Prevádzkový poriadok

DátumNázov dokumentu
12. 02. 2019 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
12. 02. 2019 Konsolidované znenie prevádzkového poriadku PDS
(konsolidované znenie nie je právne záväzné)