ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Časy prepínania nízkej a vysokej tarify

Čo je to kód HDO?

Prostredníctvom systému hromadného diaľkového ovládania (HDO) prepíname stav vašej tarify z vysokej na nízku a naopak. Hromadné diaľkové ovládanie umožňuje riadiť vašu spotrebu elektriny tak, aby sa elektrospotrebiče s vysokou spotrebou zapli vtedy, keď sú náklady na výrobu elektriny najnižšie (v dobe platnosti nízkej tarify).

Podľa kódu si môžete v tabuľke nájsť čas a trvanie zapnutia nízkej a vysokej tarify, pričom platnosť zapnutia taríf je vymedzená platným cenníkom. Kód nájdete na štítku zariadenia HDO.

HDO je najčastejšie umiestnené vedľa elektromera a spoznáte ho podľa malého blikajúceho svetla. 

Vyberte kód HDO:

Upozornenie - permanentný zimný čas na niektorých HDO zariadeniach

Používate niektoré z týchto typov HDO zariadení?
FTY242R1, FTY242R2, RCR501, RCR502, RRCR110R1, RRCR230R1

Typ HDO zariadenia je viditeľne umiestnený na jeho informačnom štítku.
Príklady označovania typu HDO zariadení:

hdo_merac_typ_1 hdo_merac_typ_2
Vaše zariadenie funguje celoročne v režime zimného času. Preto sme časy v tabuľke nižšie posunuli o jednu hodinu, aby ste videli skutočný čas, kedy sa vaše zariadenie prepne do nízkej, respektíve vysokej tarify. (Zrušiť toto nastavenie)

Toto upozornenie sa vás netýka. (Zrušiť toto nastavenie)

Od Do Typ Trvanie Význam Sadzba
Od Do Typ
Trvanie Význam Sadzba


Sobota - Nedeľa
Od Do Typ Trvanie Význam Sadzba
Od Do Typ
Trvanie Význam Sadzba