ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Rámcová distribučná zmluva

Rámcovú distribučnú zmluvu s vami uzatvoríme v prípade, ak ste dodávateľ elektriny alebo obchodník s elektrinou.

Tento druh zmluvného vzťahu je relevantný pre odberné miesta, pri ktorých ako účastník trhu zabezpečujete dodávku elektriny a zároveň aj distribúciu elektriny. Pre zachovanie nediskriminačného princípu voči všetkým účastníkom trhu je textácia Rámcovej distribučnej zmluvy jednotná.