Zákonná podpora

Obnoviteľné zdroje energie a zdroje s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla majú v zmysle § 3 (1) zákona č. 309/2009 Z.z. nárok na podporu výroby elektriny vo forme:

  • prednostného pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy, prednostného prístupu do sústavy a prednostného prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny,
  • odberu elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie výrobcu pripojené,
  • doplatku,
  • prevzatia zodpovednosti za odchýlku prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy.

Táto podpora je v rozsahu a spôsobom stanoveným v tomto zákone, resp. iných právnych predpisoch súvisiacich s týmto zákonom vo veci takejto podpory.

Ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy sme pre vás pripravili návod na to, ako si tieto formy podpory uplatňovať. Tento návod je súčasťou Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorý je schvaľovaný ÚRSO.

Dávame vám do pozornosti informáciu Daňového úradu Slovenskej republiky týkajúcu sa uplatňovania zákona o DPH pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.