Časy prepínania nízkej a vysokej tarify

Čo je to kód HDO?

Prostredníctvom systému hromadného diaľkového ovládania (HDO) prepíname stav vašej tarify z vysokej na nízku a naopak. Hromadné diaľkové ovládanie umožňuje riadiť vašu spotrebu elektriny tak, aby sa elektrospotrebiče s vysokou spotrebou zapli vtedy, keď sú náklady na výrobu elektriny najnižšie (v dobe platnosti nízkej tarify).

Podľa kódu si môžete v tabuľke nájsť čas a trvanie zapnutia nízkej a vysokej tarify, pričom platnosť zapnutia taríf je vymedzená platným cenníkom. Kód nájdete na štítku zariadenia HDO.

HDO je najčastejšie umiestnené vedľa elektromera a spoznáte ho podľa malého blikajúceho svetla. 

Vyberte kód HDO:
Od Do Typ Trvanie Význam Sadzba
Od Do Typ
Trvanie Význam Sadzba


Sobota - Nedeľa
Od Do Typ Trvanie Význam Sadzba
Od Do Typ
Trvanie Význam Sadzba

Platné od 1. 3. 2017