ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Územné rozhodnutie

Ak chcete postaviť dom a potrebujete vyjadrenie našej spoločnosti pre vydanie územného rozhodnutia, postupujte nasledovne.

Ak chcete postaviť sklad, predajňu alebo malú výrobnú halu a potrebujete vyjadrenie našej spoločnosti pre vydanie územného rozhodnutia, postupujte nasledovne. 

  1. Podajte žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii:
    • Vyplňte formulár žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii;
    • Priložte projektovú dokumentáciu.
  2. Žiadosť s prílohou pošlite poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

Ak chcete postaviť väčšiu výrobnú halu alebo iný objekt, (ktorý nie je v blízkosti distribučnej sústavy nízkeho napätia z existujúcej distribučnej sústavy vysokého napätia cez odberateľskú transformátorovú stanicu) a potrebujete vyjadrenie našej spoločnosti pre vydanie územného rozhodnutia, postupujte nasledovne.

  1. Podajte žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii:
  2. Žiadosť s prílohou pošlite poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.