ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Systém integrovaného manažérstva

Od roku 2010 je v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. zavedený a certifikovaný systém integrovaného manažérstva (SIM). Je tvorený dvomi manažérskymi systémami, a to:

  • Systémom environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001,
  • Systémom manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001.

Západoslovenská distribučná, a.s., sa riadi dôležitou zásadou európskej politiky v oblasti životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - Prevencia je lepšia ako liečba, a stanovila ako prioritu preventívny prístup k riadeniu. Svoje niekoľkoročné úsilie v problematike ochrany životného prostredia a BOZP preukazuje aktivitami, ako sú napríklad:

  • informačná kampaň Bezpečnosť bez kompromisov,
  • ochrana avifauny,
  • Safety Management Index,
  • pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných obáv.

 

Certifikát za efektívny systém manažérstva BOZP Certifikát za efektívny systém environmentálneho manažérstva 
Certifikát OHSAS 2016
Certifikát ISO 2016