ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Druhy merania

Meranie z technického pohľadu vzhľadom k meranej elektrickej energii (prúdu a napätia) delíme na:

Meranie na úrovni nízkeho napätia (nn):

Meranie na úrovni vysokého a veľmi vysokého napätia (vn, vvn):

Jalová zložka elektrickej energie je meraná 4-kvadratným elektromerom. Montáž takéhoto elektromera podmieňuje distribučná tarifa.