Kontakty


Ochrana osobných údajov

Volania z celého územia SR počas pracovných dní
od 7.00 do 19.00 h

0850 333 999

Volania zo zahraničia:

+421-(0)2-32 11 54 00

Volania z pevnej siete sú spoplatňované cenou miestneho hovoru.

Volania z mobilnej siete sú spoplatňované sadzbou príslušného mobilného operátora.

Prostredníctvom Poruchovej linky môžete kedykoľvek:

  • nahlásiť poruchu alebo výpadok elektriny,
  • informovať sa o plánovaných odstávkach.

Dôležité

Výpadok elektriny nemusí byť spôsobený poruchou na našich zariadeniach. Preto skôr, než zavoláte na Poruchovú linku, urobte u vás jednoduchú kontrolu podľa tohto návodu.

Volania z celého územia SR nonstop.

0800 111 567

Tip

Prečítajte si, ako postupujeme po nahlásení poruchy.

Michaela Dobošová, hovorkyňa spoločnosti
Michaela Dobošová
hovorkyňa spoločnosti

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

michaela.dobosova@zse.sk

Ústredie

Západoslovenská distribučná, a.s.                         
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Poštová adresa

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O. BOX 292
810 00 Bratislava 1

Identifikačné údaje

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826
BIC: TATRSKBX

IČO: 36361518
IČ DPH: SK2022189048

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3879/B