Predstavenstvo

Tomáš Turek
 Ing. Tomáš Turek, Ph.D.
 predseda predstavenstva
Jana Somorovská  Ing. Jana Somorovská
podpredsedníčka predstavenstva
Ing. Miroslav Otočka
 Ing. Miroslav Otočka
 člen predstavenstva
Ing. Marián Kapec
 Ing. Marian Kapec
 člen predstavenstva
Kristián Takáč   Mgr. Kristián Takáč
 člen predstavenstva

Dozorná rada

Ing. Kamil Panák

predseda dozornej rady

Marian Rusko

podpredseda dozornej rady

Ing. Bc. Robert Tánczos

člen dozornej rady

Ing. Dušan Rusnák

člen dozornej rady

Ing. Michal Kubinský

člen dozornej rady

Ing. Peter Ševčík

člen dozornej rady

Robert Polakovič

člen dozornej rady

Ing. Juraj Nyulassy

člen dozornej rady

Bc. Milan Černek

člen dozornej rady