 15. 1. 2008 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
do 30. 6. 2007 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS