Stavebné povolenie

Ak chcete postaviť sklad, predajňu alebo malú výrobnú halu a potrebujete vyjadrenie našej spoločnosti pre vydanie stavebného povolenia, postupujte nasledovne.

 1. Podajte žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii:
  • Vyplňte formulár žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii;
  • Priložte projektovú dokumentáciu.
 2. Žiadosť s prílohou pošlite poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
 3. Pred vypracovaním projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu uzatvorte so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, v ktorej budú stanovené technické podmienky pripojenia. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy bude vypracovaná na základe žiadosti o pripojenie.
  Tip
  Ak potrebujete zabezpečiť projektové práce na distribučné vedenia, odporúčame vám využiť niektorého z nami preverených dodávateľov projektových prác.

Ak chcete postaviť väčšiu výrobnú halu alebo iný objekt, (ktorý nie je v blízkosti distribučnej sústavy nízkeho napätia z existujúcej distribučnej sústavy vysokého napätia cez odberateľskú transformátorovú stanicu) a potrebujete vyjadrenie našej spoločnosti pre vydanie stavebného povolenia, postupujte nasledovne. 

 1. Podajte žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii:
 2. Žiadosť s prílohou pošlite poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
 3. Pred vypracovaním projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu uzatvorte so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s,. Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, v ktorej budú stanovené technické podmienky pripojenia. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy bude vypracovaná na základe žiadosti o pripojenie.