ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Rozhodnutia ÚRSO

Cenová regulácia a podmienky prepravy elektriny

DátumNázov dokumentu
2016 Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny

Cenník distribúcia

DátumNázov dokumentu
2024 Rozhodnutie ÚRSO č.0122/2024/E – ceny za prístup do DS a distribúciu elektriny na rok 2024

Pripojovacie poplatky nn

DátumNázov dokumentu
od 1. 1. 2024
do 31. 12. 2024
Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn
Cenová regulácia a podmienky prepravy elektriny
Dátum Názov dokumentu
2015 Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny
2014 Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny
od 8. 9. 2013 Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny
2013 Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny
2012 Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny
2011 Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny
2010 Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny
2009
Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny
 
Cenníky distribúcia
Dátum Názov dokumentu
2023 Rozhodnutie ÚRSO č. 0115/2023/E - ceny za prístup do DS a distribúciu elektriny na rok 2023
Poznámka: Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.
2023 Rozhodnutie ÚRSO č. 0112/2023/E - ceny za prístup do DS a distribúciu elektriny na rok 2023
Poznámka: Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.
2023 Rozhodnutie ÚRSO č. 0003/2023/E-PR - ceny za prístup do DS a distribúciu elektriny na rok 2023
2022 Rozhodnutie ÚRSO č. 0098/2022/E - ceny za prístup do DS a distribúciu elektriny na rok 2022
2021 Rozhodnutie ÚRSO č. 0110/2021/E - ceny za prístup do DS a distribúciu elektriny na rok 2021
Poznámka: Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.
2020 Rozhodnutie ÚRSO č. 0058/2020/E - ceny za prístup do DS a distribúciu elektriny na rok 2020
Poznámka: Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.
2019 Rozhodnutie ÚRSO č. 0019/2019/E - ceny za prístup do DS a distribúciu elektriny na rok 2019
Poznámka: Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.
2018 Rozhodnutie ÚRSO č. 0008/2018/E - ceny za prístup do DS a distribúciu elektriny na rok 2018
Poznámka: Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.
2017 Rozhodnutie ÚRSO č. 0016/2017/E  - ceny za prístup do DS a distribúciu elektriny na rok 2017
Poznámka: Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.
Rozhodnutie ÚRSO č. 0016/2017/E bolo zmenené rozhodnutím ÚRSO číslo 0195/2017/E v znení rozhodnutia Regulačnej rady ÚRSO č. 11/14515/17/RR
Rozhodnutie ÚRSO č. 0195/2017/E
Rozhodnutie Regulačnej rady ÚRSO č. 11/14515/17/RR (PDF)
2016 Rozhodnutie ÚRSO - ceny za prístup do DS a distribúciu elektriny na rok 2016.
Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.
2015 Rozhodnutie ÚRSO - ceny za prístup do DS a distribúciu elektriny na rok 2015.
Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.
2014 Rozhodnutie ÚRSO - ceny za prístup do DS a distribúciu elektriny na rok 2014.
Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.
od 15. 4. 2013 Rozhodnutie Regulačnej rady ÚRSO - zmena rozhodnutia ÚRSO o tarife za poskytovanie 
systémových služieb a tarife za prevádzkovanie systému na rok 2013

Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.
2013 Rozhodnutie ÚRSO - tarifa za poskytovanie systémových služieb 
a tarifa za prevádzkovanie systému na rok 2013

Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.
2013 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie
od 1. 9. 2012 Rozhodnutie ÚRSO - zmena cenníka distribúcie
2012 Rozhodnutie ÚRSO - zmena rozhodnutia o tarife za
poskytovanie systémových služieb
2012 Rozhodnutie ÚRSO - cenník za prevádzkovanie systému
a za poskytovanie systémových služieb
2012 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie
2011 Rozhodnutie ÚRSO - zmena rozhodnutia o tarife za prevádzkovanie systému platená prevádzkovateľovi prenosovej sústavy
2011 Rozhodnutie ÚRSO - cenník za prevádzkovanie systému a za poskytovanie systémových služieb
2011
Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie
2010 Rozhodnutie ÚRSO - cenník za prevádzkovanie systému a za poskytovanie systémových služieb
2010 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie
2009 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie
2008 Rozhodnutie ÚRSO – zmena cenníka distribúcie
2008 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie
od 1. 7. 2007 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie 2007 pre odberateľov v domácnostiach
od 1. 7. 2007 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie 2007 pre odberateľov mimo domácností
2007 Rozhodnutie ÚRSO - druhá zmena cenníka distribúcie
2007 Rozhodnutie ÚRSO - zmena cenníka distribúcie
2007 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie
2006 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie
2005 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie
2005 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie - zmena
 
Cenníky pre domácnosti
DátumNázov dokumentu
2009 Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny 2009
od 1. 7. 2007 Rozhodnutie ÚRSO - cenník domácností
do 30.6.2007
Rozhodnutie ÚRSO - zmena cenníka domácností
do 30.6.2007 Rozhodnutie ÚRSO - cenník domácností
2006 Rozhodnutie ÚRSO - cenník domácností
2005 Rozhodnutie ÚRSO - cenník domácností
 
Pripojovacie poplatky nn
DátumNázov dokumentu
od 1. 1. 2023
do 31. 12. 2023
Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn
od 20. 1. 2022
do 31. 12. 2022
Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn
od 1. 1. 2017
do 19. 1. 2022
Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn
2017 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn - zrušené Rozhodnutím č. 0433/2017/E
2014 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn
2013 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn
2012 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn
2011 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn
2010 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn
2009
Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn
2008 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn
od 1. 7. 2007 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn
2007 Rozhodnutie ÚRSO - zmena pripojovacích poplatkov nn
2007 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn
2006 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn
2005 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn