ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Po podpise zmluvy o pripojení

Kedy môžem ukončiť Zmluvu o pripojení dohodou? 

Zmluvu o pripojení je možné ukončiť dohodou, ak ste už podpísali a zároveň nám doručili Zmluvu o pripojení (uhradili ste cenu za pripojenie) a nemáte záujem na plnení predmetu Zmluvy o pripojení.

Ako mám postupovať, ak chcem ukončiť Zmluvu o pripojení dohodou?

Ak máte záujem ukončiť Zmluvu o pripojení dohodou, kontaktujte nás e-mailom na adrese odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adrese Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 a my Vám zašleme Dohodu o ukončení Zmluvy o pripojení.