ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Prechod na inteligentný elektromer

Dostali ste od nás list, že vám prídeme nainštalovať inteligentný elektromer, ktorý meria a automaticky odosiela namerané údaje prevádzkovateľovi distribučnej sústavy? Pripravili sme pre vás odporúčania, ktoré vám môžu pomôcť optimalizovať vaše náklady na elektrinu po nainštalovaní nového typu elektromera.

Váš nový inteligentný elektromer, nazývaný tiež smartmeter, je súčasťou elektronického Inteligentného meracieho systému (IMS).

 • Jeho inštalácia je bezplatná a vyplýva z legislatívy.
 • Umožní vám získavať údaje o vašej spotrebe elektriny priamo z Distribučného portálu.
 • Vďaka novému elektromeru môžete presnejšie sledovať svoju spotrebu elektriny a ovplyvňovať jej výšku.
 • Už nebude potrebné vykonávať odpočty prostredníctvom odpočtára (s výnimkou nevyhnutnej kontroly odberného miesta), inteligentný elektromer ich zaznamenáva a odosiela automaticky, priebežne a bez potreby ľudského zásahu.
Dôležité pre podnikateľov

Vďaka presnému elektronickému meraniu môže byť zaznamenané v prípade vašej spotreby elektriny prekračovanie niektorých zmluvných hodnôt, ktorým ste doteraz nemuseli venovať väčšiu pozornosť. Aby ste sa vyhli zvýšeným účtom za elektrinu v dôsledku uplatňovania ostatných taríf (prekročenie dohodnutej hodnoty rezervovanej kapacity a maximálnej rezervovanej kapacity, nedodržanie účinníka v predpísanej tolerancii a tarify za jalovú dodávku elektriny do distribučnej sústavy), odporúčame po zavedení inteligentného elektromera:

 • sledovať vývoj vašej spotreby prostredníctvom účtu v Distribučnom portáli;
 • v prípade prekročenia hodnôt prijať opatrenia na optimalizáciu výkonu a spotreby.
Tip

Aby ste mohli sledovať spotrebu a výkon na vašom odbernom mieste, nezabudnite si vytvoriť bezplatný účet na Distribučnom portáli:

  Vstup do portálu
Rýchle odkazy

Ako prebieha inštalácia

PDF Verzia

Zavedenie inteligentného elektromera vám môže priniesť zmenu vo fakturácii:

 • Po inštalácii inteligentného elektromera budeme počas skúšobného obdobia (minimálne 3 mesiace) sledovať kvalitu prijímania diaľkovo odčítaných údajov. Ak elektromer zabezpečuje bezchybný a kvalitný prenos dát, bude vaše odberné miesto vyhlásené za tzv. „smartové odberné miesto“ a naša spoločnosť ho preradí do mesačného cyklu. Dátum preradenia do mesačného cyklu oznamujeme vášmu dodávateľovi elektriny 30 dní vopred.
 • Po preradení do mesačného cyklu je vaša reálna spotreba mesačne odosielaná vášmu dodávateľovi elektriny. Dodávatelia elektriny po tejto zmene zväčša kontaktujú zákazníkov, ktorých informujú o začatí mesačnej fakturácie spotreby elektriny.
 • Vďaka presnému elektronickému meraniu spotreby môže prísť k prekračovaniu niektorých hodnôt, ktorým ste doteraz nemuseli venovať väčšiu pozornosť. Prvých 6 mesiacov po preradení do mesačného cyklu nie sú uplatňované ostatné tarify, teda nie je účtovaná tarifa za prekročenie dohodnutej hodnoty rezervovanej kapacity a maximálnej rezervovanej kapacity, tarifa za nedodržanie účinníka v predpísanej tolerancii a tarifa za jalovú dodávku elektriny do distribučnej sústavy.
 • Odporúčame vám venovať zvýšenú pozornosť vašej spotrebe: po 6 mesiacoch od zavedenia mesačného cyklu je prekračovanie hodnôt spoplatňované - začnú byť fakturované ostatné tarify (podľa cenníka za distribúciu elektriny). Aby ste predišli zvýšeným nákladom za elektrinu, využite prvých 6 mesiacov mesačného cyklu na optimalizáciu vašej spotreby. Dátum začiatku mesačného cyklu vám oznámi váš dodávateľ elektriny.

Prehľad najčastejších situácií prekračovania hodnôt a návrhy opatrení

Príklad 1.

Prekročenie Maximálnej rezervovanej kapacity a prekročenie Rezervovanej kapacity

Príklad 2.

Jalová dodávka elektriny

Príklad 3.

Nedodržanie účinníka

Kedy začať sledovať zmenu nameraných hodnôt spotreby?

Po namontovaní a nainštalovaní inteligentného elektromera bude trvať ešte určitý čas (minimálne 3 mesiace), kým bude dáta z nového elektromera možné sledovať elektronicky (v Distribučnom portáli). Po ukončení sledovania kvality prijímania diaľkovo odčítaných údajov informujeme 30 dní vopred vášho dodávateľa elektriny o zmene fakturačného cyklu na odbernom mieste z ročného na mesačný. Dodávatelia elektriny následne zväčša informujú o termíne zavedenia mesačného cyklu koncového zákazníka, teda vás. Od tohto termínu odporúčame začať sledovať namerané hodnoty.

Tip

Cieľom sledovania nameraných hodnôt v období po zavedení inteligentného merania je vyhnúť sa zvýšeným nákladom za elektrinu v dôsledku prekračovania zmluvných hodnôt. 6 mesiacov po zavedení mesačného cyklu na odbernom mieste nie sú uplatňované ostatné tarify, teda tarifa za prekročenie dohodnutej hodnoty rezervovanej kapacity a maximálnej rezervovanej kapacity, tarifa za nedodržanie účinníka v predpísanej tolerancii a tarifa za jalovú dodávku elektriny do distribučnej sústavy). Preto v prípade, že zistíte na vašom odbernom mieste prekračovanie hodnôt, odporúčame vám využiť toto polročné obdobie na realizáciu opatrení (viď. Na koho sa obrátiť, keď chcete prijať opatrenia pre optimalizáciu spotreby).

Kde sledovať namerané hodnoty spotreby?

Vašu spotrebu a prípadné prekračovanie hodnôt môžete sledovať od zavedenia mesačného cyklu na Distribučnom portáli (registrácia a užívanie portálu sú bezplatné). Po prihlásení do Distribučného portálu nájdete prehľad vašej spotreby a výkonu:

 

 

Ako sledovať hodnoty spotreby a aké zmeny si všímať?

Dôležité je sledovať v prehľade vašej spotreby tieto hodnoty, ktoré môžu ovplyvniť vaše náklady na elektrinu:

 1. Rezervovaná kapacita (RK);
 2. Maximálna rezervovaná kapacita (MRK);
 3. Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy.

Bližšie inštrukcie a príklady nájdete v predchádzajúcej záložke Zmeny vo fakturácii.

Na koho sa obrátiť, keď potrebujete poradiť alebo chcete prijať opatrenia pre optimalizáciu spotreby?

V prípade, že potrebujete poradiť so sledovaním spotreby alebo ste zistili, že prekračujete hodnoty a chcete prijať opatrenia proti zvýšeniu nákladov za elektrinu, obráťte sa na vášho elektrikára, resp. osobu spôsobilú vykonávať elektrikárske práce.

Tip

Elektrikára môžete vyhľadať podľa miesta pôsobnosti aj na našej stránke – Odporúčaní elektrikári.