ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Archívne informácie

Vyhodnotenie energetickej účinnosti distribúcie elektriny

Príloha č. 2 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.
Rok
Množstvo elektriny na vstupe do distribučnej sústavy (MWh)
Straty elektriny pri distribúcii (MWh)
Vlastná spotreba elektriny pri distribúcii (MWh)Energetická účinnosť distribúcie (%)
2013 9 479 210 673 049 12 104 92,77
2012 9 294 537 696 241 11 320 92,39
2011
9 295 886
743 595 12 550 91,87
2010 9 098 539 757 902 10 990 91,55