ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Po uvedení do prevádzky

Kedy môžem ukončiť Zmluvu o pripojení dohodou? 

Zmluvu o pripojení je možné ukončiť dohodou, ak nemáte záujem o prevádzkovanie zariadenia na výrobu elektriny.

Ako mám postupovať, ak chcem ukončiť Zmluvu o pripojení dohodou?

Ak máte záujem ukončiť Zmluvu o pripojení, zašlite nám poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 vaše písomné stanovisko, v ktorom uvediete, že o prevádzkovanie zariadenia na výrobu elektriny nemáte záujem. My vám zašleme dohodu o ukončení Zmluvy o pripojení.

Kam mám poslať vyplnenú dohodu o ukončení Zmluvy o pripojení? 

Vyplnenú a podpísanú dohodu o ukončení Zmluvy o pripojení nám pošlite poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.