ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

O spoločnosti

Profil prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Západoslovenská distribučná, a.s., je 100 % dcérskou spoločnosťou Západoslovenskej energetiky, a.s., vďaka čomu je súčasťou nemeckého energetického koncernu E.ON. Ako najväčší distribútor elektrickej energie na Slovensku s viac než 100 ročnou históriou je držiteľom  povolenia na podnikanie v energetike v rozsahu „distribúcia elektriny“, zodpovedá za prevádzku distribučnej sústavy a podlieha pravidlám regulácie v zmysle príslušnej legislatívy. Na trhu zabezpečuje distribúciu elektriny ako samostatný právny subjekt od 1. júla 2007 na základe požiadaviek európskej a slovenskej legislatívy súvisiacej s liberalizáciou energetického trhu (do 1. januára 2013 pod názvom ZSE Distribúcia, a.s., resp. ZSE distribúcia, a.s.).

Poslaním spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. je bezpečná a spoľahlivá distribúcia elektriny v snahe zlepšovať kvalitu života obyvateľov západného Slovenska. Preto spoločnosť realizuje významné investície do obnovy a rozvoja distribučných zariadení a rozvoja elektronických služieb pre svojich zákazníkov.

Skupina ZSE

Skupina ZSE je súčasťou nadnárodnej energetickej skupiny E.ON so sídlom v Essene. Materskou spoločnosťou skupiny ZSE je Západoslovenská energetika, a.s. Viac informácií nájdete na stránke www.skupinazse.sk.

Distribučné územie

Distribučné územie spoločnosti Západoslovenská distribučná tvorí územie Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a časti Trenčianskeho kraja.

Distribučné územie spoločnosti Západoslovenská distribučná