ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Odborné články

Naša publikačná činnosť v odborných periodikách

Elektrický oblúk počas poruchy napájacieho systému nie je čistý odpor. Prečo obsahuje „indukčnosť“?

Stiahnuť článok

V nadväznosti na článok z októbra 2022 prinášame druhý výstup o detekcii poruchových stavov odberného miesta na základe štatistických profilových spotrieb.

Stiahnuť článok

Článok rieši tému detekcie poruchových stavov odberného miesta na základe štatistických profilových spotrieb.

Stiahnuť článok

Článok nadväzuje na prvý a druhý výstup k téme, ktoré boli zverejnené v júni a v septembri 2022. Analyzuje a prináša pohľad na tok jalového výkonu v DS na jednotlivých napäťových hladinách, poukazuje na príčiny a dôvody jeho vzniku a definuje možnú potrebu kompenzačných zariadení.

Stiahnuť článok

Článok nadväzuje na prvý výstup k téme, zverejnený v júni 2022. Analyzuje a prináša pohľad na tok jalového výkonu v DS na jednotlivých napäťových hladinách, poukazuje na príčiny a dôvody jeho vzniku a definuje možnú potrebu kompenzačných zariadení.

Stiahnuť článok

Ako pomáhajú Smart Grid riešenia pri monitorovaní prenosu elektrickej energie aj samotných distribučných sietí? Prečítajte si rozhovor s našim kolegom Rolandom Majorošom, ktorý vyšiel v časopise Energetika.

Stiahnuť článok

Článok analyzuje a popisuje vytváranie optickej trasy na vonkajších nadzemných vedeniach technológiou ovíjania (anglicky OPAC – Optical Attached Cable), ktorej veľkou výhodou je využitie jestvujúcej inštalácie bez potreby výmeny existujúcich stožiarov, vodičov alebo zemných lán.

Stiahnuť článok

Článok analyzuje a prináša pohľad na tok jalového výkonu v DS na jednotlivých napäťových hladinách, poukazuje na príčiny a dôvody jeho vzniku a definuje možnú potrebu kompenzačných zariadení.

Stiahnuť článok

Problematika zmien v oblasti pretokov jalového výkonu medzi jednotlivými účastníkmi trhu s elektrickou energiou zaznamenáva v poslednom období zvýšenú pozornosť. Technické zhrnutie celkovej situácie prináša článok časopisu Energetika.

Stiahnuť článok