ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Stavebné povolenie

Ak potrebujete vyjadrenie našej spoločnosti pre vydanie stavebného povolenia, postupujte nasledovne

Pred podaním žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii, ak bude stavebný objekt pripojený do existujúcej distribučnej sústavy, uzatvorte s nami Zmluvu o pripojení, v ktorej stanovíme technické podmienky pripojenia. Zmluvu o pripojení vypracujeme na základe vami podanej žiadosti o pripojenie.

Upozornenie:

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii Vám bez uzatvorenej Zmluvy o pripojení nevystavíme.

Tip

Podávate žiadosť za zákazníka (ste Splnomocnenec)?

V procese podávania žiadosti využite možnosť registrácie, vďaka čomu získate:

 • jednotné užívateľské konto a prehľad o vami podaných žiadostiach na jednom mieste bez potreby overenia,
 • rýchlejšie podanie žiadosti s vopred vyplnenými údajmi z registrácie,
 • prehľad o stave vybavovania vami podaných žiadostí,
 • prístup k ďalším výhodám a informáciám.

Podanie žiadosti Splnomocnencom

Postupujte podľa jednej z dvoch možností, podajte žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii elektronicky alebo poštou:

 

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii môžete podať elektronicky v prípade, ak požadujete vyjadrenie pre stavebné/zlúčené konanie s pripojením elektroenergetického zariadenia do distribučnej sústavy s hodnotou ističa do 3x80 A. Hodnotu ističa nájdete na Zmluve o pripojení.

  Podanie žiadosti

 • samostatne stojaci objekt, napr. administratívny objekt, sklad, predajňa,
 • hlavný istič s maximálnou rezervovanou kapacitou do 3x80 A,
 • podpísaná Zmluva o pripojení a zaplatený pripojovací poplatok,
 • projektová dokumentácia stavby, ktorá je vypracovaná podľa technických podmienok pripojenia uvedených v Zmluve o pripojení a je povinnou prílohou žiadosti.

Druhy žiadosti:

 • Expresná - spoplatnená služba, po úhrade vám stanovisko k projektovej dokumentácii vypracujeme do 5 pracovných dní.*
 • Štandardná - bezplatná služba, stanovisko k projektovej dokumentácii vám vypracujeme do 14 kalendárnych dní.

Ak ste už žiadosť podali, môžete sledovať stav jej vybavenia online.

Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok k službe Expresná žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

Tip

Elektronická forma šetrí váš čas aj prírodu. Navyše vám umožní sledovať stav vybavenia vašej žiadosti online. V prípade záujmu môžete vďaka elektronickej forme využiť tiež službu Expresná žiadosť, kedy vám stanovisko vypracujeme už do 5 pracovných dní. Elektronicky môžete podať žiadosť len v prípade, ak spĺňate uvedené podmienky.

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii podajte poštou, ak požadujete vyjadrenie pre stavebné/zlúčené konanie s pripojením elektroenergetického zariadenia do distribučnej sústavy bez obmedzenia hodnoty hlavného ističa.

Postup pre podanie žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii:

 • vyplňte formulár Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii;
 • priložte kópiu projektovej dokumentácie stavby (vo farbe)
  Upozorňujeme vás, že v prípade podania žiadosti poštou, s priložením originálu/kópie projektovej dokumentácie stavby, vám predloženú projektovú dokumentáciu nevrátime späť.
 • žiadosť spolu s prílohou pošlite poštou na adresu: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

Stanovisko k projektovej dokumentácii vám vypracujeme a odošleme najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti.

Ak chcete postaviť väčšiu výrobnú halu alebo iný objekt (ktorý nie je v blízkosti distribučnej sústavy nízkeho napätia z existujúcej distribučnej sústavy vysokého napätia cez odberateľskú transformátorovú stanicu) a potrebujete vyjadrenie našej spoločnosti pre stavebné povolenie, postupujte nasledovne:

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii podajte poštou, ak požadujete vyjadrenie pre stavebné/zlúčené konanie s pripojením elektroenergetického zariadenia do distribučnej sústavy bez obmedzenia hodnoty hlavného ističa.

Postup pre podanie žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii:

 • vyplňte formulár Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii,
 • priložte kópiu projektovej dokumentácie stavby (vo farbe),
  Upozorňujeme vás, že v prípade podania žiadosti poštou, s priložením originálu/kópie projektovej dokumentácie stavby, vám predloženú projektovú dokumentáciu nevrátime späť.
 • žiadosť spolu s prílohou pošlite poštou na adresu: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

Stanovisko k projektovej dokumentácii vám vypracujeme a odošleme najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti.