ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Po pripojení

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., je distribútorom elektrickej energie. Elektrinu vám distribuujeme na základe objednávky od vášho dodávateľa elektrickej energie. Pre ukončenie distribúcie kontaktujte vášho dodávateľa, s ktorým máte uzatvorenú zmluvu.