Odporúčaní elektrikári

Vyhľadajte prevereného elektrikára vo vašom okolí, ktorý vám pomôže pripraviť vaše odberné miesto na pripojenie do distribučnej sústavy.

Vyhľadávač odporúčaných elektrikárov:

Ste elektrikár alebo zastupujete spoločnosť, ktorá zamestnáva elektrikárov?
Chcete bezplatne zverejniť ponuku vašich služieb na stránke Západoslovenskej distribučnej?
Staňte sa odporúčaným elektrikárom a získajte nových zákazníkov.

Kto sa môže stať odporúčaným elektrikárom?

Ak vlastníte oprávnenie na vykonávanie aspoň dvoch z uvedených činností:

  • projektovanie elektrických zariadení,            
  • elektromontážne práce (vybudovanie prípojky, montáž elektromerového rozvádzača),
  • elektroinštalačné práce (vybudovanie bytových rozvodov, inštalácia elektrických spotrebičov),
  • prehliadky, skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov a spotrebičov (revízna činnosť),

ponúkame vám spoluprácu pri zabezpečovaní elektroinštalačných a elektromontážnych služieb pri realizácii elektrickej prípojky pre žiadateľov o pripojenie do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná.

Ako postupovať?

  1. vyplňte a odošlite jednoduchú elektronickú Žiadosť o zaradenie do databázy odporúčaných elektrikárov priamo na tejto stránke
  2. pred odoslaním nezabudnite priložiť potrebné prílohy v závere Žiadosti

Po odoslaní Žiadosti vám pošleme potvrdzujúci e-mail o registrácii s priradeným evidenčným číslom vašej Žiadosti. Toto číslo prosím uvádzajte pri akejkoľvek ďalšej komunikácii ohľadom tejto spolupráce.

Pokiaľ bude vaša Žiadosť obsahovať všetky údaje požadované v  registračnom formulári, vrátane príloh, a máte oprávnenie na vykonávanie aspoň dvoch z hore uvedených činností, pošleme vám e-mailom návrh Zmluvy o spolupráci. Po doručení podpísanej Zmluvy o spolupráci na adresu spoločnosti Západoslovenská distribučná vás zaradíme do databázy odporúčaných elektrikárov a zverejníme ponuku vašich služieb na našej stránke.


Čo vám spolupráca prinesie?

Spoločnosť Západoslovenská distribučná vybaví ročne viac než 20 000 nových žiadostí o pripojenie. Zverejnenie vášho firemného profilu na našej stránke je skvelou príležitosťou získať nových zákazníkov. Spolupráca je úplne bezplatná, odporúčaní elektrikári nehradia za zverejnenie žiadne poplatky.

 V prípade otázok nás kontaktujte na odporucanielektrikari@zsdis.sk. Ďakujeme za váš záujem o spoluprácu.