ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Územné rozhodnutie

Ak chcete postaviť dom a potrebujete vyjadrenie našej spoločnosti pre vydanie územného rozhodnutia, postupujte nasledovne.

Podajte žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie pohodlne online: 

  Podanie žiadosti

K žiadosti pripojte projektovú dokumentáciu.

Stanovisko k projektovej dokumentácii vám vypracujeme a odošleme najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti.

Upozornenie

Žiadosť je možné podať výlučne elektronicky. Žiadosť podanú poštou preto nebudeme akceptovať (budeme vás informovať o nutnosti podania žiadosti elektronicky) a priloženú dokumentáciu k žiadosti vám nevrátime späť.