ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Zákonná podpora

Na základe zákona č. 309/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov je od 01. 01. 2020 určený ako zúčtovateľ podpory spoločnosť:

OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
IČO: 45 687 862

Pre ďalšie informácie kontaktujte spoločnosť OKTE, a.s., ako zákonnom určeného zúčtovateľa podpory.