ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia

Potrebujete získať naše stanovisko pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia? Postupujte nasledovne

Upozornenie

Pred podaním žiadosti si preverte, či je na pripojenie vášho zariadenia voľná kapacita.

Dôležité

O vydanie stanoviska pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia je potrebné požiadať (podľa §12 zákona č. 251/2012 Z. z.) ak sa jedná o:

  • výrobu elektriny zo slnečnej energie alebo veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW alebo zvýšenie celkového inštalovaného výkonu existujúceho energetického zariadenia nad 5 MW v prípade výroby elektriny zo slnečnej energie alebo veternej energie,
  • výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 1 MW, ktoré využíva iný primárny energetický zdroj, ako je slnečná energia alebo veterná energia alebo zvýšenie inštalovaného výkonu existujúceho energetického zariadenia nad 1 MW,
  • uskladňovanie elektriny, ak ide o zariadenie s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW.

Stanovisko potrebujem pre:

Lokálny zdroj  Komerčný zdroj  Zariadenie na uskladňovanie elektriny