ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Pred podpisom zmluvy o pripojení

Kedy môžem odmietnuť návrh Zmluvy o pripojení?

Návrh Zmluvy o pripojení môžete odmietnuť, ak ste ešte nepodpísali a zároveň nám neodoslali návrh Zmluvy o pripojení, ktorý sme Vám odoslali (napríklad: nesúhlasíte s návrhom Zmluvy o pripojení, chcete podať novú Žiadosť o pripojenie s inými technickými parametrami, uhradili ste cenu za pripojenie a nemáte záujem realizovať pripojenie/zmenu technických parametrov vášho odberného miesta...).

Dokedy môžem odmietnuť návrh Zmluvy o pripojení?

Návrh Zmluvy o pripojení môžete odmietnuť v lehote 75 kalendárnych dní odo dňa jej podpísania spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. Po uplynutí tejto lehoty návrh Zmluvy o pripojení automaticky zaniká a preto ho už nie je potrebné odmietať. 

Ako mám postupovať, ak chcem odmietnuť návrh Zmluvy o pripojení?

Ak máte záujem odmietnuť návrh Zmluvy o pripojení, kontaktujte nás e-mailom na adrese odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 a my Vám zašleme tlačivo prostredníctvom ktorého, môžete odmietnuť návrh Zmluvy o pripojení.