ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Odborné články

Naša publikačná činnosť v odborných periodikách

Článok analyzuje a prináša pohľad na tok jalového výkonu v DS na jednotlivých napäťových hladinách, poukazuje na príčiny a dôvody jeho vzniku a definuje možnú potrebu kompenzačných zariadení.

Stiahnuť článok

Problematika zmien v oblasti pretokov jalového výkonu medzi jednotlivými účastníkmi trhu s elektrickou energiou zaznamenáva v poslednom období zvýšenú pozornosť. Technické zhrnutie celkovej situácie prináša článok časopisu Energetika.

Stiahnuť článok