Po podpise zmluvy o pripojení

Kedy môžem ukončiť zmluvu o pripojení dohodou? 

Zmluvu o pripojení je možné ukončiť dohodou, ak ste už podpísali a zároveň nám doručili zmluvu o pripojení (uhradili ste cenu za pripojenie) a nemáte záujem na plnení predmetu zmluvy o pripojení.

Ako mám postupovať, ak chcem ukončiť zmluvu o pripojení dohodou?

Ak máte záujem ukončiť zmluvu o pripojení, ktorá bola uzatvorená po 9. 9. 2014, vyplňte tlačivo dohoda o ukončení zmluvy o pripojení.

Dohoda o ukončení zmluvy

Dôležité upozornenie: Ak máte záujem ukončiť zmluvu o pripojení, ktorá bola uzatvorená pred 9.9.2014, kontaktujte nás emailom na adrese odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adrese Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 a my Vám zašleme dohodu o ukončení zmluvy o pripojení.

Kam mám poslať vyplnenú dohodu o ukončení zmluvy o pripojení? 

Vyplnenú a podpísanú dohodu o ukončení zmluvy o pripojení nám pošlite elektronicky na e-mailovú adresu odberatel@zsdis.skalebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.