ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Posúdenie možnosti pripojenia

Plánujete výstavbu nových bytových domov, polyfunkčných objektov alebo lokalitu nových rodinných domov a neviete, či a ako ich bude možné pripojiť na existujúcu distribučnú sústavu elektriny? Potrebujete získať podklady pre projektanta? Chcete zmeniť existujúce pripojenie a potrebujete zistiť, za akých technických podmienok je zmena z existujúcej distribučnej sústavy realizovateľná?

Existenciu distribučnej sústavy a prípadnú kolíziu s vašou plánovanou výstavbou vo vybranej lokalite západného Slovenska môžete preveriť v aplikácii Geoportál.

Pre detailné posúdenie aktuálnej možnosti pripojenia nás požiadajte o vyjadrenie k možnosti pripojenia nasledujúcim spôsobom:

  1. Podajte žiadosť o posúdenie možnosti pripojenia pohodlne online:
      Podanie žiadosti
  2. Najneskôr do 30 dní od doručenia vašej žiadosti pripravíme vyjadrenie k možnosti pripojenia -  bude obsahovať technické podmienky pripojenia, ktoré pre vás budú podkladom na vypracovanie projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu.

Toto vyjadrenie má informatívny charakter o aktuálnom stave - možnosti pripojenia do distribučnej sústavy v danej lokalite.

Upozornenie

Žiadosť je možné podať výlučne elektronicky. Žiadosť podanú poštou preto nebudeme akceptovať (budeme vás informovať o nutnosti podania žiadosti elektronicky) a priloženú dokumentáciu k žiadosti vám nevrátime späť.

Odporúčanie

Žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia podajte ešte pred vypracovaním projektovej dokumentácie. Zjednodušíte tak schvaľovanie dokumentácie a vyhnete sa možnosti nesúhlasného stanoviska našej spoločnosti k projektu, resp. požiadavkám na jeho prepracovanie.

Kontaktujte nás

Ak ste developer a potrebujete našu konzultáciu, pošlite nám správu cez kontaktný formulár.