ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Územné rozhodnutie

Ak chcete postaviť dom a potrebujete vyjadrenie našej spoločnosti pre vydanie územného rozhodnutia, postupujte nasledovne.

Ak chcete postaviť sklad, predajňu alebo malú výrobnú halu a potrebujete vyjadrenie našej spoločnosti pre vydanie územného rozhodnutia, postupujte nasledovne. 

Podajte žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie pohodlne online: 

  Podanie žiadosti

K žiadosti pripojte projektovú dokumentáciu.

Stanovisko k projektovej dokumentácii vám vypracujeme a odošleme najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti.

Ak chcete postaviť väčšiu výrobnú halu alebo iný objekt, (ktorý nie je v blízkosti distribučnej sústavy nízkeho napätia z existujúcej distribučnej sústavy vysokého napätia cez odberateľskú transformátorovú stanicu) a potrebujete vyjadrenie našej spoločnosti pre vydanie územného rozhodnutia, postupujte nasledovne.

Podajte žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie pohodlne online: 

  Podanie žiadosti

K žiadosti pripojte projektovú dokumentáciu.

Stanovisko k projektovej dokumentácii vám vypracujeme a odošleme najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti.