Systém integrovaného manažérstva

Od roku 2009 sa v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., uskutočnili aktivity, ktorých cieľom bola implementácia systému integrovaného manažérstva (SIM) podľa požiadaviek noriem ISO 14 001 a OHSAS 18001. Následne sa v roku 2010 uskutočnil certifikačný audit a v rokoch 2013 a 2016 bola spoločnosť opäť úspešne recertifikovaná. V roku 2017 boli v spoločnosti implementované nové požiadavky revidovanej normy ISO 14001:2015 a následne im certifikačná spoločnosť udelila certifikát ISO 14 001:2015. 

Západoslovenská distribučná, a.s., sa riadi dôležitou zásadou európskej politiky v oblasti životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci „Prevencia je lepšia ako liečba“ a stanovila si ako prioritu preventívny prístup k riadeniu. Svoje niekoľkoročné úsilie v problematike ochrany životného prostredia a BOZP preukazuje aktivitami, ako sú napríklad:

  • informačná kampaň Bezpečnosť bez kompromisov;
  • kampaň Stop and Go;
  • ochrana avifauny;
  • Safety Management Index;
  • pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných obáv.

 

Certifikát za efektívny systém manažérstva BOZP Certifikát za efektívny systém environmentálneho manažérstva 
Certifikát OHSAS 2016
Certifikát ISO 2016