ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Príklad merania elektromera

Chcete rozumieť princípu merania elektromera? Vysvetlíme vám ho na konkrétnom príklade.

Elektromer pri meraní pre každý moment sčítava aktuálny odber a výrobu na každej fáze. Sčítané aktuálne hodnoty vyhodnocuje do meracej periódy každých 15 minút (namerané hodnoty je možné pozrieť si na Distribučnom portáli). Na základe charakteru výsledku po 15 minútach hodnotu zapíše do registra spotreby (1.8.0) alebo do výroby (2.8.0). Čiže ak má výsledok v rámci intervalu kladnú hodnotu, je zapísaná do spotreby, a ak zápornú hodnotu, do výroby. V jednej 15-minúte môžu nadobudnúť oba stavy.

Príklad merania počas 15 min. intervalu:

Fáza L1: 1kW + Fáza L2: 2kW + Fáza L3: -2kW Doba: 10 minút = 1kW spotreba počas 10 min = 0,167 kWh (spotrebovanej energie)

Fáza L1: 1kW + Fáza L2: 2kW + Fáza L3: -7kW Doba: 5 minút = - 4kW výroba počas 5 min = - 0,33 kWh (vyrobenej energie)

Výkon sa prepočítava z kW na spotrebu kWh pomocou jednotky času (ako dlho bol odoberaný/dodávaný daný výkon).

Výsledok je:

Spotreba 1.8.0 v 15 min. intervale je 0,167 kWh

Výroba 2.8.0 v 15 min. intervale je - 0,33 kWh

Priebeh výkonu spotreby/výroby za celý deň sa spočíta v každej 15 minúte podľa príkladu nižšie:

 

Príklad merania Príklad merania

 

Priklad merania - graf priebehu spotreby a výroby Priklad merania - graf priebehu spotreby a výroby