ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Pripojenie impulzných výstupov

Pripojenie zákazníkov na impulzný výstup je realizované zásadne cez oddeľovací modul schválený spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej ZSD).

Ako postupovať pre poskytnutie impulzných výstupov:

 • kontaktujte nás (ZSD) e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1, s požiadavkou na pripojenie impulzných výstupov;
 • na základe vašej požiadavky preveríme možnosti pripojenia dátového rozhrania a budeme vás kontaktovať na váš e-mail, resp. adresu s informáciou, či je, alebo nie je pripojenie možné;
 • ak je pripojenie možné, požiadame vás o úpravu miesta pripojenia:
  • na vlastné náklady zriadite inštaláciu oddeľovacieho modulu na galvanické oddelenie impulzov s vodičmi na pripojenie k elektromeru, pričom môžete použiť iba schválené typy oddeľovacích modulov,
  • napájanie oddeľovacieho modulu nesmie byť z meracích obvodov, ale musí byť zrealizované tak, ako je uvedené v Schéme zapojenia impulzných výstupov elektromera;
 • vyplňte formulár Objednávka na služby v zmysle cenníka služieb distribúcie elektriny,
  • v predmete Objednávky označte možnosť iné v zmysle cenníka služieb distribúcie elektriny, vo voľnom riadku predmetu uveďte „Pripojenie impulzných výstupov",
  • do časti Doplňujúce údaje Objednávateľa, poznámky uveďte EIC kód a rozsah pripojenia, napríklad P+, P-, Q1, Q4, synchronizačný impulz;
 • objednávku nám pošlite e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1;
 • po prijatí Objednávky vás bude kontaktovať príslušný technik, s ktorým sa dohodnete na termíne pripojenia;
 • technik v dohodnutom termíne vykoná kontrolu, zrealizuje pripojenie vodičov do elektromera, zaplombuje elektromer a oddeľovací modul.

Služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.