ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Virtuálna batéria

Princíp správneho nastavenia a fungovania virtuálnej batérie.

Upozornenie

Virtuálna batéria nie je produktom našej spoločnosti. V prípade záujmu alebo otázok sa obráťte na vášho dodávateľa elektriny. 

Naša spoločnosť sprístupňuje údaje, namerané na spotrebnom/odovzdávacom bode odberného miesta, na Distribučnom portáli, kde máte k dispozícii výsledné údaje odberu/dodávky energie v meranom mieste. Nenájdete tu údaje o vyrobenej energii z vášho zdroja, ktoré sú zobrazené v aplikácii dodávateľa zdroja (takéto meranie by vyžadovalo ďalší prídavný elektromer pri zdroji). Elektromer zároveň neposkytuje údaje okamžite, ale zaznamenávajú sa len výsledné priemerné hodnoty týchto údajov v 15-minútovej perióde.

Hodnota vyrobenej energie je množstvo energie, ktoré je už vybilancované spotrebou, čiže by malo byť ,“uskladnené“ vo virtuálnej batérii. Avšak každý poskytovateľ danej služby môže mať individuálne podmienky "uskladnenia", ktoré sa môžu líšiť od fyzikálnej roviny.

Dôležité je taktiež poznať rozdiel medzi výkonom v kilowattoch (kW) a energiou kilowatthodinách (kWh). Pre jednoduchšie pochopenie uvádzame vysvetlenie na príklade:

Na zdroji sa vyrobí od 10:30 do 11:30 5 kWh (čo znamená 5 kW počas 1 hodiny).

Spotreba trvá od 10:00 do 10:30 10 kWh (čo v tomto prípade bude 20 kW po dobu 30 minút).

V tomto prípade od 10:00 do 11:30 vyrobených 5 kWh bude „uskladnených“ vo virtuálnej batérii, a zároveň bude zo siete spotrebovaných 10 kWh. To znamená, že výrobca ušetrí len toľko, koľko neskôr znovu spotrebuje z virtuálnej batérii.

Uvedený príklad je veľmi zjednodušený, pričom sme nebrali do úvahy straty na meničoch, kábloch a prevodníkoch. Aktuálny výkon zdroja aj spotreby sa mení v každom okamihu.

Meranie priamo na zdroji (v aplikáciách dodávateľov) nemá oficiálnu certifikáciu meradla, čím nezaručuje presnosť, zároveň sa v tomto meraní neberú do úvahy straty na meniči, ako aj v inštalácii, čo skresľuje údaje v aplikácii.

Na obrázku je zobrazená nevyvážená spotreba z vyrobenej energie fotovoltickej elektrárne (FVE), kedy skoro všetka vyrobená energia z FVE ide do virtuálnej batérie. Z tohto pohľadu je dôležité správne nadimenzovanie veľkosti FVE, aby zohľadňovala aj spotrebu odberného miesta.

 

Nevyvážená spotreba Nevyvážená spotreba

Na obrázku môžete vidieť príklad vyváženej výroby spotrebovanej priamo na odbernom mieste.

 

aPríklad vyváženej výroby spotrebovanej priamo na odbernom mieste Príklad vyváženej výroby spotrebovanej priamo na odbernom mieste