ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Odporúčaní elektrikári

Vyhľadajte prevereného elektrikára vo vašom okolí, ktorý vám pomôže pripraviť vaše odberné miesto na pripojenie do distribučnej sústavy.
Upozornenie 

Do zoznamu odporúčaných elektrikárov zaraďujeme len subjekty, ktoré preukážu svoju odbornú spôsobilosť. Odporúčaní elektrikári vykonávajú svoju činnosť vo vlastnom mene - spoločnosť Západoslovenská distribučná nezodpovedá za kvalitu poskytovaných služieb a nemá vplyv na podmienky poskytovaných služieb, vrátane ceny. Pred objednaním služby od odporúčaného elektrikára sa u neho vždy informujte o podmienkach, predovšetkým o cenách a lehote poskytnutia služby.

Vyhľadávač odporúčaných elektrikárov:

Ste elektrikár alebo zastupujete spoločnosť, ktorá zamestnáva elektrikárov?
Chcete bezplatne zverejniť ponuku vašich služieb na stránke Západoslovenskej distribučnej?
Staňte sa odporúčaným elektrikárom a získajte nových zákazníkov.

Kto sa môže stať odporúčaným elektrikárom?

Ak vlastníte oprávnenie na vykonávanie aspoň dvoch z uvedených činností:

  • projektovanie elektrických zariadení,            
  • elektromontážne práce (vybudovanie prípojky, montáž elektromerového rozvádzača),
  • elektroinštalačné práce (vybudovanie bytových rozvodov, inštalácia elektrických spotrebičov),
  • prehliadky, skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov a spotrebičov (revízna činnosť),

ponúkame vám spoluprácu pri zabezpečovaní elektroinštalačných a elektromontážnych služieb pri realizácii elektrickej prípojky pre žiadateľov o pripojenie do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná.

Zároveň si môžete označiť niektorú z nasledujúcich doplnkových služieb, ak máte záujem ich vykonávať:

  • poradenstvo (výber vhodnej veľkosti ističa, vhodná tarifikácia, vhodný počet fáz),
  • odstraňovanie porúch na vnútornej inštalácii odberného miesta,
  • diagnostika odberného miesta, odborná prehliadka.

Ako postupovať?

  1. vyplňte a odošlite jednoduchú elektronickú Žiadosť o zaradenie do databázy odporúčaných elektrikárov priamo na tejto stránke
  2. pred odoslaním nezabudnite priložiť potrebné prílohy v závere Žiadosti

Po odoslaní Žiadosti vám pošleme potvrdzujúci e-mail o registrácii s priradeným evidenčným číslom vašej Žiadosti. Toto číslo prosím uvádzajte pri akejkoľvek ďalšej komunikácii ohľadom tejto spolupráce.

Pokiaľ bude vaša Žiadosť obsahovať všetky údaje požadované v  registračnom formulári, vrátane príloh, a máte oprávnenie na vykonávanie aspoň dvoch z hore uvedených činností, pošleme vám e-mailom návrh Zmluvy o spolupráci. Po doručení podpísanej Zmluvy o spolupráci na adresu spoločnosti Západoslovenská distribučná vás zaradíme do databázy odporúčaných elektrikárov a zverejníme ponuku vašich služieb na našej stránke.


Čo vám spolupráca prinesie?

Spoločnosť Západoslovenská distribučná vybaví ročne viac než 20 000 nových žiadostí o pripojenie. Zverejnenie vášho firemného profilu na našej stránke je skvelou príležitosťou získať nových zákazníkov. Spolupráca je úplne bezplatná, odporúčaní elektrikári nehradia za zverejnenie žiadne poplatky.

 V prípade otázok nás kontaktujte na odporucanielektrikari@zsdis.sk. Ďakujeme za váš záujem o spoluprácu.