Pripojenie impulzných výstupov

Pripojenie zákazníkov na impulzný výstup je realizované zásadne cez oddeľovací modul schválený spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej ZSD).

Ako postupovať pre poskytnutie impulzných výstupov:

 • kontaktujte nás (ZSD) e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1, s požiadavkou na pripojenie impulzných výstupov;
 • na základe vašej požiadavky preveríme možnosti pripojenia dátového rozhrania a budeme vás kontaktovať na váš e-mail, resp. adresu s informáciou, či je, alebo nie je pripojenie možné;
 • ak je pripojenie možné, požiadame vás o úpravu miesta pripojenia:
  • na vlastné náklady zriadite inštaláciu oddeľovacieho modulu na galvanické oddelenie impulzov s vodičmi na pripojenie k elektromeru, pričom môžete použiť iba schválené typy oddeľovacích modulov,
  • napájanie oddeľovacieho modulu nesmie byť z meracích obvodov, ale musí byť zrealizované tak, ako je uvedené v Schéme zapojenia impulzných výstupov elektromera;
 • vyplňte formulár Objednávka na služby v zmysle cenníka služieb distribúcie elektriny,
  • v predmete Objednávky označte možnosť iné v zmysle cenníka služieb distribúcie elektriny, vo voľnom riadku predmetu uveďte „Pripojenie impulzných výstupov",
  • do časti Doplňujúce údaje Objednávateľa, poznámky uveďte EIC kód a rozsah pripojenia, napríklad P+, P-, Q1, Q4, synchronizačný impulz;
 • objednávku nám pošlite e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1;
 • po prijatí Objednávky vás bude kontaktovať príslušný technik, s ktorým sa dohodnete na termíne pripojenia;
 • technik v dohodnutom termíne vykoná kontrolu, zrealizuje pripojenie vodičov do elektromera, zaplombuje elektromer a oddeľovací modul.

Služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.