ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Časy prepínania nízkej a vysokej tarify

Na vašom odbernom mieste dochádza k prepínaniu tarify z vysokej na nízku a naopak prostredníctvom HDO kódu (sadzobného programu). Vďaka prepínaniu taríf je možné riadiť vašu spotrebu elektriny tak, aby sa elektrospotrebiče s vysokou spotrebou zapli vtedy, keď sú ceny za odoberanú elektrinu nižšie (v dobe platnosti nízkej tarify).

Sadzobný program je vo väčšine prípadov riadený priamo elektromerom a je ho možné nájsť na displeji elektromera pod označením kódu 0.2.2., ktorý sa mení (roluje) na elektromere. V niektorých prípadoch je ovládane sadzby riadené externým prepínacím zariadením, ktoré je umiestnené vedľa elektromera a spoznáte ho podľa malého blikajúceho svetla. 

Ak chcete zistiť čas a trvanie zapnutia nízkej a vysokej tarify na vašom odbernom mieste, zadajte váš HDO kód. Nájdete ho na štítku na elektromere alebo na HDO zariadení.

Vyberte kód HDO:

Upozornenie - permanentný zimný čas na niektorých HDO zariadeniach

Používate niektoré z týchto typov HDO zariadení?
FTY242R1, FTY242R2, RCR501, RCR502, RRCR110R1, RRCR230R1

Typ HDO zariadenia je viditeľne umiestnený na jeho informačnom štítku.
Príklady označovania typu HDO zariadení:

hdo_merac_typ_1 hdo_merac_typ_2
Vaše zariadenie funguje celoročne v režime zimného času. Preto sme časy v tabuľke nižšie posunuli o jednu hodinu, aby ste videli skutočný čas, kedy sa vaše zariadenie prepne do nízkej, respektíve vysokej tarify. (Zrušiť toto nastavenie)

Toto upozornenie sa vás netýka. (Zrušiť toto nastavenie)

Od Do Typ Trvanie Význam Sadzba
Od Do Typ
Trvanie Význam Sadzba


Sobota - Nedeľa
Od Do Typ Trvanie Význam Sadzba
Od Do Typ
Trvanie Význam Sadzba

Schéma zapojenia HDOZapojenie elektromera s interným riadením pre TÚV

Schéma 1


Zapojenie elektromera s interným riadením pre PVV a TÚV

Schéma 2


Zapojenie elektromera s externým riadením pre TÚV

Schéma 3


Zapojenie elektromera s externým riadením pre PVV a TÚV

Schéma 4