ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Lokálne pripojenie k elektromeru pre potreby zákazníka

Elektromery ponúkajú niekoľko možností lokálneho pripojenia pre zákazníka v závislosti od ich typu a modelu. Jednotlivé možnosti sa líšia v závislosti od technológie a funkcií elektromerov. Táto variabilita umožňuje individuálne kontrolovanie a monitorovanie spotreby elektrickej energie podľa potrieb každého zákazníka.

Niektoré elektromery ponúkajú pripojenie cez dátové rozhranie, čo umožňuje presný a spoľahlivý prenos údajov o spotrebe elektrickej energie na externé monitorovacie zariadenia. Iné možnosti zahŕňajú pripojenie zariadenia na snímanie certifikačnej LED diódy, ktoré poskytuje zákazníkom jednoduchý spôsob monitorovania stavu elektromera. V závislosti od konkrétneho elektromeru môže byť k dispozícii aj pripojenie optického rozhrania, ktorého prínosom je rýchly a spoľahlivý prenos dát o stave a spotrebe elektrickej energie na monitorovacie zariadenia.

K dispozícii je tiež alternatíva pripojenia impulzných výstupov, čo umožňuje monitorovanie spotreby elektrickej energie prostredníctvom impulzných signálov. Ide o ďalší spôsob efektívneho sledovania spotreby energie z elektromera. Vďaka týmto možnostiam majú zákazníci väčšiu flexibilitu a kontrolu nad svojou spotrebou energie, čo prispieva k efektívnejšiemu využívaniu elektrickej energie a úspore nákladov.

 

Máte záujem o získanie podrobných informácií a meranie výkonu/spotreby v reálnom čase, ovládanie spotreby a dodržanie rezervovanej resp. maximálnej rezervovanej kapacity (v niektorých prípadoch aj účinníka)?

Pre potreby pokročilejšieho merania, získania podrobných informácií o spotrebe za účelom následnej analýzy nameraných dát môžete požiadať o sprístupnenie impulzného rozhrania na elektromeroch. Pripojenie na impulzný výstup môže byť realizované výlučne cez nami schválený oddeľovací modul (je nutné nastaviť počiatočný stav, ide o finančne nákladné riešenie).

Mám záujem o pripojenie impulzných výstupov

Máte záujem o získanie podrobných informácií a meranie výkonu/spotreby v reálnom čase, ovládanie spotreby a dodržanie rezervovanej resp. maximálnej rezervovanej kapacity (v niektorých prípadoch aj účinníka)?

Pre potreby pokročilejšieho merania za účelom následnej analýzy veľkého množstva dát (ide o finančne nákladné riešenie) môžete požiadať o sprístupnenie dátového rozhrania.

Chcete pripevniť na elektromer zariadenie na snímanie impulzov LED diódy na elektromere? Meranie výkonu/spotreby a dodržanie rezervovanej resp. maximálnej rezervovanej kapacity?

Zariadenie na snímanie impulzov LED diódy môžete pripevniť na elektromer, avšak nemôže zakrývať žiadne písomné informácie pripadne displej elektromera. Napriek tomu sa môže stať, že bude odpojené naším technikom, prípadne odpočtárom a nevrátime vám ho naspäť.

Toto riešenie je jednoduché/lacné, dokáže poskytnúť podrobné informácie o spotrebe, no pri nesprávnej inštalácii môže zbierať impulzy nepresne, vplyvom iného zdroja svetla na vyhodnotenie počtu impulzov, nie je časovo synchronizované a je potrebné nastaviť počiatočný stav.

Konštanta LED impulzov je znázornená na elektromere nad alebo pod LED diódou (väčšina elektromerov má konštantu LED impulzov 1000 imp/kWh). Niektoré elektromery majú LED diódu aj pre činnú aj pre jalovú spotrebu. Ak LED dióda svieti stále, znamená to, že odberné miesto neodoberá žiadnu elektrickú energiu.

Máte záujem o meranie spotreby v pravidelných časových intervaloch? Ovládanie spotreby a dodržanie rezervovanej resp. maximálnej rezervovanej kapacity (v niektorých prípadoch aj účinníka)?

Zariadenie môžete pripevniť na optické rozhranie elektromera prostredníctvom magnetu optickej sondy. Avšak nemôže zakrývať žiadne písomné informácie pripadne displej elektromera. Napriek tomu sa môže stať, že bude odpojené naším technikom, prípadne odpočtárom a nevrátime vám ho naspäť.

Pripojenie optického rozhrania nie je možné na typoch elektromera NP73, LZQJ, NXT4. Na naše požiadanie musíte optickú sondu z elektromera odstrániť.

Toto riešenie je jednoduché/lacné, dokáže poskytnúť presné informácie o spotrebe napriek nižšej frekvencii získavania dát najmä pri akumulátorových verziách, vplyv iného zdroja svetla pri komunikácii optickou sondou a elektromera.