Plnenie podmienok zmluvy

Máte podpísanú Zmluvu o spolupráci alebo Zmluvu o pripojení? V súlade s podmienkami zmluvy zabezpečujete stavebné povolenie pre distribučné zariadenia na stavebníka Západoslovenská distribučná?

V prípade, že máte podpísanú Zmluvu o spolupráci alebo Zmluvu o pripojení, sme pripravení vám poskytnúť potrebnú podporu a poradenstvo v jednotlivých krokoch plnenia podmienok Zmluvy.