ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Časté otázky


Meranie - Po pripojení


Ako môžem požiadať o duplikáty dokumentov, ktoré mi boli/mali byť vystavené pri výmene meradla?

Duplikáty dokumentov vám pošleme na základe vašej žiadosti, ktorú nám pošlite prostredníctvom kontaktného formulára.


Môžem ako zákazník sám nahlásiť stav elektromera?

Nahlásenie stavu elektromera formou tzv. samoodpočtu je možné cez Distribučný portál, prípadne cez našu zákaznícku linku. Nahlásenie stavu odpočtu užívateľom nie je možné pre IMS elektromery a špeciálne elektromery.


Kde nájdem HDO zariadenie, ak mám inteligentný elektromer (IMS elektromer)?

Všetky nové aktuálne používané dvojtarifné (2T) digitálne a inteligentné elektromery majú funkciu HDO integrovanú priamo v sebe.


Kde nájdem HDO kód?

HDO kód sa zobrazuje na displeji elektromera a je označený číslom 0.2.2. Niekedy býva uvedený na štítku na zariadení, slúžiacom na prepínanie vysokej a nízkej tarify, ktoré sa nachádza pri elektromere. Kód môžete nájsť aj v aplikácii Distribučný portál. Ak ho napriek týmto inštrukciám neviete nájsť, môžete oň požiadať na odberatel@zsdis.sk.


Ako požiadať o zmenu prepínania HDO?

Prepínanie vysokej a nízkej tarify sa vo väčšine prípadov deje automaticky v elektromeroch podľa prideleného HDO kódu. Zmena prepínania časov HDO kódu na vyžiadanie zákazníka nie je možná. Prepínanie vysokej a nízkej tarify slúži pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky distribučnej siete.


Ako požiadať o zmenu termínu periodickej výmeny elektromera?

Pokiaľ ste boli informovaný listom od našej spoločnosti o plánovanom termíne výmeny elektromera, môžete požiadať o zmenu nami stanoveného termínu výmeny prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v liste. Ďalšou možnosťou je dohoda s elektromontérom, ktorého k vám vyšleme.


Ako požiadať o kontrolu mechanických častí elektromera?

V prípade, ak máte podozrenie, že váš elektromer nefunguje správne, môžete požiadať o preskúšanie meracieho zariadenia. Pokiaľ preskúšanie nepotvrdí chybu na vašom meradle, ste povinný uhradiť poplatok za preskúšanie meradla podľa akruálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny. V prípade ak na meradle bude odhalená chyba, nemusíte uhrádzať žiadny poplatok.


Prečo elektromer bliká, alebo nebliká?

Na elektromere bliká kontrolné LED svetlo, ktoré slúži na overovanie jeho správneho fungovania. Overovacie LED svetlo na elektromere bliká, ak na odbernom mieste prebieha odber. V závislosti na veľkosti odberu sa interval medzi bliknutiami skracuje alebo predlžuje. Ak LED svetlo svieti neustále, znamená to, že odberné miesto je bez odberu.


Môže odberateľ urobiť zásah do elektromera?

Nie, žiadny svojvoľný zásah do elektromera nie je povolený. Každý zásah do elektromera nám vopred oznámte na odberatel@zsdis.sk, alebo na zákazníckej linke (0850 333 999).

Pri oznamovaní budete potrebovať EIC kód vášho odberného miesta.

Neoznámené zásahy sú považované za neoprávnené a odber na takomto odbernom mieste je považovaný za neoprávnený.


Je elektromer vlastníctvom odberateľa?

Nie, elektromer je vlastníctvom našej spoločnosti.

Návrat na začiatok

Tip

Pozrite si aj odpovede na časté otázky o inteligentných meracích systémoch (IMS).