ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia

Oznam:

Pred podaním žiadosti si preverte, či je na pripojenie vášho zariadenia na výrobu elektriny voľná kapacita.

Ak potrebujete získať naše stanovisko pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia pred podaním žiadosti, je potrebné splniť nasledovné:

  • Vyplňte formulár žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy (ako dôvod žiadosti uveďte „žiadosť o vydanie stanoviska pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa §12 zákona č. 251/2012 Z. z“);
  • Priložte prílohy:
    • fotokópie typových listov s technickými údajmi zariadení od ich výrobcov (fotovoltaické panely, striedač, generátor, transformátor a pod.);
    • prehľadný situačný plán (ortofotomapa, katastrálna mapa) predmetného pozemku s vyznačením záujmového územia, ktorú si môžete vytvoriť napr. v aplikácii Geoportál alebo na Katasterportáli;
    • jednopólovú schému zapojenia vyvedenia výkonu od zariadenia na výrobu elektriny smerom k deliacemu miestu s uvedením typov zariadení a dĺžok uvažovaných vedení.