ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Pripojenie dátového rozhrania

Pripojenie zákazníkov na dátové rozhranie je realizované zásadne cez oddeľovací modul schválený spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej ZSD).

Ako postupovať  pre pripojenie

 • kontaktujte nás (ZSD) e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1, s požiadavkou na pripojenie dátového rozhrania;
 • na základe vašej požiadavky preveríme možnosti pripojenia na dátové rozhranie a budeme vás kontaktovať na váš e-mail, resp. adresu s informáciou, či pripojenie je, alebo nie je možné;
 • ak je pripojenie možné, pripravte technicky miesto pripojenia (na vlastné náklady):
  • nainštalujte  oddeľovací modul na galvanické oddelenie dátového rozhrania aj s vodičmi na pripojenie k elektromeru,
  • označte vodiče na strane pripojenia k elektromeru „A“, „B“, „GND“ alebo ich ukončite konektorom: viď. výstupy elektromerov
  • je možné použiť iba schválené typy oddeľovacích modulov
  • napájanie oddeľovacieho modulu nesmie byť z meracích obvodov, ale musí byť zrealizované tak, ako je uvedené v Schéme zapojenia dátového rozhrania elektromera
 • vyplňte formulár Objednávka na služby v zmysle cenníka služieb distribúcie elektriny,
 • v predmete Objednávky označte možnosť iné v zmysle cenníka služieb distribúcie elektriny a vo voľnom riadku predmetu uveďte „Pripojenie dátového rozhrania",
 • do časti Doplňujúce údaje Objednávateľa, poznámky uveďte EIC kód odberného miesta;
 • objednávku nám pošlite e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1;
 • po prijatí objednávky vás bude kontaktovať príslušný technik elektromerového servisu, s ktorým sa dohodnete na termíne pripojenia;
 • technik v dohodnutý termín vykoná kontrolu, zrealizuje pripojenie vodičov do elektromera a zaplombuje elektromer a oddeľovací modul.

Služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (číslo položky 290 – Servis merania spotreby elektriny).