ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Odstávky a poruchy

Vyhľadávač plánovaných odstávok a aktuálnych porúch v distribučnej sieti elektriny
Čo je EIC?

Čo je EIC?


EIC kód je identifikačné číslo priradené výhradne vášmu odbernému miestu elektrickej energie. Nájdete ho na Zmluve o pripojení, ktorú ste uzatvorili so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s., aj na vyúčtovacej faktúre za elektrinu. Váš EIC kód môžete zistiť aj u vášho dodávateľa, resp. distribútora elektrickej energie (ZSD).

Musím pre vyhľadanie poruchy/odstávky zadať EIC kód?


Pokiaľ chcete mať istotu, že vaše odberné miesto je súčasťou lokality s evidovanou poruchou alebo plánovanou odstávkou, zadajte váš EIC kód. Vyhľadávanie cez EIC kód je možnosťou, vďaka ktorej vyhľadáte informáciu o odstávke alebo poruche výhradne pre vaše odberné miesto.
Vyberte dátum
Vyberte dátum

V zmysle Zákona 251 o energetike § 31 písm. t), má Západoslovenská distribučná, a.s. "povinnosť oznámiť odberateľom začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia". V zmysle vyhlášky ÚRSO 236/2016 §3 písm. i) má Západoslovenská distribučná, a.s. povinnosť oznámiť skrátenie lehoty vypnutia, prípadne zrušenie plánovanej práce.
Dôležité: Tento vyhľadávač zobrazuje informácie o aktuálnych poruchách v distribučnej sieti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., s trvaním viac ako 15 minút. Poradie a dĺžka odstraňovania jednotlivých porúch závisí od rozsahu a závažnosti technického poškodenia distribučnej siete.
V prípade vyhlásenia kalamitného stavu: na hlavnej stránke zsdis.sk sa objaví oznam v oranžovom ráme
  • môže z dôvodu mimoriadne vysokého počtu volaní na poruchovú linku prísť k predĺženiu času prepojenia na operátora,
  • nemusia byť vo vyhľadávači zobrazené všetky nahlásené poruchy.
Bezplatná nepretržitá poruchová linka: 0800 111 567.