ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Plnenie podmienok zmluvy

Máte podpísanú Zmluvu o pripojení alebo Zmluvu o spolupráci? V súlade s podmienkami zmluvy zabezpečujete stavebné povolenie pre distribučné zariadenia na stavebníka Západoslovenská distribučná?

V prípade, že máte podpísanú Zmluvu o pripojení alebo Zmluvu o spolupráci, sme pripravení vám poskytnúť potrebnú podporu a poradenstvo v jednotlivých krokoch plnenia podmienok Zmluvy.

Podajte žiadosť o konzultáciu vypracovanej realizačnej projektovej dokumentácie online.

Kontaktujte nás

Ak ste developer a potrebujete našu konzultáciu, pošlite nám správu cez kontaktný formulár.