ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Odborné články

Naša publikačná činnosť v odborných periodikách

Článok nadväzuje na prvý a druhý výstup k téme, ktoré boli zverejnené v júni a v septembri 2022. Analyzuje a prináša pohľad na tok jalového výkonu v DS na jednotlivých napäťových hladinách, poukazuje na príčiny a dôvody jeho vzniku a definuje možnú potrebu kompenzačných zariadení.

Stiahnuť článok

Článok nadväzuje na prvý výstup k téme, zverejnený v júni 2022. Analyzuje a prináša pohľad na tok jalového výkonu v DS na jednotlivých napäťových hladinách, poukazuje na príčiny a dôvody jeho vzniku a definuje možnú potrebu kompenzačných zariadení.

Stiahnuť článok

Ako pomáhajú Smart Grid riešenia pri monitorovaní prenosu elektrickej energie aj samotných distribučných sietí? Prečítajte si rozhovor s našim kolegom Rolandom Majorošom, ktorý vyšiel v časopise Energetika.

Stiahnuť článok

Článok analyzuje a popisuje vytváranie optickej trasy na vonkajších nadzemných vedeniach technológiou ovíjania (anglicky OPAC – Optical Attached Cable), ktorej veľkou výhodou je využitie jestvujúcej inštalácie bez potreby výmeny existujúcich stožiarov, vodičov alebo zemných lán.

Stiahnuť článok

Článok analyzuje a prináša pohľad na tok jalového výkonu v DS na jednotlivých napäťových hladinách, poukazuje na príčiny a dôvody jeho vzniku a definuje možnú potrebu kompenzačných zariadení.

Stiahnuť článok

Problematika zmien v oblasti pretokov jalového výkonu medzi jednotlivými účastníkmi trhu s elektrickou energiou zaznamenáva v poslednom období zvýšenú pozornosť. Technické zhrnutie celkovej situácie prináša článok časopisu Energetika.

Stiahnuť článok