Posúdenie možnosti pripojenia

Plánujete výstavbu nových bytových domov, polyfunkčných objektov alebo lokalitu nových rodinných domov a neviete, či a ako ich bude možné pripojiť na existujúcu distribučnú sústavu elektriny? Potrebujete získať podklady pre projektanta? Chcete zmeniť existujúce pripojenie a potrebujete zistiť, za akých technických podmienok je zmena z existujúcej distribučnej sústavy realizovateľná?

Existenciu distribučnej sústavy a prípadnú kolíziu s vašou plánovanou výstavbou vo vybranej lokalite západného Slovenska môžete preveriť v aplikácii Geoportál.

Pre detailné posúdenie aktuálnej možnosti pripojenia nás požiadajte o vyjadrenie k možnosti pripojenia nasledujúcim spôsobom:

  1. Podajte žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia
  2. Žiadosť s prílohou pošlite e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
  3. Do 30 dní od doručenia vašej žiadosti vám pošleme vyjadrenie k možnosti pripojenia. Bude obsahovať technické podmienky pripojenia, ktoré pre vás budú podkladom na vypracovanie projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu.

Odporúčanie

Žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia podajte ešte pred vypracovaním projektovej dokumentácie. Zjednodušíte tak schvaľovanie dokumentácie a vyhnete sa možnosti nesúhlasného stanoviska našej spoločnosti k projektu, resp. požiadavkám na jeho prepracovanie.

Kontaktujte nás

Ak ste developer a potrebujete našu konzultáciu, pošlite nám správu cez kontaktný formulár.