ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Posúdenie možností pripojenia

Plánujete si kúpiť pozemok a neviete, či a ako ho bude možné pripojiť na distribučnú sústavu elektrickej energie?

Existenciu distribučnej sústavy vo vybranej lokalite západného Slovenska si môžete preveriť v aplikácii Geoportál.

Upozornenie

Tento postup platí iba v prípade, že preverujete možnosť pripojenia v lokalite, v ktorej momentálne nie je vybudovaná distribučná sústava elektrickej energie. V prípade, ak chcete požiadať o pripojenie v lokalite s už vybudovanou distribučnou sústavou elektrickej energie, podajte žiadosť o pripojenie.

Pre detailné posúdenie aktuálnej možnosti pripojenia nás požiadajte o vyjadrenie k možnosti pripojenia nasledovným spôsobom:

 1. Podajte žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia
 2. Do 30 dní od doručenia vašej žiadosti vám pošleme vyjadrenie k možnosti pripojenia, ktoré bude obsahovať technické podmienky pripojenia:
  • bod napojenia do distribučnej sústavy;
  • veľkosť hlavného istiaceho prvku pre odberné miesto;
  • doporučené umiestnenie elektromerového rozvádzača;
  • v prípade neexistujúcej distribučnej sústavy alebo nedostatočnej kapacity distribučnej sústavy - ak je to možné, návrh konkrétneho riešenia.
 3. Toto vyjadrenie má informatívny charakter o aktuálnom stave - možnosti pripojenia do distribučnej sústavy v danej lokalite.

  Záväzné technické podmienky pripojenia budú stanovené až v zmluve o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy potom ako nás požiadate o pripojenie.