ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Pripojenie kvalitometra

Máte záujem o pripojenie kvalitometra vo vašej inštalácii?

Po pripojení kvalitometra dochádza ku komplexnému meraniu kvality vo vnútornej inštalácii žiadateľa na základe individuálnej požiadavky, (je to úkon nad rámec našich povinnosti v zmysle vyhlášky 236/2016 Z.z.). Okrem merania základných parametrov napätia prebieha aj meranie prúdov a od nich odvodených parametrov, ktoré určujú úroveň spätných vplyvov pripojených zariadení a pripojených zdrojov na kvalitu napätia v sieti.

Službu je možné využiť aj v prípade merania prúdových a výkonových parametrov vo vnútornej inštalácii žiadateľa za účelom:

  • optimalizácie kompenzácie jalového výkonu,
  • optimalizácie technologických procesov z pohľadu spotreby elektriny a minimalizácie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK),
  • stanovenia výkonov jednotlivých technologických zariadení,
  • zistenia príčiny zlyhania funkcie technologických zariadení zákazníka (problematika EMC, resp. rušenia šíreného po sieti),
  • zisťovania negatívnych spätných vplyvov činnosti niektorých zariadení.