Predstavenstvo

Andrej Juris
 Ing. Andrej Juris
 predseda predstavenstva
Vladimír Cipciar

Mgr. Vladimír Cipciar
podpredseda predstavenstva

Ing. Miroslav Otočka
 Ing. Miroslav Otočka
 člen predstavenstva
Ing. Marián Kapec
 Ing. Marian Kapec
 člen predstavenstva
Martin Mišík  Ing. Martin Mišík
 člen predstavenstva