Po pripojení

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., je distribútorom elektrickej energie. Elektrinu vám distribuujeme na základe objednávky od vášho dodávateľa elektrickej energie. Pre ukončenie distribúcie kontaktujte vášho dodávateľa, s ktorým máte uzatvorenú zmluvu.