ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Zelené projekty

Prevádzka distribučnej sústavy zasahuje do krajiny, v ktorej spôsobuje zmeny. Prostredníctvom environmentálnych projektov sa snažíme pomáhať prírode a kompenzovať náš vplyv na životné prostredie.
Šetrná údržba ochranných pásiem pod vedeniami

Šetrná údržba ochranných pásiem pod vedeniami

V rámci projektu Ecological Corridor Management (ECM) udržiavame porasty v okolí elektrických zariadení tak, aby sme podporili zachovanie pôvodných druhov a eliminovali šírenie inváznych druhov. Cieľom je vytvoriť biokoridory, ktoré prinavrátia oblastiam pod vedeniami pôvodný prírodný charakter a vytvoria nové možnosti pre migráciu a život organizmov.

Inštalácia ekochráničiek

Inštalácia ekochráničiek

Elektrické stĺpy a ich konzoly predstavujú z dôvodu možného zásahu elektrickým prúdom riziko pre dosadajúce vtáky. Naša spoločnosť bola už v minulom storočí pri zrode prvých testovacích modelov chráničiek pre eliminovanie tejto hrozby. Odvtedy sme významne pokročili a v súčasnosti ročne ošetríme ekochráničkami viac ako 800 podperných bodov.

Inštalácia odkloňovačov letu

Inštalácia odkloňovačov letu

Nárazy vtákov do elektrických vedení vo veľkej rýchlosti majú často fatálne dôsledky. Pre zviditeľnenie elektrických vedení preto využívame tzv. odkloňovače letu vtáctva, ktoré inštalujeme v predpísanom rozostupe priamo na vodiče. Takýmto spôsobom sme ošetrili už viac ako 70 km našich elektrických vedení.

Montáž búdok pre sokoly

Montáž búdok pre sokoly

Vytváraním náhradných hniezdnych príležitostí kompenzujeme vtákom stratu prirodzených hniezdnych lokalít. Búdky pre sokola myšiara a sokola rároha montujeme v spolupráci s Ochranou dravcov na Slovensku. Umiestnenie závisí od dohody s poľnohospodármi, ktorí sa po osadení búdok zaväzujú, že nebudú používať jedy na hraboše, pretože prilákanie sokolov pôsobí ako biologická ochrana polí pred hlodavcami. Od roku 2019 sme namontovali už 100 ks hniezdnych búdok, z ktorých vyletelo viac ako 400 mláďat.

Krúžkovanie dravcov

Krúžkovanie dravcov

V spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku realizujeme aj krúžkovanie mláďat v búdkach. Informácie, ktoré krúžkované jedince prinášajú, sú z odborného hľadiska veľmi významné. Vďaka krúžkom sa môžeme dozvedieť do akej krajiny dané jedince zaleteli, akou trasou migrovali, kde sa usadili, kde hniezdia a aj prípadné úhyny poskytujú množstvo informácií na základe ktorých sa dajú nastaviť vhodné opatrenia na ochranu druhu.

Prekladanie bocianích hniezd

Prekladanie bocianích hniezd

Bocian biely je veľmi užitočný vták, ktorý je zákonom chránený, rovnako ako aj jeho biotop. Preto už niekoľko rokov realizujeme prekládky bocianích hniezd. Pristupuje sa buď k inštalácii hniezdnej podložky priamo na dotknutom stĺpe, alebo sa osádza náhradný stĺp, na ktorý sa hniezdo preloží. Všetky náklady vrátane nákupu materiálu, práce a ošetrovania stĺpov sú hradené zo zdrojov našej spoločnosti. Doposiaľ sme preložili viac ako 230 bocianích hniezd.

Krúžkovanie bocianov

Krúžkovanie bocianov

Krúžkovanie bocianov na našich podperných bodoch sme v spolupráci s ornitológmi po prvý krát realizovali v roku 2022. Od roku 2023 disponujeme aj krúžkovateľským oprávnením. Ako prvá distribučná spoločnosť na Slovensku tak krúžkovanie môžeme realizovať vo vlastnej réžii. Bociany označujeme špeciálnymi ornitologickými krúžkami, ktoré je možné odčítať z diaľky. Podľa nich je možné určiť vek bociana, odkiaľ pochádza, koľko mu trvá sťahovanie, kde sa zdržiava, odpočíva, kŕmi, prípadne či zahniezdi na Slovensku, alebo niekde v zahraničí.

Kvitnúce lúky na  elektrických staniciach

Kvitnúce lúky na elektrických staniciach

V areáloch našich elektrických staníc vytvárame kvitnúce lúky pre opeľovače. Na vhodných miestach, kde takáto úprava neohrozí bezpečný chod elektrickej sústavy, prispievame vďaka dlhšiemu intervalu medzi koseniami k podpore biologickej rozmanitosti kvitnúcich druhov rastlín. Zároveň tým podporujeme aj množstvo a rozmanitosť opeľovačov (nie len včely). Kvitnúca lúka tiež lepšie zadržiava vodu, prach a zlepšuje mikroklímu.