ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Odpočet elektromera

Odpočet elektromera realizujeme mesačne alebo ročne, v závislosti od zmluvy, ktorú máte uzatvorenú so svojim dodávateľom.

V prípade, že máte uzatvorenú zmluvu s dodávateľom s ročnou fakturáciou, odpočet je realizovaný raz ročne, podľa cyklu fakturačnej oblasti, v ktorej sa odberné miesto nachádza.

Ak máte uzatvorenú zmluvu s mesačnou fakturáciou, elektromer je odčítaný denne, prípadne mesačne. Ide o odberné miesta vybavené inteligentným meracím systémom (IMS), alebo špeciálnym elektromerom (veľké podniky).

Odpočet elektromera môžete zrealizovať aj sami prostredníctvom Distribučného portálu a to najmä v prípade, ak elektromer na vašom odbernom mieste nie je voľne prístupný pre vykonanie odpočtu našim pracovníkom.

Manuály k elekromerom

Samoodpočet elektromera

Samoodpočet je možné realizovať cez Distribučný portál. Služba je bezplatná a je pri nej možné kontrolovať a prípadne optimalizovať namerané dáta.